Elektronmaşina---Serial-9

ELEKTRONMAŞİNA-------------------------------dR.Warp Bildiriyor.

Kinaye, kişiselden ziyade toplumsal bir evrilme. Sözün kesintisizliği bir yana daimi bir sekteye uğradığı/tıldığı, muallakta kalınmışlığın ahir zamanları. Diyalektik şimdilerde daha bir zor. Yüceler yücesi moda belirgeçlerimizin son uğrakları politize edilmiş apolitik sınıfsallar. Üzerine yapış yapış tutturulmuş “indirimde” ibaresi ile tüketin daha çabuk ve çabuk bir biçimde çürümeyi ortaya çıkartan aparatların mimarları. Modernleşmeyi tersinden gerisin geriye eskisinde de beter bir biçimde yanlış’a sevk eden öngörüler ortalığı salınıyor. Sallıyor. Hesapsızlığın bedeli olarak yeni düşmanlar edinmemiz, olmadı birbirimize karşın yepyeni duvarlar örmemiz, en azından düşünsel manada teşebbüs etmemiz isteniyor.

Aidiyetlerin sorgulandığı, inandığın için değil bağlı kalmak zorunda kaldığın şeyler için daha bir Baskın vurgunun dökümantasyonu yaşadığımız 2007. Müzik de tüm bu karşıt konuşlandırmalara, şartlanmışlıklara kendi özü ile sesi ile yanıtlar verir. Arayp da merak edene, isteyip te dinleyene. Nicesi geldi geçti bu güncelerden nicesine kucak açacağız belki bir süre sonra. Öylesine değil içten olmaktır müziği anlamak. Sözleri anlamamak değildir sadece üzerine örtülmüş olan gürültülü bir nükte ortaya çıktı mı daha bir dört açılmalıdır duyargalar. Daha bir gür çıkabilmeli fikriyatlar. Endişeye ve tehditlere karşın daha bir dik, daha bir alnı açık...

Elektronmaşina burada bir aracı olmaktan gurur duyarak sizleri selam eder.Sözel inceleme kısımlarının yanı sıra, listeleme metodu ile de merak uyandırabilecek parçalar için küçük bir takip listesi sizlerle olacak. Elektronmaşina, müziği var edilir, yaşanılır bir forma kavuşturmaya devam edecek. Her daim desturumuz olan söz öbeği ile sizleri yazıların içeriğine bırakalım. İyi Okumalar

“Elektronik müziğin asallığında, aslında her daim bizlerle olmuş müzikal disiplinlerden seçkiler, derleme listeler, farklılığın sadece albüm kapaklarının renklerinde olmadığına biat etmiş müziğin gerçek emektarlarından bir kaç örnek, isabet ettirebildiğimiz gerçekliğimizin yansımaları... sözü fazla uzatmadan...notalar sizlerle olsun. Müzik sadece Play, Pause, Stop değildir....Müziğinize sahip çıkın...”

Maşina Ayın Albümü
Odd Nosdam - Level Live Wires (Anticon)

Kıdemli bir ses türetmecisi bu ay Elektronmaşina’nın önerisi oluyor değerli okurlar. Hip Hop’un drajelere bölümlenmiş, ikide bir birbirlerini yemek için danışıklı dövüşlerin tertrip edildiği bir sözüm sana formatlı janjanlı etiketlerinden uzak bir yorumcu “David P.Madson” ya da bilinen adı ile Odd Nosdam 4. uzunçaları Level Live Wires ile alternatif arayışlarında yeni perspektifleri değerlendiriyor.

Genellemelerin ötesinde bir ız bırakabilmek için, ‘98 yılında yayınlanmış bir toplama albüm ile işitsel serüvenine başlamış olan Anticon etiketinin de ardılında yer alan isimlerden biridir. Söz konusu “hip hop” müziğin denemelerden sakınmayan, bileşkeleri arasında organik yamaları ile düzensiz bir şekilde ilerleyen kat’i kuralları yeknesak etmeyi arzu eden bir projenin üyesi olarak Doseone ve Why? ile beraber cLOUDDEAD projesinin içerisinde yer alır. Politik bağlantıları ile içten içe, karamsar bir tablo çizen Oakland; California’dan bir yer altı kültürünü oluşmasında temelleri atan isimlerden birisi olarak, yıllardır biz dinleyiciler için farklı sunumlar gerçekleştirir.
Bu kolajların birbirleri ile harmanı neticesinde “deneysellikte Flying Saucer Attack’den, dub ekolünden Lee “Scratch” Perry” ve rap müziği için de Prince Paul” ilham kaynaklarını bütünleyen bir yapıyı ortaya çıkartır. Beşinci stüdyo kaydı olan “Level Live Wires” içerisinde de bütün bu önermeleri yeri geldiğinde kullanmaktan sakınmayan bir deneysellik hakim kılınıyor. Farklı teatral açılımları ile modern müziğin en ahkam kesilesi ve en zor branşı olmuş bir disiplin içerisinde vokale çok da dayanmadan kendini anlamlandırabilen kompozisyonlar “Odd Nosdam”ı biraz daha farklı bir yere konumlandırabilmemizi olanaklı kılıyor.

