sesli meram 317 -- հարված

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_317_//_karşı_189_//հարված

13 temmuz 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Fox - The Shine (feat. L Side) (The North Quarter)
2- Fox - Lion Ting (feat. Lenzman) (The North Quarter)
3- Liquid Memoirs - Distance (Bay6 Recordings)
4- Liquid Memoirs - Fractal (Bay6 Recordings)
5- Inmost - Back To The Sun (feat. Ruth Royall) (Soulvent Records)
6- Inmost - Bloddstream (feat. Etherwood) (Soulvent Records)
7- Winslow - Sandalwood Nights (Hospital Records)
8- Winslow - Snooze Button Roller (Hospital Records)

/////arz-i-hal
"Bazı şeyler hep eksik kalıyor. Dile getirilenler, aklın bir köşesinde tutulanlar, umutlar ardı sıra dizilmiş tahayyüller ve onca hızlandırılmış olduğu rivayet olunan yaşam pratiklerinin kıyısında ne kadar ilerlenmiş olsa da insanlık bazı şeyler hep eksik, hep bir yerinde yaralı bırakılıyor. Eksik, sözden kaynaklanıyor kimi zaman. Eksik kimi zaman sesten azalıyor, her dem olduğu üzere vaktinde duyulmayan nidaların ardından sadece ah kalıyor geriye, koca kocaman bir ah kalıyor. Eksik, kimi zaman nefesten kaynaklanıyor. Durup dinlenme nedir bilinmeden yol aldırılan bir zaman mefhumunda devletlinin gölgelerinin çokluğunu göz önünde bulundurduğunuzda kendiliğinden çıkageliyor misal. Yolun, yönün, yordamla anlamın yerle bir edildiği, meramın çalındığı, sözün ezildiği, sesin işitilmez kılındığı saha ve yerde eksik artık gizlenemiyor. Gizlenecek de pek bir şey kalmıyor.

Bazı şeyler bile isteye, bazı şeyler körlemesine, bazen de engebeli kılınan bir zeminde şu ülke denilen çukur var edildiği için her gün o tahakküm, tecrit ve tükeniş sarmalının orta yerinde paldır küldür eksiltiliyor. Artık sözün kıymeti harbiyesinin bırakılmadığı, seslerin onlarla birlikte kurulan köprülerin bile isteye yıkıldığı bir güncellik hasıl oluyor vesselam. Her şey her anlamda eksik bırakılıyor. Sözler tamamlanmasına müsamaha gösterilmeden yıkıma terk ediliyor. Yaralar konuşulmaya ihtimal dahi verilmeden kenardan, kıyıdan bir biçimde kanatılmaya devam ediliyor.

Ya söz, ya ses, ya nefes, ya eylem bazen birisi bazı zamanlarda da hepsi birden yutuluyor. Yerilip, eksiltmeye sevk ediliyor. Yeni ülke tiradı atılıp tutulurken, dünün anlamının / dünde var edilmiş olan katran karanlığının mirasçısı olmaya devam diyen bir akım hayatı tükenişe sevk ediyor. Bugünün yenisi tam da o eski denilenin izlerini takip ederek, yeniden tanımlamaya yardımcı kılınarak var ediliyor. Ne dersek eksik, nasıl anlatırsak yarım kalacak olanın hakikati son on dokuz yıldır her gün hayatlarımızda. Her gün bir biçimde sınav kılınan, bedel / diyet belirlenen bir sahanın yegane istikametinde sözlere hacet olmadan yaşatılanlar hakikati göstere geliyor." sesli meram
 
*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Դաշտում -- Ալեքսանդր ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ

Ամռան տոթ օր է։ Օդն անշա՜րժ, խեղդո՜ւկ,
Վերից արևն է անողորմ կիզում.
Եռում է հունձը։ Գեղջկուհի, գեղջուկ
Ոսկի՜ արտերում խուրձեր են դիզում։

Դիզում են անխոնջ, զվարթ, հուսալից.
Խընդում, քըրքըջում, կատակներ անում.
Կըտակի նըման, այրված դեմքերից
Քըրտինքն է վազում ու շոգիանում։

Եվ խո՜րթ է նըրանց թուլամորթ տրտունջ.
Արյունն է եռում բանուկ ձեռքերում.
Արդար վաստակի սերն է սրբաշունչ
Նըրանց ուժ տալիս ու ոգևորում։

Երկի՛նք գըթառատ, որ լույս-հայացքով
Նայում ես չարքաշ մըշակի կյանքին —
Այդ կյանքը լի է հազա՜ր զըրկանքով...
Մի՛ թող դու նըրան կարոտ քո խնամքին։

Comments