Deuss Ex Machina # 253 - Ay Tutulması: Every Day A Story

Kay(ıp)bedenler K/lan+-Dereasonable (VV)arp Presents
Deuss_Ex_Machina_253_--_Ay Tutulması: Every Day A Story

11 Mayıs 2009 Pazartesi gecesi "canlı" gerçekleştirilen programın parça dizinidir.

>>>>>Musique
Guest: Sühan Gürer / Dinleme Parkı
Album Of The Week: Asaf Avidan & The Mojos-The Reckoning (Telmavar)
>1<-Mr. Oizo-Cut Dick (Ed Banger Records)
>2<-Radiohead vs. Eric B & Rakim-National Anthem vs. I Got Soul (Dave Wrangler Remix) (Bootleg)
>3<-Mimosa-Kinetic (Muti Music)
>4<-Burnt Friedmann & Jaki Liebezeit-Trittbrettfahrer (Nonplace)
>5<-Calexico-Victor Jara's Hands (Quarterstick)
>6<-Peter, Björn & John-Inland Empire (Almost Gold)
>7<-Max Richter-A Sudden Manhattan Of The Mind (130701)
>8<-Asaf Avidan & The Mojos-Weak (Telmavar)
>9<-Asaf Avidan & The Mojos-Her Lies (Telmavar)
>10<-Starsailor-Neon Sky (Virgin Records)

Every Day A Story (253) - Gün Doğduğu Andan İtibaren Kotarılan Bir Serüvendir. Akışın Yaşanılanlarla Beraber Şeklini Aldığı, Hüsranlara Gebe Kaldığı, Sevinçleri Kısık Kısık Tüketmeye Vakıf Ettiği, Bir Döngüdür, İçinde Kalındıkça, Alışıldıkça Zamanın Tükenişini Çaktırmayan...
[Aktiv#]

>>>>>Bildirgeç
Birbirlerinin tekrarlarıyla bağlantılanmış sabit görüntülerin, sabit görünümlerin ve sabit görünenlerin bütünlüğünde ortaya çıkan bir yapıya değinmek istiyoruz. Değişikliklerin sürekli devinimi işaretleyip yeniden yorumlayabilmemize de kapısını aralık tutmasına karşın, gündeliklik içerisinde artık eskiden de çok daha fazla karşılaştığımız, ayrıştırmaları derinleştiren bir kelimenin ardılına sığınıyoruz. Gün, tanımlandırmaları olabildiğince basite indirgenmiş halleriyle idrak edebilmenin, düzlüğe çıkabilmek için gösterilmesi gereken çabayı işaret etmekte iken, suskunluğun ve bir örnekliğin yansıtıcısı haline dönüştürülen bir durum karşımıza çıkmakta. Çıkartılmakta. Farazi kurgulamalar, dolaylı anlatımlarla , belli belirsiz imalarla da değil üstelik, olduğu gibi ham halleriyle göstere göstere gerçekleştirilen bir durum tespitinin kilit noktasını oluşturan bir kelime. Aklın sunduklarıyla bütünleştirilebilen, sınırları genişletilebilen, mantık yürütülenlerin anlamıyla da bağdaşıklığına karşın şimdilerde tevazusuzluğu, horgörüyü nakşeden bir imgeleme ulaştırılan mâkul; iş bu güncenin konusu. Topyekün farkındalılığa ulaşabilmek, birazcık da olsa ilerleyebilmek için ihtiyaç duyulduğunda başvurulan mâkul, imdimizde görüşlerin ayrıştırılmaz bir katıcıllık ile sabitlendiği düzlemin tutturucusu haline dönüşen bir kavramı ortaya çıkartmakta. Bileşenlerin yerlerinin sürekli değiştirildiği, onaylanması gerekli olanların, kulak kabartılması elzem olanların velhasıl kelam idrak edilenlerin, gidilen yolların yanlışlığını sermeye de gayret gösteren çıkarımların hemen tümünde kurguya dahil edilen bir 'dur' işaretini belirginleştiriyor, mâkul. Sınırlandırılmışlığın ötesinde ortaya cidden işlevsellik barındıran önermeler çıkartabilmeyi de yokuşa sürenlerin elindeki kozlardan birisi haline dönüştürülüyor. Denilegelenlerin tek tondan, vurgu ve anlamdan yoksun bırakılarak, en doğrusu bizim dediğimizciliğin, ötesini berisini karşıtırmayınızın okunabilmesini sağlayan bir ayrıştırma, mâkulun temeline ilintileniyor, iliştiriliyor. Sınırının çoktan belirlenmiş olduğu ifade özgürlüğünün kapsamı dahilinde alttan alta, yepyeni çuvaldızların özenerek kullanıcılar olacak bizlere takdimine aracılık tahsis ediliyor. İğneler tükenmiyor...

