sesli meram 305 -- դիմադրություն

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_305_//_karşı_177_//դիմադրություն

20 nisan 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Rufus - The Old Ways (Hatched)
2- Rufus - Nihonzaru (Hatched)
3- Tsugishi - Deep Vibe (Liquid Brilliants)
4- Tsugishi - Starfall (Liquid Brilliants)
5- Astrou - Chasing (DNBB Digital)
6- Astrou - Electric Soul (DNBB Digital)
7- FX909 - Jazz It Up (FX909 Music)
8- FX909 - Departure (FX909 Music)

/////arz-i-hal
"Lafın eğilip büküldüğü gerçeğin, nihai gerçekliğin bir türlü doğrudan var edilmediği, ismi ya da cisminin paylaşılmadığı bir sahnedeyiz. Bir sahne diye çürüten bir çukurun kendisi olan / kılınan bir yerdeyiz. Gerçekliğimiz hiçbir zaman muktedirin aklına gelmedi. Gelse de umursanmadı, onu yerle bir etmek, hiç değilse tartışılması imkansız kılmak adına her ne varsa onunla çıkageldi bir muktedir. Lafı eğip bükerken, yalanlara, daimi bir biçimde yeniden yalanlara ve çokça yalanlara başvurup, en sonunda bir yalanlar sarmalının orta yerine demirleyen bir menzil var edildi, ediliyor. Hiçbir türlü hayatın her ne hallere, her ne şekilde çürümeye terk edildiği mevzu mesel olunmaz. Bu hallerin toplamında yılların harcandığı bir zeminde, tam da aranan dayanak olarak çıkagelen Covid-19 pandemisinin içinde eksik gedik tamamlamasına girişilir.

Bugün yaşadığımız sahanın her nasıl çukura dönüştüğünü göstere gelen ekonomik, sağlık ve hukuki çöküş hamleleri birbiri peşi sıra gelirken o salgın yönetiminin hiçleştirilmesi ve bu sahada süreğen bir denetim, gözetim ve tahakküm aparatı haline dönüşümüdür mesele. Ol sağlık bakanı koltuğunda oturan zatın “sorumlu hepimiziz” bahsine sıkıştırdığı yıkımın dört bir yanda bunca çoğaldığı bir zamanda iki satır açıklamayla geçiştirilen şey hakikatin yıkımıdır. Tümden, baş amir istemediği için bir saha yeniden deney sahası kılınır. Tüm ol yoğun bakımlarda yatak kapasitesi hızla sıfırlanmaya sevk ediliyormuş, insanlar hastaları için yatak arıyormuş bahisleri ortadayken, böyle bir sorun yokmuş gibi davranılır. Mesele her defasında sıradanın hayatına bir kere daha devletin gölgesini vurabilmektir.

Aşısı olan bir salgının (en azından bundan emin olmak istiyoruz) ortasında insanların bekalarını değil rant çevrelerinin, eline kan bulaşmış sermayenin, kendisi bakan olan turizm şirketi sahibi gibi mimli şahsiyetlerin, bir yap boz oyunundaki oyuncaklar gibi insanları tarif ettiği, köşeye kıstırdığı bir yapım İstanbul’un 4. Türkiye’nin 3. pikinde var edilir. Hemen her anlamda çürümeye yol vermiş, çürüterek gününü geçiren bir sahada yaşam pratiklerini işten eve, evden işe sıkıştıran, salgını sonlandırmak değil tam aksine devamlı bir hale sıkıştırmak, sürü bağışıklığını her yere taşımak üstünden bir ülke yeniden ve yeniden var edilir. Hakikat bu bahislerde açıklanmaz." sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Ձոն -- Դանիել ՎԱՐՈՒԺԱՆ (1884 - 1915)

Եղեգնյա գրչով երգեցի փառքեր.
- Քեզի ընծա՜, իմ հայրենիք -
Սոսյաց անտառեն էի զայն կտրեր...
- Քեզի ընծա՜, հին հայրենիք -
Եղեգնյա գրչով երգեցի քուրմեր.
Ընդ եղեգան փող լո'ւյս ելաներ:

Եղեգնյա գրչով երգեցի կարոտ.
- Ձեզի ընծա՜, հայ պանդուխտներ -
Ան տարաշխարհիկ բույսի մ'էր ծղոտ...
- Ձեզի ընծա՜, հեգ պանդուխտներ -
Եղեգնյա գրչով երգեցի հարսեր.
Ընդ եղեգան փող ո'ղբ ելաներ:

Եղեգնյա գրչով երգեցի արյուն.
- Ձեզի ընծա՜, սուրի զոհեր -
Ան ծլած էր մոխրի մեջ իբրև կընյուն...
- Ձեզի ընծա՜, կրակի զոհեր -
Եղեգնյա գրչով երգեցի վերքեր.
Ընդ եղեգան փող սի'րտս ելաներ:

Եղեգնյա գրչով որբ տունս երգեցի.
- Քեզի ընծա՜, հայր ալեհեր -
Ցամքած աղբյուրեն մեր զայն հօտեցի...
- Քեզի ընծա՜, մայր կարեվեր -
Եղեգնյա գրչով օճախս երգեցի.
Ընդ եղեգան փող ծո'ւխ ելաներ:

ՈՒ պայքա՜ր, պայքա՜ր, պայքա՜ր երգեցի.
- Ձեզի ընծա՜, հայ մարտիկներ -
Գրիչս եղավ անթրոց սըրտերու հնոցի...
- Ձեզի ընցա՜, քաջ մարտիկներ -
Եղեգնյա գրչով վըրեժ երգեցի.
Ընդ եղեգան փող բո'ց ելաներ:

Comments