sesli meram 330 -- չարախնդություն

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_330_//_karşı_202_//չարախնդություն

19 ekim 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Luciano (DNB) - My Name (Celsius Recordings)
2- Luciano (DNB) - Porcelain (Celsius Recordings)
3- Pro Luxe - Stare Into My Eyes (Offworld Recordings)
4- Pro Luxe - Like The Wind (Offworld Recordings)
5- FX909 - Goldilocks Zone (Default Recordings)
6- FX909 - Detroit Heritage (Default Recordings)
7- Iklektix - The Last Time (feat. Nina Morton) (Soul Deep Digital)
8- Iklektix - Who Are You (feat. Nina Morton) (Soul Deep Digital)

/////arz-i-hal
"Bir uzam var ediliyor. Dönüştürülen, dönüşümü sağlama alınan her yeni veçhe ile birlikte kalıcılaştırılan bir tahakküm hamlesinde bir menzil var ediliyor. Ama öyle ama böyle söz olarak değil doğrudan bu istemin paralelinde bir yalın yıkım, aralıksız çürümeye namzet ola gelen yer gerçekliği karşımıza çıkartılıyor. Ne itiraz hakkı, ne temel yaşam hakkı geri konuluyor. Ne söz söyleme hürriyeti, ne kerhen de olsa bir demokrasi tahayyülünden izler konuluyor. Ne basit bir biçimde o yaşam erimi var edilebiliyor, ne hayal kurulmasına izin veriliyor. Ne bir şimdi bırakılıyor, ne şimdiden bir gelecek tahayyülü söz konusu ediliyor. Ezber edilmiş olan sözlerin, bildik terane bahislerin bilmiyoruz kaçıncı tefrikasında yıkıcı ve toptan zayi eden bir fasit döngü güncel kılınıyor. Her şey süt liman denilirken aslında bu sathı mahalde normatif geriye konulmamış bu görünür kılınıyor. Her yan, her yön, her insan apayrı bir cerahatle kuşatılıyor.

Bir uzam var ediliyor. Yeni, yenilenmiş, yeniden düzenlenmiş denilirken dümdüz edilmiş adıyla / sıfatıyla birlikte bir çukurun ta kendisine benzetilen bir uzam biçimlendiriliyor iş bu güncede. Biteviye kılınan her hamle, her eylem, her nutukla düzen dümdüz etmeyi hal ve gidişat için başat aparat kılarak ol uzamı biçimlendiriyor. Genel geçer değil artık sahi ama sahiden de bir yarını kalmamış ülke lafta değil, bütün anlamlarıyla hakikatini burada, bu menzilde kendiliğinden buluyor. 2023 hedefi olarak tanımlandırılan ülke şablonunun her nasıl bir dirençle / dayatmayla var edildiği bütün bu güncede karşılaştığımızdır. Her bir yıkım, hemen her bir tahakküm dönemeci, eğilimi ve dayatması biçimsizliğin sofrası ola gelen yeni ülkeyi tanımlandırmaya yeter de artar. Dününü şimdiye taşımış olanın var ettiği / istikamet kıldığı / yeniden güncellediği her tahayyülü bu uzamın daha derin daha kalıcı karanlığına yönelimini var eder." sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Ո՞րն Է, Բաբո -- Հովհաննես ՇԻՐԱԶ

-Ո՞րն է, բաբո, մեր հայրենիք:
-Էն, որ ունի բարձր երկինք,
Էն, որ ունի կարմիր արեւ`
Յուր կապուտակ գլխի վերեւ.
Էն, որ ունի լեռն Ալագյազ`
Հավքերն` աշուղ, ջրերը` սազ:
Էն, որ տեսքով իր Սեւանի`
Մազերն արձակ ու գեղանի`
Նստած հարսի կնմանի:
Էն, որ ունի աշխարհի թագ`
Քանց թագավոր` Մասիս ճերմակ,
Ճերմակ Մասիս` սիրտը մրմուռ,
Գլուխը վեր` դրախտի դուռ:
Էն, որ ունի Մասիսն ի վար
Հին-հին բերդեր, վանքեր մթար,
Որ ավերակ, բայց դեռ դարեր
Լուռ կաղոթեն երկինքն ի վեր:
Էն, որ ունի Արազ, Տղմուտ,
Եւ ափերը մամռոտ ու մութ
Գերեզմաններն են պապերուդ...
Էն, որ Ղազբեկն ու Արագած`
Արտերու մեջ` ախպեր կանգնած`
Ձեռ կզարնեն գինով թասին
Ու կձայնեն մեր Մասիսին,
Թե` "Հե՜յ, բաբո, բավ չէ՞ մենակ
Պանդուխտ մնաս ամպերու տակ..."

Comments