Level Live Wires, selam referansının ardından mekanik boşlukta fısıldaşan bir ses bulutu “Kill Tone” ile albümün açılışını gerçekleştiriyor. Kısalığına yanmak dışında etkisinden uzunca süre kurtulamayacağınız “We Dead”, sesin katmerlenerek dönüşmesi bir yerde elektro akusik biçeme kavuşması “Freakout 3”, lirik denemelerin en sertlerinden birisi olan bir durum değerlendirmesi “The Kill Tone Two”, ters köşelerden mukavemet gösteren ses örneklerinin birbirleriyle çarpışmasını yıllar önce dinlediğimiz DJ Shadow benzeri bir üslupta benzeştiren, dönüştüren “Up In Flames” ve tüm bu döngüyü en başa sardıran bir sessizlik tonlu çalışma “Slight Return” albümü sırf nitelikleri ve taşıdığı değerler anlamında değil müzikal manada da ilerici bir potansı oluşturuyor. Niteliksel ve anlam bütünlemesinden hoşnut kalan her dinleyicinin diskoteğinde yer alması gereken bir naif dışa vurum.


Maşina Ayın Kırkbeşliği
Benga & Coki – Night – Promo Edition (Tempa)

Kesin ve katı kuralları bulunmayan bir müzikal izlence. Başlangıcından bugüne çeşitli verisyonları ile kademe kademe geliştirilen bir tür. Kendi içerisinde dahi pek çok prodüktörün ismi dışında pek bir bilginin dolaşımda olmadığı, müziğin ön planda tutulduğu bir dinlence. 2003 yılından bu yana öncülleri olan UK Garage, Grime ikilisinin izlerini atası olan Drum & Bass ve Jungle’ın meziyetleri ile tertipleyen “dubstep” yayınları elektronik müzikte tazeliği arayan dinleyiciler için de önemli bir geçiş sağlıyor.

Ammunition Productions’ın Forward>>> partileri başladığında “dubstep” tanımını da çok sınırlı bir kitle haricinde kimsenin bilmediği bir açılım olarak “Wikipedia”dan öğreniyoruz. Dubstep;El B, Kode 9, Digital Mystikz, Loefah’nın çabaları ile giderek toparlanan ve bir yerde elektronik müziğin şimdisini savlayan “Güney Londra”yı tekrardan ilgi odağı haline dönüştüren bir alt tür. Alaşımları arasında çarpıcı bir biçimde bas yoğunluğuna sahip prodüksiyonlar ile yer yer reggae, dub soundsytemlerinin de zamane taşıyıcısı olarak da değerlendirmekte fayda var. İlerici olmanın tekdüze bir klişeler bütününe sığınarak yol almaktan geçmediğine sebat eden türün içinde ismi çokça duyulmuş olan Beni Uthman aka Benga ve D.Harris aka Coki (Digital Mystikz’in de yarısı), Tempa etiketi ile Skream’in başlattığı alternatifte özgünü oluşturma çabasında yayınlandığı haftadan bu yana etkin olmuş bir kayıt olan “Night” ile devam ediyorlar.

Ritim döngüsü ile farklı paraleller arasında melodramatik geçişleri duyumsayabileceğiniz bir tür olan Dubstep’in de görece altın çağını yaşadığı günlerde, “Night” devinimin hızını arttırmaya çaba sarf eden, ilmik ilmik bir technoesklik barındıran bir meydan okuma. Yüksek kalibreden bir kompozisyon üzerinde endistriyel bass vuruşları ile dans edilebilir vurguyu bariz bir biçimde ortaya çıkartıyor. Parçanın Dizee Rascal vokali ile tertiplenen verisyonu Giles Peterson’ın haftalık programında şimdiden önemli bir çıkış gerçekleştirmesi de “Dubstep”in daha ulaşılabilir bir müzik olmasını sağlayacağına hiç kuşku yok. Tek bir düzlemde seyrüfsefer ederken birbiri ardına gelişen bass kümelerine sahip olan “Drumz West” ve Detroit’in müzikal kimliğine de yaklaşık duran, hareketli bir stereograf “Emotion” ile müziğin şaşırtıcılığını, meziyetlerinin sınırsızlığını bir kere daha teyit etmeyi olanaklı kılıyor.
Maşina Ayın Sitesi
Basatap

2002 yılında internet üzerinde şekillenmeye başlamış ardından basılı mecra olarak da yakaşık iki sene sonra yayına geçmiş, müzikal takipçiliğin değer bilmezliğinin ardından tekrar sanal aleme dönüş gerçekleştirmiş bir proje olan Basatap dergisi bu ay sizlere önerimiz oluyor.

