kenarlık # 9 - emanuele de raymondi-buyukberber variations (zkcd057 / zerokilled music)


algıların derinliklerinden çok albenisi, ambalajlarıyla ilgilenilmesi neticesinde ortaya otokratik, dediğim dedik çaldığım düdük kalakalan bir yapı meydana gelir. herkesin diline pelesenk edilmiş olan hoşgörü deryasının nasıl da kısıtlı v oluşumu bunca çaba gerektirirken aniden, birden, öylesine üstünün çizilmesinin nasıl oluşturulduğunun da aynalayıcısıdır. kolay yollardan geçilmemektedir. kolayda da değildir hani bütün bu yaşananlar. gel gelelim aklımız dediğimiz şey hemen tüm bu gümbürtü olup biterken bir yerde uyanmayı, fark etmenin gerekliliğini hatırlatırken nere v hangi düzene kadar ambalajlar, dış vurgulamalar ile zaman heder edilesidir. haddizatında gündelikliğin amanvermez bir biçimde suskunlaştıran, demoralize eden, sinirleri yay gibi gerdiren, yarını düşünmeye fırsat bile tanıtmayarak her dem istim üstünde tutturan yapısında seçtiğimiz, seçtiklerimiz bizleri bu düzeneğin pasif bir parçası olmaktan alıkoyacak yegane şey olacaktır. düşünebildiğimiz vakit bir şeylere erebilmek, illa alim olmak için değil nedenlerin sorgulanabildiği, nasıllara yanıt bulunabildiği bir güncelliğe ulaşabilmek için söz konusu edilebilecektir. edilmeli v üzerine düşünülmelidir bu kör parmağım gözüme sirayetinin vakialar silsilesinin hepi topundan arta kalan şeylerin toplamda bir toplu iğne başından daha can yakıcı olduğunun idrakıdır. idrak edilmesidir. edimleri kollektifleştirip tekil bir kurgudan öteye taşıyabilmek biraz da çabalanımın gerekliliğini sürekli yineleyerek söz konusu edilebilir. olduğumuzu varsaydığımız noktanın ne kadar ileri olduğunu yahutta kat ettiğimiz mesafenin ne kadarını arşınladığımız akla düştüğünde bunu gözlemleyebilmek daha bir mümkündür. daha bir gerçek. yalanlardan uyanıldığı vakit sektirmeden doğruların yolunu oluşturabilmek taşın altına elini koymaya bi'zahmet değil gönülden çabalayarak mümkün olacaktır. bu böyledir.

sesli tahayyüller çoğu durumda bu sıkış tıkış kalınan iki arada bir derede hallerin ötesine ulaşabilmek, algının tek v değiştirilmez tahakküm perspektifine karşı nefes alabilmek için gereksinim duyulabilecek bir sanatsal kestirmedir. kısayollar konusunda bağışıklık kazanmış bünyeler için edimin, ömrünün sonuna kadar göremeyeceğiniz diğer yönlerini işitip, tam v net bir biçimde hissederek, seyreyleyerek kendi cümlelerinizi oluşturabilmeniz için bir geçiş imkanı, saha oluşturacağı afakidir. belirginleştirilmesinden çok zihnin bulanıklaştırılmasına müsammaha gösterilen, soruları v sorguları bir kenara terk edip hayatın güzelliklerinden dem vurulmasını mütemadiyen fiştekleyen zamane sığlığının mihmandarları yanında (erki, iktidarı, payandaları vd.) sanatsal dönüşümler, lehimlemeler, seslendirmeler her derde lazım olacak bir sunuşu kulaklarımıza ulaştırmaktadır. dikkatle dinleyene! orkestral yapılardan elektronik seslerle kurduğu sanal düzlüklere kadar resmedişin farklı bir odağı üzerinde sesler türeten emanuele de raymondi'nin bizlerin bu yurdun adı anılması gerekli avant-garde, elektroakustik sanatçılarından, klarinet virtüözü oğuz büyükberber ile kreuzberg'de kayıt altına aldığı büyükberber variations albümünü kısaca değindiklerimize paralel bir ara yol olarak değerlendirmek, kaynakça olarak tasvirine girişmek mümkün v olasıdır. sentez denilenin ulaşılmaz bir simya ya da tam aksi istikamette simya için dört dönülen bir heder edici çabalar toplamı olgusunun ötesine taşınabilecek kadar kıymeti bilinesi bir sesler geçidi kulaklarımıza ulaştırılmaktadır. boşluk vurgusuna sıklıkla haiz olunan, üretilen alanı dolduran ambiyans tonu ile günün kakafonisinin birbirinden tam olarak ayrıştığı anları iliştiren, denkleştiren bir ses mihmandarlığı olarak sunmak sanırız doğru olacaktır büyükberber variations albümünü. oğuz büyükberber'in tek seferlik kayıtlarının, kaydedildiği düzlemde yankılarının edinilmesiyle, tekrarın bilgisayarda sanal bir biçimde değil tamamen gerçeklik bağlamında mevziler dahilinde topluca v rastalantısal olarak değerlendirildiği bir bilmece karşımıza çıkartılmaktadır. raymondi'nin elektronik tuşesi, kontraları, ses kulvarları v katmanları arasında seyyahlığı ile emprovize bir zamane okumasına girişebilmek dinleyene bırakılmaktadır. yüzeysel bir tasvir yığınından ziyadesiyle uzak, sese odaklanıldıkça meramın daha yakınca keşfedilebileceği bir toparlayış nihayetinde kaydın ilk kısmından en sonuna kadar kendini yineleten, dönüştüren, bir ya da daha fazla tahayyül ile beraber yenilikçi, cesur bir kurgu meydana getirilir. türk elektronik entelijansiyasının mimaroğlu, arel'den sonra devamlılığı getirilecekse eğer tıpkı; helvacığlu, tüzün, maral gibi isimlerin yamacında / dolaylarında seyrüsefer eyleyen büyükberber gibi modern kompozitörlerin kayıt, kolaj v ortak çalışmalarına emanuele de raymondi'nin merceğinden yansıyanlar gibi sesler ile söz konusu edilebilecektir. kulak verelim...


Emanuele de Raymondi | Buyukberber Variations from ZerOKilled Music on Vimeo.

emanuele de raymondi official
oğuz büyükberber official
emanuele de raymondi | buyukberber variations official informative via zerokilled music
oğuz büyükberber - ara albümü üzerine - okan aydın - aksi istikamet via cazkolik

Comments