sesli meram 324 -- ափսոսանք

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_324_//_karşı_196_//ափսոսանք

07 eylül 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Hex - Distances (Detached Audio)
2- Hex - Absence (Fonder) (Detached Audio)
3- Echo Motion - Gave It All (Bay 6 Recordings)
4- Rezillient - Shine (Bay 6 Recordings)
5- Pola & Bryson - Get Serious (Shogun Audio)
6- Pola & Bryson - Vetur (feat. Hugh Hardie) (Shogun Audio)
7- Scar - All I See (Metalheadz)
8- Scar - Falling Down (feat. Ella Sopp) (Metalheadz)

/////arz-i-hal
"Bu ülkede tekrardan gayrısı yok. Yegane istikrar olarak zikredilebilecek şey defalarca hep çokça yinelenen eylemlerin, sonucu bilindiği halde savunula gelen bir cüret halinin açıkça tekrarı oluyor. Cerahati var eden erkanı muktedirin, onun kıyısında yol ve yön tayinine bu sahada girişen eski devlet fenomenlerinin, a’dan z’ye kadar uzanan bir meslek temsilinin bir de yaygın medya diye çıka gelen tahakküme yancıların onamalarıyla birlikte bütüncül o tekrarlar hepten memleketi kuşatır. Demokrasi istemi sizlere ömürdür. Eşitlik ilkesinin sırf lafı kalmıştır. Ekonomi şahlanırken, bütün bu çürüme neyin nesidir kimsenin tek satır sözü de, savunması da yoktur. Bitmeyen bir pandemi krizinin ortasında dahi kırk bir çeşit yalanla, kendi halkını kandırmaktan ötesini var edemeyen bir temsil usülen değil alenen tekrarları bu ülkenin, ondan arta kalanın halini imgeler.

Bir düş kırımı şablonudur tekrarlanan. Binbir türlü cerahatin devlet nezdinde aralıksız bir biçimde sürekliliğinin sağlama alınmasıdır tekrarlanan. Hiçbir türlü hayata varmayacak o tahakküm etme pratiklerinin peşinde ömrün, nefesin tükettirilmesidir mesele. Tüketmenin biteviyeliği bir yandan bunu aralıksız olarak bir istikamet belirleyici kılmanın meselesidir iş bu sahanın her gününe bırakılan hakikat. Devletin omurgasını oluşturan yirmi yıllık ola gelen o iktidar pratiğinin, yazına sıkışmış olan anlamlardan kendini azade edip, olağanmış ve sanki her şey normalmiş gibi uçurumun kıyısında dört döndürmesinin meselesidir asıl anlatmak istediğimiz. Anayasa yazım sürecinden, demokratikleşme hamleleri fasıllarında ortaya serilenlere, darbelere geçit yok çıkışını var edip bizatihi hayatın hemen her alanına her anlamda yıkımı sabitleme çabasına, bu tekrarlayan fasit döngü dahilinde bir yaşam hal ve istemi geriye bıraktırılmaz.

Dümdüz bir tekerleme kıvamında atılıp tutulurken hayatın abecesi çoktan eksiltilir. Bütün biraz daha yıkıma rehin edilirken, her tekrarla bir kere daha müştereklerimizin kökünün tam anlamıyla kurutulması gayreti güncellenir. Daha yeni 1 Eylül Barış Gününde ortaya çıkan memleket imi bu tekrarların nasıl bir istikamet / her ne isabetle var edildiğini yalın bir biçimde örnekler. Düşmanlar kontenjanının hiç tükenmediği bir sahnede tekrarlanarak var edilmiş ötekisine nefretin / hiddet ve ayrımın boyutları gözler önüne serilir. Misalen o Ermeni, mezarlarına saldırabilecek kadar cüreti kendilerinde görerek, mezarları yok etme haline sıçrayanların kötülüğüdür mesele. Bir toplu konut yapımı için ortaya serilmiş olan o sahanın talan / dümdüz edilmesinin hemen kıyısında bir de insanlık suçunun aleniyetle birlikte var edilmesidir mesele. Toprağa emanet edilmişlere hayat hakkının “bile isteye” çok görülmesinin suretidir var edilen çürüme. Bütün tekrarlar bir kere daha yıkımın tüm o karanlığına çıkmaktadır. Bunlardır bariz mesele." sesli meram 

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Մեր Սերը -- Սիլվա ԿԱՊՈՒՏԻԿՅԱՆ

Հայաստա՛ն աշխարհ,
Դու մե՛րը եղար ու մերը չեղա՜ր,
Դրա համար էլ մենք քեզ սիրեցինք սիրահարի՝ պես ...
Դու մե՛րը եղար,
Ինչպես որ մերն է մեր երակներում հոսող արյունը,
Եվ մերը չեղար,
Ինչպես մերը չէ Վարագա սարի արեվածագը,
Սասնա անտառին իջնող մանանան,
Մշո դաշտերը շոյող սոսափը ...
Դու մոտի՛կ եղար՝
Սրտիդ տրոփը մեր կոշտ ձեռքերին հաղորդելո՜ւ չափ,
Եվ հեռու եղար՝
Սահմանից այն կողմ
Անիի կարմիր ավերակներից մեզ երեվացող
Մայր տաճարի՜ պես։
Դու տաք հո՜ղ եղար՝
Մեր պիրկ խոփերի տենչանքին հլու,
Մեր գգվանքներից ծլարձակող հո՜ղ,
Եվ միրաժ եղար
Կապույտ, անշոշափ ու անբռնելի,
Մենք՝ անվերջ հասնո՛ղ,
Իսկ դու՝ հեռացո՛ղ, անվերջ հեռացո՜ղ...
Հայաստա՛ն աշխարհ,
Դու այդպե՛ս եղար,
Եվ դրա համար մենք քեզ սիրեցինք
Ո՛չ հարազատի հանդարտիկ սիրով,
Այլ՝ սիրածի՛ պես, սիրահարի՜ պես.
Ցավո՛տ, ցավախա՜ռն
Երազով, լույսով, երգող տխրությամբ,
Մերթ խռովելով,
Մերթ հաշտվելով,
Քո գրկո՛ւմ անգամ՝ քեզ կարոտելո՛վ,
Քեզ կորցնելու ահից՝ տագնապա՛ծ,
Քեզ ունենալու խինդից՝ երջանի՜կ,
Եվ բախտիդ համար անվերջ, ամեն պահ մեռնել-ապրելո՜վ...
Հայաստա՜ն աշխարհ...

Comments