Müziğin kolaçan edildiği her anında farklı bir tünelle birbiri içerisine geçişmiş hallerini dinliyor ve keşfetmeye çalışıyoruz. O kadar yeninin içerisinde, kimi zaman anlamak istediklerimiz, sözlerin ötesinde karakter tahlilinden merak uyandıran enstantaneler arasında bir değlerlendirme ve bir yol göstericiliğe ihityaç duyuyoruz. Bu noktada Basatap gibi referans siteler gerçek bir boşluğu dolduran önemli bir katalizör işlevi gösteriyor.

Siteyi ulaşır ulaşmaz beklentilerinizi tamamıyla karşılayacak pek çok isim için makaleler, incelemeler ve röportajlar yer almakta. Bir kısmı Basatap’ın en başından bu yana yazarı olarak yer aldığı kadrodan Erdem Taşdelen, Christopher Çolak, Kerem Balkır, Yiğit Atılgan, Ekin Üzeltüzenci, Selin Erkök, Seda Niğbolu gibi pek çok kalemden müziğin çehresinde, şimdi olanları keşfedebilmeniz olası. Bir de en önemli vurgulanması gereken, yeterli desteği bir türlü bulamayan yerli müzisyenler için de birer tanıtıcı vazifesi göstermesi epey bir süre okurları ekranın başında tutmaya yetecek ayrıntılardan sadece birini oluşturuyor. Video sayfalarında yazılara bahsedilmiş isimlerin çalışmalarına, İpucu sayfalarında okuyacak vaktim yok diyenler için gayet faydalı birer cümlelik kesitrme tanıtımların yer aldığı kurgusu ile Basatap ülkemizin alternatif müzik sahnesi üzerinde genellemelerden ırak, yaratıcı ve içerik bakımından da doyurucu bir servisi sunmaya çalışıyor. Israrla takip ediniz.


Maşina TamPUAN
Aylık olarak Elektron Maşina’nın gözde isimleri, takipçisi olunan dj’lerden seçkiler.. en çok dinlediklerimizden örnekler
Jahcoozi (Berlin) A Sound // Chart For Groove Magazine

1. Flying Lotus – Stunts (Plug Research-CDR)
2. Pharoahe Monch – Body Baby (COMC & Sinden Rmx) (Island)
3. Jesse Rose/Dizzee Rascal – Itchy Dog/Sirens (Robot Koch Mashup) (CDR)
4. Santogold – Creator (Lizard King)
5. Rage Against The Machine – Killing In The Name Of (Mr. Oizo Rmx) (White Label)
6. Jahcoozi - BLN (CLP Rmx) (A Sounds)
7. Pase Rock – Lindsay Lohan’s Revenge (Fully Fitted)
8. Amanda Blank – Get It Now (Robot Koch Rmx) (CDR)
9. Sinden - Organ Grinder (Dubsided)
10. Al Haca - Baby Blue (Meta Polyp)


Elektron Maşina TamPuan

1.) Benga & Coki-Night (Tempra)
2.) Zinc-Flim (Skream Remix) (Rinse)
3.) Odd Nosdam-The Kill Tone Two (Anticon)
4.) Horanta-Davuluna Vur (Voltaj-Pozitif Edisyon)
5.) Christian Fennesz-Blok M (Editions Mego)
6.) Metamatics-Personal Jesus (Original Mix) (Hydrogen Dukebox)
7.) Uusitalo-Tohtori Kuka (Huume)
8.) Ø-Ikuinen EP ((Sähkö Recordings)
9.) Havantepe-Topcular (Cism Netlabel)
10.) Taylan Yılmaz-Sometimes (Living Records)

Elektronmaşina daha önce Trendsetter Dergisi Aralık 2007 tarihli nüshasında yayınlanmıştır. Yayınlanmış makale dizisi içerisinde okuyamamış takipçilerimiz için şimdi Deuss Makina'da...

Comments

Popular posts from this blog

benim söylemek için çırpındığım gecelerde, siz yoktunuz...

Deuss Ex Machina # 280 - Ancient History Of Nothingness Echoed Louder

sesli meram 152 -- շփոթ