Hüsnükabul hayat sahnesini çoktan mâkul olarak addedilenlere terk ettikçe de bunu duyumsayabilme ve örneklerle fark edebilme kolaylaşıyor. Yıllar yılı üzerimizde ağır bir yük olarak yer almış, acısının henüz dahi çekildiği, çektirildiği, pek çok konuda adım atabilmenin önündeki engellemelerin nedeni olarak imgeleyebileceğimiz 80'darbesinin, sözümona kutsallığına biat edenlerin lügatında genişçe bir alanı kaplayan mâkullerin nasıl etkinliğini koruduğundan dem vurabiliriz. Tükenmek nedir bilmeyen nadideliği korumaya resmen ant içmişçesine üzerine yeni korunaklıkların bina edildiği, gündelikliğin içerisinden de alıntı yapabilmek mümkün. Ne olduğunuzun, nereye ne kadar faydalı olduğunuzun, ne kadar bütünden ayrıştırılamaz olmaya çaba sarf ettiğinizin, neresinden bakılırsa bakılsın asîl, mutlak doğruların esamesinin okunmayıp, doğru bilinen yanlışlara sırtını dayamaya devam etmenin, bizleri medeni kılamayacağından bahsetme gereksinimi duyulması da mâkulun sınırlarını anlayabilmemize imkan sağlıyor. Müdahil olunan her bir durumda, sözü söylemeden önce ellibir kere düşünme kuralı ve gerçekliğini de buna ilave edebiliriz. Sakıncalılık görece kısıtlanmış olsa da, yurttaşlık haklarında en öncül haklardan feragat etmenin hala geçerlilik taşıması, mâkul olarak tanımlanan alanın dışından daha çok fazla yol almamız gerektiğini ortaya çıkartıyor. Bağlı ve bağlantılı bir biçimde reva görülen uygulamaların yaşattıkları da bu sözleri her halükarda doğrulayacaktır. Fikriyata yabancılığın getirip ulaştırdığı ahir zamanımızda köşeye sıkıştırılmaya da, hakkı temin edebilmenin de hala uzaklarda bir nokta olduğu yanılsamasından bizi alıkoyacaktır. İster katılalım, ister katılmayalım beyanatların hepi topu ortaya çıkarttığı düşünsellik, mâkul olarak tanımlanmış dar alanı, kapsamı aşabilmemiz için çok daha fazla çaba gösterilmesini gerekli kılmakta. Özgün çabalar ile ‘toplumsal kapsayıcılığın’ adını da anabilmek için maruz kaldığımız ayrıştırmalardan, önyargılardan uzaklaşabilmek için, tüm ötekilerin de bu topraklarda halkların kardeşliğini dillendirebildikleri bir düş için, gösteri hakkının sınırlı sayılı, önceden önleri kestirilmiş, sesleri yeterince gazla terbiye edilmiş insanlara ait olmadığının kanıtlanıp dileyen herkesin katılımına olanak sağlandığı, neden olmasın birgün de ayakların baş olarak hizmetin karşılığını alabilmelerinin vd. hayata geçirebilmek için...

