sesli meram 180 -- դիդար

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_180_//_karşı_52_//դիդար

31 temmuz 2018 salı gecesi yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
01. Om Unit & Sam Binga - No Chairs (Bunit)
02. K Chaos - Off Topic (Pinecone Moonshine)
03. K Chaos - Drama (Pinecone Moonshine)
04. Blu Mar Ten - Titans (Law & Wheeler Remix) (Repertoire)
05. Law & Wheeler - Night Forms (Repertoire)
06. Nitri - Homage (feat. Visionobi) (Horizons Music)
07. Nitri - Circles (feat. Lucy Kitchen) (Horizons Music)

/////ar-zi-hal
"Atılan manşetlerde, yazılan başlıklardaki, kurulan cümleler değişkenlik gösterse de asıl olan daimiliği tescil olunan meselin bir “mahkumiyet” olduğu her gün bir kez daha kanıtlanıyor. Olağanüstü Hal yapılandırmasının yedinci döneminde bir dönüşüm bahsiyle, ol al takke ver külah hamleyle üç yıla yaygınlaştırılması bahsinden hemen sonra çıkagelen tablo budur. İnsan hakları tahayyülü, hukukun üstünlüğü, ‘özgürlük’ meseli gibi müşterek bahislerin bir biçimde yerle yeksan olunduğu uzamda geriye kalan şey eksiksiz mahkumiyet halinin tescillenmesidir.

Unutturulan insanlık hallerinin yerine devletli eliyle ikame edilenler toptancı bir daraltımın ta kendisidir. İktidar mefhumunun / odağının hayatın, sıradan olanın sahnesine karşı her hamlesi bunun ifşasıdır / kanıtıdır. Cürümler ile yön bulan ülke yönetimi gerçek, çürümeye terk edilen hak / hukuk / adalet gerçektir, insan mefhumunun düşünen değil teslim olan olduğu güncelliği üstüne çalışılandır. Yeni rejim, yeni ülke, yeni ahkam titrleri ol dolaşıma sokulmaktadır, lakin mahkumiyet bahsi hepten gözden kaçırılmaktadır. Atılan manşetler, verilen mesajlar, kurulan tümceler, toptan / kesintisiz bariz bir rehineliğin yol haritasını biçimlendirmektedir.

-Türkiye eski ya da yeni takılarına hiç ihtiyaç duyulmaksızın, tek bir hattın, cerahatin yolunda yürüyen muktedirin oyun sahasıdır. Mahkumiyetin herkese pay edildiği bir sarmaldır. -Kırılgan, eğri büğrü, hep eksik gedik, cerahatin ta kendisine rehin olan aklın vahametleriyle bu mahkumiyet hali tüm hayalgücünü ve sıradanın o yaşama istencini alt üst etmektedir. Memleket o'dur artık. Hakkaniyetin, eşitlik, adalet ve özgürlük mefhumlarının hep birden, hep birlikte linç olunduğu yerde var edilen toplamdan mütevellittir artık memleket. Yeni Ülke, henüz birinci ayındayken çıkan kısmın özetidir o mesele. Başkanlık ya da Cumhurbaşkanlık Sistemi olarak bildirilenin sunduğu yıkımdır bir yandan “mahkumiyet” meselinde karşımıza çıkartılan." sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıkça derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler
okuma parçası
Sesli Meram / Deuss Ex Machina Kayıt Bloku.. Geçtiğimiz Günlerden Ses ve Söz - Podcasts
Faşizm Geliyorsa Nasıl Yaşamalı? Yale Üniversitesi'den Prof. Timothy D. Snyder'in Öğütleri - Çeviren/Derleyen: Prof. Zeynep DİREK - İstanbul Üniversitesi - Siyasi Haber
Türkiye: Hükümetin Baskısı Korku İklimi Yaratarak Sivil Toplum Alanını Daraltıyor - Amnesty - Uluslararası Af Örgütü
Prof. Göregenli: Yayılan Söylentiler İktidarın Kaybetme İhtimalinin Ciddi Alameti - Nuray PEHLİVAN - Duvar
Otoriteye Karşı Durmak - Martha HENRIQUES - BBC Future - BBC Türkçe
Cemile'nin de Failleri Bulunamadı - Mezopotamya Ajansı
10 Ekim Davasında 9 Sanığa 100'er Kez Müebbet Hapis Cezası Verildi - Birkan BULUT - Evrensel
Ankara Gar Katliamı Davasında Kamu Görevlileri Korundu ve Kollandı - Basın Açıklamaları - HDP
Kürdistan’da Yankılanan Bir Feryat: Ailemin Yarısını Toprağın Altına Verdim - Jin News
Ezidilerin Parçalanmış Hayatları - Deutsche Welle Türkçe
Yazda Statement: Commemorating The Fourth Anniversary Of The Yazidi Genocide - Yazda.org
Hürriyet Yazarının Ankara’nın “Papaz” Pazarlığını Kaleme Aldığı Yazısı Siteden Kaldırıldı - Sendika.org
America’s Turkey Problem Finally Comes To A Head - Matthew RJ BRODSKY - National Review
U.S. Prepares List of Sanctions Targets in Turkey - Benjamin HARVEY - Bloomberg
"Döviz Bozdurun" Çağrısı İşe Yarar Mı? - Aram Ekin DURAN - Deutsche Welle Türkçe
AKP Milletvekili Destici: Gerekirse Hukuk Dışına Da Çıkılmalı - Cumhuriyet
35 DAEŞ’liyi Deşifre Etti - Gökçer TAHİNCİOĞLU - Milliyet
Tazele Yemini! - Aris NALCI - T24
Durumdan Vazife Çıktı - Başyazı - Agos
Türkiye'deki Rehin Kilise ve Hristiyan Temsilcilerinin Yaptığı Açıklama - Tamer ÇİLİNGİR - Mavri Thalassa

