sesli meram 277 -- հաղթում ենք


kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_277_//_karşı_149_//հաղթում_ենք 


29 eylül 2020 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.


/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
0- Asian Dub Foundation - Frontline (Siyal Music)
0- Asian Dub Foundation - Can't Pay Won't Pay (Siyal Music)
0- Asian Dub Foundation - Comin' Over Here (feat. Stewart Lee) (Siyal Music)
0- Asian Dub Foundation - Lost In The Shadows (Siyal Music)
0- Asian Dub Foundation - Stealing The Future (Siyal Music)
0- Asian Dub Foundation - Mindlock (Siyal Music)
0- Asian Dub Foundation - Human 47 (feat. 47Soul) (Siyal Music)
0- Asian Dub Foundation - Smash And Grab The Future (feat. Dub FX) (Siyal Music)


/////arz-i-hal
"Bir asırdır devam olunan bir iradeyi yok sayma, bir kimliği toptan / topyekun silme ve yok etme halinin devamlılığı yine bir cuma soykırım hamlesi ile çıkagelir. Cerahatten ayrı hiçbir şey vaat etmeyen, kurulan onca barış masasını ayaklarıyla tepmiş, devirmiş, dünün ol iktidarları, cuntacı generalleri, eli kanlı çetelerinin benzeş ve birörneği, hatta “gülenci” denilen yapının yarım koyduğuna devam diyen bir ülke gerçek kılınır. Çürümüşlüğü artık hiçbir şeyin örtbas etmediği on dokuz yıllık iktidar tahayyülünün pratiği bir biçimde yine, yeniden Kürd’e gözdağı olarak çıkagelir. Biteviye kurulan linç tezgahlarının, daha öncesi, daha evvelki hallerde salıverdiği insanları yeniden derdest ederek bir demokrasi varmış rolü yutturulmaya çalışılır. Çalışılır da su çürümüştür artık!

Bir kötülük sarmalıdır artık ne başı var ne de bir sonu. Gözaltı furyasının orta yerinde ol helikopterden atılan iki yurttaşın meseli saklanmaya çalışılır. Kırk bir yıldır bir sahadaki düşük yoğunluklu savaşın en çok sivilleri / en çok müştereklerini savuna gelen / bunlar için çaba sarf edenleri hedef aldığı unutturulmak istenir. Bir asır ve onca tecrübeden sonra hala, helikopterle balayı, sarayda ağırlanmak için kendini satmaktan zerrece çekinmeyen ol savcı gibi adaleti katledenlerin varlığının konuşulmayacağı düşünülür. Zarrab efendi ile zorbanın damadı mimli şahsiyetin al takke ver külah cukka milyonlarca dolarlık rüşvetler pazarının sorgulanması imkansız kılınmak istenir. Hepsi bir yana, zaten atıl durumda olan ana muhalefetin bir daha sesi çıkamayacak kadar köşeye kıstırılmasına çabalar devam olunur. Böylesi bir menzilde hikayeden değil hakikaten şahsın var ettiği cerahat herkesi yutacak bir çukuru, hepimizi sıradan geçirecek bir faşizm ülkesini imal eder. Eder etmesine de sorgulayacak kim kalacaktır?