Mâkul olan sınırlanmış, önü alınmışlığı simgelemekte demiştik şimdiki zamanda. Engelin kendisinin bizahati yöneticilerimizin olurundan geçtiğinin farkına varmak da, bu mâkulluğun nelere kadir olup, kimleri yücelttiğinin de artık enikonu aşinasıyız. Nefes almaksızın kenarından kıyısından insanların, yaşamların, hakların üzerine çarpılar atabilmenin, engeller icat etmenin, yaşamı zapt etmenin kimlere ne gibi fayda sağlayacağı ise tartışmaya açıktır. Belirli olan ise yönetenlerin yanında bu bakışımı ve fikirleri destekleyenlerin başka kesimlerden de hasıl olması, vuku bulması, zemin kazanmasıdır. Bir türlü olumlandırılamayan, olumlu bir bakışım kazandırılamayacak kadar düşman belletilenlerin, anın dışına itilmeye çalışılması, ötekileştirilmesinin net bir biçimde harekete geçmesidir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Radikal gazetesinin sözünü asla sakınmayan, yazı dilinde lafını dolandırmayan usta yazarı Erkan Goloğlu’nun yazısından alıntıyla, mâkulümüzün sınırılarında nerelerde zülf-üyare dokunmaya devam edildiğini örneklemi ile yazımızı bitirelim:

‘Hepimiz Ermeniyiz’ diyenler kulak versin/Kıbleye karşı yaptı alayınız çişini/Sizin gibi aydının 7’den 70’ini” küfür ve hakaretini nereye koymalı?

‘Hepimiz Ermeniyiz’ lafını duyar duymaz yedi kat sülalemizi hatırlayan bir maskotun hezeyanı mı bu?

Biz, bu adam küfür etsin ve biz de gülelim diye mi ‘Hepimiz Ermeniyiz’ dedik? Bu kadar acımasız olamayız. Bu adam bu kadar çaresiz bile olsa, biz bu kadar acımaz olamayız.

O da, ‘Türküm ve Müslümanım’ demiş bir yerde. Her kapıyı bu lafla açacağını biliyor. Çaresiz değil, fazlasıyla şımarık!

‘Münevver’e hürmette kusur etmeyen Müslüman ahbaplarım var. Hiç akıllarına gelmiyor mu ‘aydın’ lafını duyunca şirazeden çıkan bu Müslüman’a iki çift laf etmek? Müslümanlığını ciddiye almıyorlar belki.

Bu kadar acımasız olmamalılar.

Benim gibi Türk olan ama Türklüğünü hayatının önemli bir yerine koyan arkadaşlarım var. Kendileri kadar Türk görmüyorlar beni. Konuşabiliyoruz ama. Sorum onlara.

“Meşhur bir atasözüdür, domuz gönü post olmaz/Ermeni’den dost olur ama sizden dost olmaz/Bir ülkede ihanet bu kadar serbest olmaz/Ah dostum bulmak zor Türkiye’nin eşini” diye bir şarkı sözünü hangi posterin altına yazarsınız?

Siz de mi bu kadar çaresizsiniz? Yoksa acımasız? Hangi sevgi sizin aklınızı aldı da kendinizden geçtiniz?

Kimse bana Türklük ve Müslümanlık hassasiyeti had safhada biriyle karşı karşıya olduğumuzu söylemesin. Kesilip biçilerek bu topluma giydirilen şiddet elbisesinden arta kalan kumaş parçasından söz ediyorum.

Merak etmeyin! Parça olmayıp takım elbise olarak ‘sözde’ ve ‘satılmış’ aydınlara hakaret eden de var. Hem de bu gazetenin bir başka sayfasında. Takım elbise de benim ona iltifatım olsun.

Merak etmeyin, bu ülke, bu ‘parça’nın Hrant’ın katil sanıklarını öven parçasını ‘düşünce özgürlüğü’ kapsamında gören hukukçular da görmüştü.

‘Özür diliyoruz’a dava açılsın diye yırtınan çok ‘ağır’ ceza reislerini de.

Şimdi kimse kalkıp da bana “Bir meczubu ciddiye alıp bir yazını ayırdın” demesin. Hepimiz aynı toplumun bir parçasıyız da, meczup deyip küçümsemek mi işimize geliyor?

