sesli meram 293 -- զարկերակ

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_293_//_karşı_165_//զարկերակ

26 ocak 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Nuex - Broken Promises (DNBB Digital)
2- Nuex - Black Flower (DNBB Digital)
3- Subsid & Scott Allen - Chasing Dreams (Soul Deep Exclusives)
4- Subsid & Scott Allen - One And Only (Soul Deep Exclusives)
5- Ulmus - Winter Sun (Omni Music)
6- If-Read & Ulmus - Juliet (Omni Music)
7- Halflight - Six Days (Rampage)
8- Halflight - Take It Low (Rampage) 

/////arz-i-hal
"Nefretten, hiddetten, şiddetten gayri bir yol bulamıyor, yol açamıyor, yön tayin edemiyor bir devlet, bir ülke. Kesintisiz kılınmış cerahatin orta yerinde, üstenci, ben bilirim akımını yineleyen, dediğim dedik çaldığım düdük kabilinden çıkagelen her edim bir yıkımdan bir başkasına uzanıyor. Madun siyasetin, tek adam rejiminin kurduğu, güncellediği, bilakis bu sahada yineleyip de güncellediği bir hamleler toplamında ülke çukurlaşıyor. Ne adalet, ne hak, ne hürriyet ne de bir gıdım nefes bırakılmıyor. Cürümler, cürümleri takip etmeye devam ederken, olmakta olanı kafi görmeyen bir akımın sunduğu her şey bütün ol nefretten kendine derman arıyor. Hiddetten kendisi için güzergah tayinine girişiyor. Artık kesintisiz kılınmış şiddet örüntüsü içinde bir fasit döngüye dönüşüyor her an, her gün, her yer, her şekilde.

Bütün bütün bir imha siyasetinin sokağa düşürülen gölgelerin sayısı arttırılıyor. Bir halde, bir biçimde büyük ülke tiradının köküne kibrit suyu bu yapıla gelen nefret, hiddet, şiddet üçlüsünün üstünden yapılan çoğaltmalarla var ediliyor. Bir sarmal, bildiğiniz fasit döngü kılınan yerde hayat hakkının heder olunması kesintisiz kılınıyor. Hayatın denek kılındığı bir yerde, hayatın muktedirin oyuncağı addedildiği yerde o üçlünün her birimizin akışına dahil ettikleriyle bir çürüme kanıksatılmaya çalışıyor.

Bugün, bu raddede, şu menzildeki o sözün, anlamın, yaşamdaki suretin, yaşamsallığın yıkımı anbean yinelenen fecaatler bir ve birlikte hiç ediliyor. Reformlar, düzenlemeler, hak tanzimleri, eksiklerin telafisi ve daha pek çok şeye dair kelamını sıralarken muktedir varlığı sürekli yeniden tanımlanan her fecaat hali bir sabitin ta kendisi kılınıyor. Bu hallerin dolayımlarında, bu hallerin orta yerinde bir hayat istemi çürütülüyor. Nefret, hiddet ve şiddet üçlüsünün sunduğu, bir son ve sonuç kabilinden sıradana reva görülen şey sadece sineye çekmek olarak işaretleniyor. Birbirini zamanında duymayan, görmeyen ve fark etmeyen, katmanlar, kastlar ve eşikler arasında bocalayan bir menzilde sulh de, hak da, adalet tahayyülü de hiç kılınıyor ne eksik ne fazla!" sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Հերկեր - Դանիէլ ՎԱՐՈՒԺԱՆ

Հօ՛, հռօ´ հռօ´ հռօ՛.- հողին տակ հըռընդիւնն է արօրին`
Լուրթ մշուշին մեջ առտուան, կողին վրայ բըլուրին
Կ՛երթան եզները հուժկու` զանգակներով դաշնաւոր,
Ու մսուրին վերջին յարդը կ՛որոճան գլխիկոր:

Սարին ուսէն ծըլացող արևն ահա կը ծագի
Ու մշակին ճակտին վրայ կը դնէ համբոյրը ոսկի:
Մարդը կ՛երթայ երգելով` մաճն ափին մեջ պընդաջիղ,
Ու իր ճամբան կը գըծէ իր հոգիին պէս ուղիղ:

Հօ՛, հռօ´ հռօ´ հռօ.- Ակօսները կը բացուին մըխալով,
Եւ կը դիզուին արգաւանդ հողակոշտերն իրար քով:
Մէկ ծագէն միւսն յուլորէն կը սողայ խոփը պողպատ,
Կը հեղեղէ հերկերուն մէջ իր լոյսերը արծաթ:

Իր տակ ճըմլըւած, կարեվէր, կը գալարուի յոյր ճըճին,
Կ՛ահաբեկին խըլուրդներ իրենց խուղին մէջ մթին:
Բունծերն ահա կ՛ոռոգուին մերթ օձերու արիւնով,
Զոր ըսպաննած է արօրն անոնց գլուխէն անցնելով:

Արևն արդէն կը հոսէ իր երակներն հրածորան
Ակօսներուն նորաբաց արգանդի մեջ հոտևան:
Հօ՛, հռօ´ հռօ´ հռօ.- Անդաստանն է կորդացած այս տարի,
Բայց հերկերուն շարքն արդէն անհունօրէն կ՛երկարի:

Եզները յաղթ թափ կուտան, դողացնելով մերթ ընդ մերթ`
Սուր խըթանէն` ըստևներն իրենց փորին լուսաշերտ:
Ի´նչ փույթ թէ ճղուղն արօրին խութին դէմ յա´նկարծ կուլայ,
Եւ կը ծորի մըշակին քիրտը ամէն գուղձի վրայ:

Դեռ սուրբ կոչնակը գիւղին՝ սարին ետև չըհընչած`
Բըլուրին կողը ամբողջ պիտի ըլլայ թխացած,
Եւ պիտի լայն ակօսները շար ի շար աւարտին`
Օծուած շաղովն իրիկուան, շողիքներովն հարկիքին…

Այն ատեն, երբ արտին ծայրն հասած, ճիգով մը դողդոջ,
Տղմուտ արօրն հողին մէջ յանկարծ կասի, - Մշակը խոնջ
Պիտի խորհի անկասկած – յանու՛ն վաղուան հունձքերուն,
Թէ կարասի´ մ’ոսկելից կառչեր է խոփը իսկոյն:

«Հացին երգը»

Comments