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzakta kalarak, deneysel ögeler ihtiva eden tüm müzik türlerine sonuna kadar kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. bu bağlamda ambient’dan - weird folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz.

her türlü eleştiri, öneri vs. için iletişim kanallarımız;
karşı radyopromo inquiriesmakina dairesi
---------------------------------------------------------
/////görsel ramin haerizadeh - untitled - reorient

/////poemé
Թամամ Աշխար Պըտուտ Էկա - ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ

Թամամ աշխար պըտուտ էկա, չը թողի Հաբաշ, նազա՛նի.
Չը տեսա քու դիդարի պես՛ դուն դիփունեն բաշ, նազա՛նի.
Թե՛ խամ հաքնիս, թե՛ զար հաքնիս, կու շինիս ղումաշ, նազա՛նի,
էնդու համա քու տեսնողը ասում է՝ վա՜շ-վա՜շ, նազա՛նի։

Դուն պատվական ջավահիր իս, է՚լնեկ քու առնողին ըյի.
Օվ կու գըթնե՝ ա՛խ չի քաշի, վա՛յ քու կոռցընողին ըլի.
Ափսո՚ս վուր շուտով մեռիլ է, լուսը քու ծընողին ըլի.
Ապրիլ էր, մեկ էլ էր բերի քիզի պես նաղաշ, նազա՛նի։

Դուն է՛ն գըլխեն ջուհարդար իս, վըրեդ զարնըշան է քաշ՚ած.
Դաստամազիդ թիլի մեչը մե շադա մարջան է քաշած.
Աճկիրըդ օսկե փիալա՝ չարխեմեն փընջան է քաշած.
Թերթերուկըդ նիտ ու նաշտար, սուր ղալամ թըրաշ, նազա՛նի։

էրե՚սըդ՛ փարսեվար ասիմ, նըման է շամս ու ղամարին.
Բարակ մեճկիդ թիրման շալը նըման է օսկե քամարին.
Ղալամը ձեռին չէ կանգնում, մաթ շինեցիր նաղըշքարին.
Յիփ նըստում իս՛ թութի ղուշ իս, յիփ կանգնում իս՝ ռաշ, նազա՛նի։

Յիս է՛ն Սայաթ Նովասին չիմ, վուր ավզի վըրա հիմնանամ.
Աջաբ միզիդ ի՞նչ իս կամում՝ սըրտեդ մե խաբար իմանամ.
Դուն կըրակ, հաքածըդ կըրակ, վո՞ւր մե կըրակին դիմանամ.
Հընդու ղալամաքարու վըրեն ծածկիլ իս մարմաշ, նազա՛նի։

Սայաթ–Նովա

kaynak

Comments