Mardin’in Bilge köyündeki bu ‘erkete’yi mi de görmediniz?
” (09 Mayıs 2009)

Makine çarklarını çevirmeye devam ederken, yukarıda kısaca değinmeye çalıştıklarımızla da bağları oluşturabilecek, derdimizi ifadelendirebilecek müziklerden yolunu ve rotasını belirginleştirmeye de devam etti, mümkün mertebe. İmkansız kılınan, yoksun bırakılan, çözümsüzlüğe teslim edilen anları müziğin yol göstericiliği ile beraber şekillendirebilmek en büyük meşakkatimiz. Aşabilmek için tüm o katıcıl beklentisizlikleri ve mâkul diye sunulagelenleri, destek olarak en aşina bildiğimiz seslerden izler sürmeye devam ettik. Kuşaklar boyunca konuşmadan derdini tam da ifade etmeden ilelebet sus pus kalmaktansa, farklı olana dair ne kadar sözcük sığdırabilirsek, şu ağ içerisinde olumlu bir vurgu, ortaya çıkartabileceğiz. Sıfırı tüketmeden, sona gelmeden az evvel. Bu minvalde geçen Ekim ayında Proodos güncesini nadasa bırakmış olan, sizlere sunmaya bu günce ile gayret ettiklerimizle benzeşen izlekleri öznel, kararında yazılarla kaleme alan Sühan Gürer'in yeni adresi olan “Dinleme Parkı”nı ve Deuss Ex Machina'nın da daimi bölümlerinden birisini oluşturan “Ay Tutulması”nı Pazartesi akşamı konuk edip yeni kelamlar etmeye çabaladık.Müziklerde tanıştığımız kavramların, güncelliğimizin iç yüzeylerinde karşılaştıklarımızla tepkimesine yorum getirebilmek, idrak edilenlerin sadece “seslerin” rastgele bütünlüğünden değil aynı zamanda, çeşitli yanıtlar barındıran bütüncül metaforlara evrilmesi gibi alt okumalara imkan sağlayan bir bileşkeden seyrüseferimiz devam etti. Yönlendirilen, önceden tanımlanmış, bilindik sözlerin yerine yenilerini eklemleyebilme çabamızda, Sühan Gürer'in keşifleri arasında rahatlıkla anabileceğimiz, İsrail'li sanatçı Asaf Avidan'ı ilk uzunçaları olan 'The Reckoning' in rehberliğinde sizlerle paylaşıyoruz.İki kelam üç tümce ile beraber.Geçmişin izlerinin üzerinden, günü ve geleceği okuyabilmek, manalar katabilmek, olası çıkarsamalar gerçekleştirebilmek mümkün. Durup da düşündüğümüzde, zaman denilegelen elimizden kayıp giden nesnelliğin ortasında sürüp durduğumuz hayatta bazı anlar gelir, durağanlık yanılsamasıyla beraberi, şapkamızı önümüze alıp düşünmeye koyuluruz. Geçirmiş olduğumuz günlerde, yaptıklarımızın birer seceresini çıkartabilmek için, kimbilir yanıldığımız onlarca noktadan sonra bir daha aynı hatalara yol düşürmemek için göstermemiz gereken gayretleri idrak ederiz. Birkaç dakikanın içerisinde de ya da birkaç günün dahilinde gerçekleştirilen bir soyutlanmadır bu hasıl olan. Parça parça bekleşen birikim / sözcükler / düşüncelerin birbirilerine ilintilenebildiği bir mola anıdır, çoğumuza nasip olduğu üzere. Bir yüzleşmedir, hep aynı koşturmacanın rutininde dışladıklarımızın, sözleşmişçesine aynı vakitlerde kapımızı çalmasıdır. Direncimizin tükenmeye yüz tutttuğu, alıştırmaya çabalarken giderek daha fazla içine çekili verdiğimiz o kahirliğin ötesini, mâkulün ötesinde denemediklerimize bir şans verebilmek için gereksinim duyduğumuz kuvveti sağlayabilecek bir bağlantının temsilcisi, anlar. Anlamlandırma kapsamında daha da fazla detaya kavuşturulabilecek bu ara noktalarda yaşanılanlardan beslenip, izler , imler ortaya çıkartan, sözcükler bütünleştren bir üretici, Asaf Avidan. Geçişleriyle 'rock' müziğinin tüm o deneyselliğe açılımış odaklarını kendine referans edinmiş, yıllandıkça değerleri daha da artmış olan folk rock'dan, garage'a oradan da blues'a ve bir şair/şarkı yazarı kimliği edinimiyle yaşananların üzerinden ustaca yorumlar getirebilmeyi başaran bir dinlenceliği kotarmayı başarır. Söylenecek nice sözün bahsinin edildiği bir alandan kendine ait bir dünya imgelemini ortaya çıkartır. İnişleriyle ve de çıkışlarıyla, Dylan'ın dediği gibi “herşeyinizi tükettiğinizi sandığınız bir zamanda, anlarsınız ki çok daha fazlasını zamanla kaybedersiniz.” şiarından da yola çıkılarak bağlantılanabilecek lirik detaylarla bezeli bir biçimde, müzikal seyyahlığın sınırlarına buyur edilirsiniz.

