sesli meram 283 -- գիտակցություն


kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents

sesli_meram_283_//_karşı_155_//գիտակցություն

17 kasım 2020 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
x- Avalon Rays - I'm A Believer (Offworld Recordings)
x- Avalon Rays - I Have No Secrets (Offworld Recordings)
x- Broken - Soul Trip (DNBB Digital)
x- Broken - Deep Restore (DNBB Digital)
x- Simply N - Attracting Force (Liquid Brilliants)
x- Simply N - Shamanic Tambourines (Liquid Brilliants)
x- Askel & Elere - Pulsar (Delta9 Recordings)
x- Askel & Elere - You Look (feat. Nosfer) (Delta9 Recordings)

/////arz-i-hal
"Sürekli yalanlar, aralıksız bir biçimde türetilen yaftalar, hedef almalar ve duraksamak hiç bilmeden var edilen köşeye kıstırma halleri içinde bir yurdun deney sahasına evrimi tam tekmil devam olunandır. Bir parka çizilen yıldız figüründen nem kapacak kadar kendini kaptıranların trafik ışıklarından, poşi kullanımından, Kürdçe seslenişe, daha pek çok alan / sahadaki var ettiği cerahatin her neyi var ettiği ortadadır. Bunca kolayca bir büyük ülke lafzının arafında / sofrasında kanunun / hakkaniyetsizce insan olma erdeminin ayak altına alınmasının meseli her ne olacaktır? Düşünceye yerleştirilmek istenen düşman algı ve olgusunun bu ülkede hiçbir gün tek bir olumlanabilir şeyi var etmediği ortadayken bu ve benzeri düşkünlükler olan biten yıkımı örtbas etmeye kafi midir? Biçimsizlik, sağdan, soldan aparıp kopartılan fırtınalar, havanda dövülen sular ve nicesiyle, en önemlisi de bir tek hamle, tek bir eylemin dahi o büyük ülke tiradına halel getirebileceğinin zikredildiği yerde nedir ki sıradana verilen, ne kalmıştır sahiden!

Biçimsiz, doğrudan ve kötülükle hemhal bir ülkenin imaline devam olunmaktadır. Günler birbirini kovalarken, koca bir senenin son ayına koşar adım giderken yıkımın göbeğindeki o menzil artık masal da değildir, hikaye hiç değildir. Kötülüğünü, alelade bir meselin ta kendisi olarak gören / algılayan muktedirin var ettiği her eylem bir biçimde fecaatin orta yerine demirlemiş bir ülkeyi göstere gelmektedir. Çürümüşlüğü cihana yayılmış, ortaya serdiği her eylemle, var ettiği her cürümle ismi birlikte anılan bir ülkenin yeni değil de olsa olsa o lanetler yağdırılan dününün ta kendisi olduğu gerçekliği karşımıza çıkartılır. Bunca afaki, bu kadar birbirini takip ederek, dünü kadar şimdiyi, şimdiden de bir yarını tüketmeye ant içenler elinde bir hayat mefhumu kalmaz / bırakılmaz. Bugünlerde iş bu şimdinin ortasında üretilenler, hepimize pay edilenlerin hikaye olmadığını yutmadığımız gerçekliğini bir kez daha ikrar etmemiz gerekiyor. Düzenin çarklarında ezilenlerin, sözü, sesi ve hakları talan edilenlerin bizler / sıradanlar olduğumuzu bir kez daha ikrar ediyoruz ve bildiriyoruz. Yolun ötesinin, bu günlerin geleceğinin yıkımından / bu fasit döngüden bir çıkışı var edebilmek için hikayeden hakikate geçişin gerekliliğini istemek / var etmek gerekliliğini bir kez daha takdirinize paylaşıyoruz.  Hikaye bitti…" sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - weird folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on altı yıldır... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Տան Հիմքը - Խաչիկ ԴԱՇՏԵՆՑ

Աչքդ ուշադիր կտուրիդ պահիր,
Բայց եթե հողմը քո ծածկը տանի,
Հոգ չէ՛, կշինես մի ամուր տանիք՝
Տան հիմքը պատն է, դու հիմքիդ նայիր:

Քո միջնասյունին աչքդ պահիր դու.
Բայց եթե բուքը դուռդ սասանի,
Հոգ չէ՛, կշինես մի նոր ամուր դուռ՝
Պատիվը շեմքն է, դու շեմքիդ նայիր:

Իսկ եթե ընկան քո պատն ու սյունը`
Էլ քո տանիքին մի նայիր իզուր -
Քանդվեց ուրեմն քո ամբողջ տունը.
Տունը հաստատ է, երբ հիմքն է ամուր:

Աչքդ միշտ արթուն տան հիմքիդ պահիր,
Որ քո երկիրը մնա ամրակուռ,
Քո հայրենիքն է հիմքերի հիմքը`
Քո ուշքն ու միտքը հայրենիքիդ տուր:

1962

Comments