sesli meram 326 -- ոլորտ

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_326_//_karşı_198_//ոլորտ

21 eylül 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Ezhel - Mayrig (Koal Arts)
2- Makak - Dreaming (Heavy Traffic Recordings)
3- Makak - Superstition (Heavy Traffic Recordings)
4- Lofty - Desert Storm (White Peach)
5- Lofty - Nightfall (White Peach)
6- Sordez - Lighthouse (Infernal Sounds)
7- Sordez - Vanilla Dub (Infernal Sounds)
8- Ramsez - Hexagons (Roklem & Sebalo Remix) (Silent Moon Records)

/////arz-i-hal
"Eksik, gedik cümleler havalarda uçuşuyor. Bilcümle, cümlemizin meramını var etmiş ola gelen her meram eksik kılınıyor. Cerahatin boyunduruğuna rehin edilmiş olan aklın, sesin ve sözün yerle yeksan edilmesinde hayat meseli tarumar edilirken bir yanda her şekilde şu cümlemizin cümlesi de yıkıma terk edilir. Demokrasi naraları atılırken, eşitlikten, adaletin ta kendisinden bahisler açarken muktedir söz naçar kılınır. Hiç kimse birbirini sahiden de duymasın diye her şekilde seferber olunuyor. Yaralar fark edilir denilerek en olmayacağın yolu var ediliyor, söz kesiliyor. İzi çıkmış ağıtların, dört bir yanı sarmış yıkımın gümbürtü halinin kıyısında hayat uçurumun kenarına terk ediliyor, her defasında cümleler bir eksik, bir gedik, bir yarım çokça yamalak konuluyor. Hemen her defasında müşterek bir çatı ola gelen anlatımlara ket vuruluyor, artık eksik gedik olmaksızın.

Sürgit yinelenmeye devam olunan tahakküm parametreleri sözün hikmetinden ırağa çok ama çok uzağa düşülmesini sağlıyor. Kendi yazıp kendi çizen muktedirin ben yaptım ile biz yaptık oldu bahisleri arasında hayatın, ahali eliyle kurulmuş olanın sureti pespayelik sınırlarına terk ediliyor. Ezme, biçme ve yok etme bir diskur kılınırken yolun / yordamın heder etmekten güncellendiği bir sahne ortadayken hayat akışımı tümden çürümeye terk olunuyor. Bugün yeni yeni denilen ülkede, o baş amirin dilinden düşürmediklerinde bir yangın yerinin izleri onca örtbasa rağmen gizli saklı kalamıyor. Yeni ülke denilirken de serilenler, var edilmiş ve tescil olunmuş her pragmatist tahayyül bir doğruya dönüşürken hayatın ehveninden koparılması kesintisiz kılınıyor. Cerahatin orta yerinde nefessizliğini tescil ediyor bir ülke, bir ülkedeki sıradan yurttaş. Birikintiler arasında hayatın mahfının her nasıl güncellendiği ortaya saçılıyor, onca eksikliğe, yerle bir olunan söze rağmen iş bu sahnede.

Bir uzamın yaşamla olan bağları eskiltiliyor. Hiçbir meram görünmeye, anlaşılmaya tüm bu zeminde sorgulanmaya muktedir eliyle gerek görülmediği için hayatın ehvenle olan ol birlikteliği yerle bir ediliyor. Başından, ta en başından bu yana meramın sınırlarında işte bu sahadan anlatmaya çalıştığımızın özeti, yekten bu bahisle var ediliyor. Sözümüz, tüm bu toprağın çoklu sesinin, çokla birlikte çoğalan meramının sekteye uğratılmasıdır. Erkin, muktedir ve iktidarın ta kendisinin sunduğu şeylerin bir boşluğu, dipsiz bir karanlığı tüm bu sahnenin yegane ayrışmazı kılması meselemizdir. Cümleler eksiltilirken, havalarda bir o yana bir bu yana, bir şu düzleme, bir bu düzleme aksettirilen kelimelerin, kelamın eksik ve gedik boşluklara çarpa çarpa sindirilmesinin azabıdır mesele. Yüz koca yıldır, en ufak bir ilerlemeyi bile kendinden olan, her kimlikten yurttaşların birlikteliğine çok görenlerin ulaştığı ülkenin yara veren halidir, eksiltilen cümleler. Artık çok daha belirgin bir biçimde son iki yılımızın suretinde, yaşatılanlar ve hepimize pay edilenler bu bahsin birer kanıtını bildirir." sesli meram 

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Երգ Կռունկի Մասին -- Գէորգ ԷՄԻՆ

Կռո՛ւնկ, Հայոց մոխիրը կար քո թեւերին,
Երբ չըւեցիր.
Թրջուա՜ծ էր քո աչքը Հայոց արցունքներից,
Երբ չըւեցիր.
Ասիր. “Չե՜մ գայ էլ Հայաստան. մա՛հ է այնտեղ,
Եղեռն, աւա՜ր...”
Մեր երկրի պէս աւեր բոյնդ անտէր թողիր
Ու չըւեցիր:
Ո՜ւր չըւեցիր` Հայոց վշտի անծայր բանտից
Դու դուրս չեկար.
Ամէն ջրում, ամէն հողում` վտարանդի
Հայի տեսար.
Ականջ դրիր մէկի հարցին, մէկին թողիր
Անպատասխան
Եւ աշխարհում, ինչպէս նրանք, քո բնի պէս
Բոյն չտեսար:
Ո՜ւր գնացիր` մոխիր դարձաւ բոյնդ նորից,
Թռար եկար.
Հազար հրի միջով անցար, հազար սրից
Փրկուած եկար.
Ասիր. “Թէ մահ կայ աշխարհում, լաւ է մեռնեմ
Իմ հին բնում...”
Աչքըդ յառած Արարատի սէգ կատարին`
Թռար, եկար:
Եկար, տեսար անապատում` նոր ջրանցքի
Հուն է բացուել,
Վարդ է բացուել քարի վրայ, քարը կրկին
Տուն է դարձել
Եւ նախանձից Մասիսն անգամ թեքուել է, որ
Արազն անցնէ,
Ծուխ է ելնում ամէն տնից. հաւքն իր նախկին
Բոյնն է դարձել:
Եկար մեզ մօտ, քո թեւերին պանդուխտների
Վի՜շտը բերիր.
Նրանց կարօտն հայրենիքի ու դարերի
Ի՜ղձը բերիր.
Եկար, նորոգ բոյնըդ գտար ու չըւում ես
Ափերն օտար,
Որ ազատե՜ս Սեւ զուլումից ու ձուլումից
Քո ձագերին:
Գնա՜ , կռո՜ւնկ, Հայոց արտից ծի՜լ տար կանաչ`
Պանդուխտների՛ն,
Մի նշխար ձի՜ւն` Արարատից, ջո՜ւր Սեւանայ`
Պանդուխտներին.
Ականջիդ մէջ` մեր երգն ուրախ, աչքերիդ մէջ`
Մեր լոյսը նոր`
Մի բուռ հող տար` մահից փրկող սուրբ մանանայ`
Պանդուխտներին:
Գնա՜, շրջիր երկրէ երկիր ու ե՛տ դարձիր,
Բարո՜վ դառնաս.
Կանչիր բոլոր պանդուխտներին ու ե՛տ դարձիր,
Բարով դառնաս.
Դարձիր այնպէ՛ս, որ ոչ մի տեղ, ոչ մի պանդուխտ
Քեզ չսպասի,
“Կռունկ, ուստի՞ կու գաս” չասի՛ ու չլացի՛...
Բարո՛վ դառնաս:

Comments