1980 yılında Kudüs’te doğmuş sanatçının geçmişinde de değinmeye çabaladığımız, rastlantıların da hayatının her bir evresinde (olumlu/olumsuz) olarak karşılaştığının gerçeği karşımıza çıkmakta. Biri diğerinden ayrıştırılamayacak detaylarla şeklini kazanmış, içte biriktirilenlerin son halini tanımladığı şarkılarının temellerini de oluşturan, yaşanmışlık hemen tüm kayıtlarında ortaya çıkan önemli yönler, vurgulamalar ile kendisini anlatmakta. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan bir anne / babanın evladı olarak Jamaika’da geçirilen günler, 11 yaşında ana vatana geri dönüşü ve alışmaya başladığı düzenin tamamen yeniden yapılandırılmasının getirdiği sorunlar ve giderek artan sorumluluklar gibi ayrıntılar ile ilk gençliğine dair detaylar arasından sıyrılan bir kaç küçük detay olarak paylaşılabilir. 14 yaşında da ilk kez gitar ile tanışır, ama müziğe sıra gelmesine biraz daha vakit vardır. Bezalel Tasarım Okulu altında aldığı eğitimin ardından video-animasyon alanında üretimler gerçekleştirir. Belirli bir kuruma bağlı kalmaktansa serbest çalışma seçeneğiyle, hem özgünlüğünü koruyan, hem de içine sinen filmler , videoların altına imzasını atar. Bu dönemin kısa süre ardında ise, önce işinden, sonra kız arkadaşı ve yaşadığı Tel-Aviv’den ayrılır, Kudüs’e geri dönecektir, Avidan. Hoşnutsuzluğunun getirilerinden biri olarak tüm bu kararların, ayrılıklarının sonrasında mecburi askerlik görevi için ordu’ya kaydolacaktır. Askerliği dahilinde de üzerine daha önce fazla düşmediği gitarı ile kavuşur, hem de ayrılmamacasına. Ağırlıklı olarak söylencelik şarkılardan ziyade şiirle benzeşen bir yapının temelleri üzerine kafa yorar Avidan. İsrail Şiirinin önemli isimleri Nathan Alterman ve Yehuda Amichai gibi şairlerin kitaplarının içerisinde keşfettikleriyle, bunları gitarıyla seslendirebilmesi için kendisine vesile teşkil ettiğini belirt –ir, Jerusalem Post’dan David Brinn’e verdiği röportajda. “Ortaya çıkan sesler modası geçkin tınılar olarak değerlendirilebilir, ama daha öncesinde tanımlandıramadığım bir armağanın varlığını keşfetme benim için önemli bir kazanımdı. Şifa verici bir dönemeç. Neden insanların çekindiklerini de anlıyor, anlamlandırabiliyorum. Siz bir yandan düşüncelerinizi açıklarken, sözünüz ve müziğinizle daha fazla sorunları açılabilmeyi başarıyorsunuz.”diye ekler, Asaf Avidan. Bu pek çok yönden düşünceleri dile getirebilmenin, sözlere ve müziğe dökebilmenin belirgin kalıplara bağlantılandığı müzik dünyasını da eleştiren, tektiplilikten ise farklı konulara sesini duyurabilmeye çaba sarf eden bir sanatçının görüşleri olarak imlemek mümkün.2006 yılında Askerliğinin ardından Kudüs'de kaydettiği çalışmalardan derlenen 'debut' kısaçalar Now That You're Leaving yayınlanır.Akustik öğelere sırtını dayayan, dinlendikçe insansı sorunların kendi cephemizde yankılarını duyumsayabileceğimiz, kimi kişisel yaklaşımlarıyla beraber de alabildiğince, yalın bir biçimde günce seslendirmesine evrilen bütünlük kaydını dinleyicilerle paylaşacaktır Avidan Folk müziği ile paralellikler barındıran seyyahlığının manzumeleridir, kayıt boyunca iletilen seslerin, sözlerin bileşkesi. Çalışmanın açılışında yer bulan Slowing Down'da Americana'nın yerleşik vurgular , tını kesişimleriyle aynı paydaları bütünleyen bir dinleti ortaya çıkartır. Gitar partisyonunun sonuna doğru rock'n roll'a evrildiği, müzikal geçişkenliklerin uygulanabilirliği üzerine, öznel bir örneği teşkil eden This Cool, çello'nun kullanımıyla beraber kısaçaların üst noktalarından birisini oluşturan Every Body gibi incelikli kayıtlar, Asaf Avidan'ın görece iddiasız kendi halinde sözcüklerinin ve müziğinin aslında yıllardır dinlenilen mihenk taşı kayıtlar ile beraber rahatlıkla tüketilebilecek bir örneği teşkil eder. Kısaçaların yayınlanmasının ardından, üzerinde düşünüp tasarladığı ve müziğini sahneye hakim kılabilmek için