Yirmi dört saatlik avukatlarıyla görüştürmeme yasağından, haftasonunu da kapsayan bir tecrit etme haline, aralıksız ol HDP ve iradesine saldırı kesintisiz kılınır.  Bahçeli denen meczup şahsiyetin hâkim, adalet dağıtan kılındığı yerde, hayatın meramını, sıradan insanların derdini, kaygısını, sorunlarını paylaşan kim varsa salt HDP'li ya da onlarla bağı var denilerek gözaltına alınmıştır kesin olan budur. Demokrasi varmış, sandık çözermiş, hürriyetmiş falan filan… yazık! Birlikte yaşama kültürüymüş, eşitlikmiş, hakkaniyetli bir çözümmüş bunca açık hepsi yalan kılınandır… yazık! Bir asırdan uzunca zamandır akla her düştüğünde hedef kılınmış Ermeni, Süryani, Yahudi ve Rum gibi, bugünlerde de ol akılla Kürd, Alevi, Ezidi halklarının birlikte tüm diğer halklarla kurulmak istenen mücadele hattı / müştereklerimiz için bir nefes alma gailesi yeniden ve yeniden terörist bunlarla boğulmak istenir, böylesinden bir ülke mi olur? Etle tırnak gibiyiz, her yerde her şartta önce insan, hakka ve halka adilane bir hükumet, yönetim, devlet zırvaları yinelenir durulurken olmakta olan bir eşikten geçilen soykırım tahayyülüdür. Bugünler böyle geçip gidecektir, o devran elbet dönecek, bu dünya o zalimliği var edenlerin hiçbirisine de kalmayacaktır. Mesele bir asır daha kaybetmeye devam mıdır? Mesele bir asır daha şu yer bu sahadaki yaşayan kimliklere düşmanlık, demokratik hakları gasp, olmadık yaftalarla ol makam / mevkileri, en önce de insanları terörize etmek midir? Böyle bir halle demokrasi, adalet ve eşitlik ve hürriyet her yana yazılsa her gün söylense ne olur. Çürüme artık afaki, çürüme artık kapanamayacak, çürüme Batı Türkiye’nin ayrışmaz bir demirbaşı kılınırken sahiden ne olur! Bu karanlığın devamında her ne olur, nasıl olur! Bu kadar alenen yalan, riya ve iftiralarla, sarayın emir eri kılınanların elinde adaletin hali nice olur. Ülke ne olur, gün ne olur, yarın ne olur, hak ne olur, hürriyet ne olur?" sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - weird folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on altı yıldır... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Արցախ - Վեհանոյշ ԹԵՔԵԱՆ

Կանթե՛ղը, վառած է կանթեղը,
Ձէթ չկայ, վառած է կանթեղը.
Սեւոցք ոռնոցի մէջ գիշերուայ
Նոր մանուկ, նոր պատրոյգ կ՚երեւան։

Աստուա՜ծ, խնայէ քաջերուն
Որ փշրեն շղթաները բռնութեան.
Խաչուեր են գերհերոս հազարնե՜ր
Հողը՝ երկունք, հողը երկիւղ բազմադարեան։

Վառա՛ծ է կանթեղը, կանգներ են լեռները
ընդդէմ լուռ, շահամէտ աշխարհի.
Բացուած է գուբը եւ հիմա
Կանթե՛ղը լոյս կու տայ արեւին։

Թող զոհուած հօր զաւակներուն
Անոր կեանքը՝ ծիածաններ կամարէ,
Այրիացած իրենց մօր սրտին
Տղոց կեանքը խինդ խնկարկէ։
Թող մայրերու կսկիծն անհուն՝
Թէ՛ մանկութեան օրօրներուն
Թէ՛ ողջերթի համբոյրներուն
Անուշութիւնը պարուրէ։
Եւ հայրերու նայուածքը լուռ
Իրենց զաւկին պատկերին դէմ
Հպարտ զգայ, բայց նաեւ փղձկայ։
Եւ թող ազգին մեր աներկբայ
Ալեկոծուած դրոշակը
Դափնիներու սուգի կողքին՝
Յաղթանակի երգ ու փառքով
Արփահեղեղ ծածանի։
Յաւերժօրէն ծփայ, ծփա՜յ,
Դիւցազնածին մեր Արցախին
Պահպանիչի՜ օրհնանք տեղայ։

Խաղաղութի՜ւն Երկիր,
Քանի՛ սերունդ երկնեցին քեզ.
Տո՜ւր մեր ցաւին՝ խաղաղութիւն,
Արիութեան՝ նոր խնդութիւն,
Մեր տուներուն՝ խունկ ու գինի,
Սահմաններուն՝ անխախտելի խաղաղութիւն։
Եւ տո՜ւր կրկին՝ արնաթաթախ ազգիս հայոց
Լուսաշաղախ հոծ խորհուրդիդ
Հաղորդութիւնն անվերջալոյս։

Հոկտեմբեր, 2020
ԱՄՆ

Comments