kenarlık # 2 - yves de mey - counting triggers (sd2x1203/sandwell district)


sakil düşünce sahipleri ötekisinin en ufak dahi olsa bir konudaki terennümüne çokça mesafeli, olması gereken tahammül ve hoşgörünün zerresinden bi'haber, hiddetli bir anlayışsızlık ile şimdiki zamanı biçimlendiriyor. arzu ettiği biçimde ve istikamette ki mutlak doğrularından başkasına müsammaha göstermemesine karşın ne hikmetse bütün bu "sindirme sürecini" ortaya attıkları ileri demokrasi günlerinin bir parçası olarak tanımlandırma gayretine girişmekte, bu hazin evrenin öyle varsayılması için elinden geleni ardına bırakmamakta. resmin bütünlüklü olarak ortaya çıkarttığı, maalesef tek kelimeyle trajik olsa da hala bir şeylerin iyiye gittiğine inanmamız beklentilenmekte. bütün söylev işte bu istikamet ve çıkarsama üzerinden biçimlendiriliyor, avaz avaz, boş çene. kıyam ve yıkım bu kadar olağanlaştırılıp sıradan hale dönüştürülürken ilk engellenen her zaman olduğu üzere fikriyat oluyor. her zaman ki gibi. geçmişin hatalarından ders almak başka bahara terki diyar eylenirken bu sahanlığın grisi hem göğü hem yeri hem de içimizi daha fazla ağırlaştırmakta.
ağırlaşan, söylemlerin tektipleştirilmesi çabası illa benim dediğim olsun ötekisinin topunun köküne kibrit suyu çıkarımı vesair anlamlarıyla beraber bir cinnet-ül arzın varlığını dökümlemekte. genel anlamıyla baktığımızda dünya dediğimiz bu kürenin dinamiklerinde her ne varsa önem arz eden, bahsi elzem olanın karşısında bir duvarın yükseldiğini hatırlatmakta. müzik bu heyhula, garabetlikler silsilesi içerisinde durup düşünebilmek için, bütün o duvarlar karşısında yeni bir ses, yeni bir söz eklemleyebilmek için bir vesile teşkil etmekte hala. dimağın geliştirilebilirliği, dönüştürülebilirliği söz konusu olduğunda belki de en kolay ulaşılabilir olan sanat biçimi. tasvirler bütünü. saydamlaştırılmış ses parçalarından yeni kesitler ortaya çıkartan ses tasarımcısı, lehimleyicisi yves de mey, line etiketinden yayınlanmış olan 2009 tarihli epik lichtung (line_039) albümünün üzerinden iki yıl geçtikten sonra "counting triggers" ile sandwell district'ten dinleyicilerini selamlıyor. kes yapıştır biçimlendirmeler, uzlaşılabilir deneysellikler toplamda bütünleşik bir yapı haline çevrilmiş kimi technoesk yapılarla beraber yarı akademik bir elektronik dünyayı betimlemekte yves de mey. sentezlenen her yapı mille plateaux'den, force inc.'e, raster-noton'dan, mordant music'e uzanan geniş bir sahanlığın tam da en başında değinmeye çalıştığımız tahakküm ve algılara karşı yeni bir söz söyleyebilme şansını bulabilmemize vesile teşkil eden, aracılık eyleyen bir okumayı beraberinde getirmekte. her sesin kendine haslığının yanında, her sesin bir başka okumaya müsade ettiğini belirginleştiren denemeler altı parçalık bu uzun çaların mimarisi içerisinde rahatlıkla duyumsanmakta ve hissedilmekte. başat akımlardan tınlayan seslerin az biraz ötesinde yer bulan böylesi mahir çalışmalar kulağa ulaşan, yer edinen sesler anı daha değerli, sözcükleri daha sahiplenilesi kılan bir sonuca ulaştırıyor dinleyeni. tavsiye olunur...

yves de mey official site
yves de mey at twitter
yves de mey - counting triggers album buy via honest jon's records
yves de mey - counting triggers album critic by chris miller via little white earbuds
yves de mey - mx45 for mnml ssgs

Comments