çabalandığı The Mojos grubunun da temellerini atacaktır. Bir yanı sakinliğin yansıma ve sunumuna imkan sağlayacak akustik enstrümanlar ile bezeli bir proje, diğer yanı ise Rock'n Roll'u kapsayabilecek, ve döngüyü tamamlayacak bir ekibi kurabilmesinin zorluğunu nedeniyle siftah canlı konserlerini solo akustik performanslarla gerçekleştirebilen Avidan'ın, şansı bir konserinde basçı Ran Nir'le tanışmasından sonra ise değişecektir. Gitarda Roi Peled, davulda Joni Snow ve çello'da Hadas Kleinman'ın katılımlarıyla beraber debut uzunçalar olan The Reckoning'in de altına imzasını atacak, The Mojos grubu toparlanır.Geçtiğimiz sene içerisinde yayınlanan The Reckoning albümü, Asaf Avidan'ı deneyselliğinin sınırları boyunca detaylar barındıran vokal denemeleriyle beraber, genişçe bir müzikal yelpazeden damıtımlar barındıran bir dinlencelik halini içerir. Sesinin Bob Dylan, Janis Joplin gibi mihenk taşlarına benzeş olarak sınıflandırılmasından mahcubiyet duyan bir duruşu sıklıkla dile getirir. Hissiyatı sonuna kadar dinleyiciye aktarabilecek bir vokal yeteneğinin, yeni yetmeliğin heyecanlarını da çoktan egale ettiiği gerçeği karşımıza çıkar. Asaf Avidan ve şürekası olan The Mojos ekibiyle tanımlandırmaya çalıştığı, üretilen işin mecrası veya disiplini ne olarak sınıflandırılırsa sınıflandırılsın, ortaya çıkartılan sanatsal çıkarımların düzeyini arttırabilmekten geçtiğini söylemek doğru olacaktır. Albümün açılışındaki, çiğ gitarın akustik hüzmelerinden ilerleyen folk tandanslı Maybe You Are ile beraber seyyahlığımızın da başlangıcı verilir. Dingin melodinin içeriğine eklemlenmiş olan, askerliği döneminde yakandığı Lenf kanseri günlerinin dizelere döküldüğü bir gerçek kesit ortaya çıkartılır. İkircikli bir sevdayı, ironilerle bezeli bir karşılaşmayı, modern ilişkilerin kapsamına dair gözlemlerle beraberce harman eden, klasik rock'n roll hattından ilerlyen taşlama Hangwoman parçasıyla eksik parçaların yerine oturduğu büyük bir resim yavaş yavaş bütünlenir. Devamında gelen Her Lies parçasında da diyalogların enikonu düz kalıplaşmalara inat bir biçimde, zevkle dinlenen bir rock güzellemesine dönüştürüldüğü çalışmada da yakalanan kıvamı kademe kademe arttıran bir müzikalite yansıtılır. Blues'a bağlantı kurulmuş sesleri ihtiva eden, baskın seslerden arındırılmış akustik kompozisyon Weak, gidenin ardından düzülen ağıt havasında kendi günahlarını ve cevaplarını da sıralamış bir aşığın / usanmışın feryadından mürekkep Reckoning Song çalışmanın doruk noktalarından, aynı zamanda albümden yayınlanan ilk kırkbeşlik olduğunu da iletebiliriz. Bir dakikalık süresinde yeterince bariz biçimde kartlarını sakınmadan, vokal denemelerine girişen Asaf Avidan'ı dinleriz, A Phoenix Is Born çalışmasında. Albümü bir başka yüzü olan Over You Blues'da ismiyle müsemma bir içimde, akustik vurgulamalarla donatılmış, kalın kalın duvarların çevrelediği metropollerde yaşanılan aşka, aşık olunana ithaf edilen bir güney havası takdis edilir, parçanın ortalık yerinde inişli çıkışlı melodika nağmeleriyle beraber. Tzadik'in Yahudi ezgileri üzerine deneysel çıkarımları paylaştığı Book Of Angels serilerinden paralel bağlantılar barındıran bir ezginin, 'rock'n roll' aranjamnına eklemlendiği, yetişkinlik parçası Growing Tall ile finale yollanırız. Hüznü, ağlak bir melodramdan ayrıştırarak, vakur bir biçimde vedaya satır satır dönüştürdüğü sözler yardımıyla ulaşan Of Scoripons & Bells ile kayıt tamamlanır. Asaf Avidan & The Mojos, uzaklardan çok uzaklardan yıllanmış seslerin izleriyle kendine yeni yollar açmaya çaba sarf eden bir müzikalite barındırmakta. Avidan'ın hiçbir düzeltmeye başvurulmamış izlenimi uyandıran vokalleriyle dört başı mahmur bir dinlencelik sağlanmakta. Folk müziğin çıktığı odaklardan kilometrelerce öteden bir isyan çığlığı kopartılmakta, hayata dair, mâkul olmayanlara dair, özde tüketilmiş aş(ı)klara dair....

...Fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya Deuss Ex Machina / Dea Ex Machina ile devam...İyi Haftalar...

Allame-i Ulul Arz’dan Ara Nağmeler
Okuma Parçası
Çaresizler ve Acımasızlar - İçeriden Kumandan - Erkan GOLOĞLU - Radikal
Makul ve Makbul ! - Gün ZİLELİ - Gunzileli.com
1 Mayıs ‘Gayri Makul’ Olma Günüdür! – Seyfi ÖNGİDER – Radikal 2
Görme Biçimleri - Mustafa Ö. Soylu - Sendika.org
Bir Çarşamba Yürüyüşü - Bülent USTA - Birgün
Grev Güncesi - Sabah / ATV Emekçileri

Asaf Avidan & The Mojos Official
Asaf Avidan & The Mojos At Myspace
Asaf Avidan & The Mojos At Facebook
Asaf Avidan Interview At Jerusalem Post
Mr. Oizo At Myspace
Mr. Oizo Review At RFI Musique
Mr. Oizo Making Lambs Anger Official Video At Vimeo
Radiohead Official
Eric B. & Rakim Official
Dave Wrangler Official
Dave Wrangler At Myspace
Mimosa At Muti Music
Mimosa At Myspace
Burnt Friedmann Official
Jaki Liebezeit Official At CAN
Friedmann & Liebezeit At Myspace
Friedmann & Liebezeit Review At Makina
Calexico Official
Calexico At Myspace
Peter, Björn & John Official
Peter, Björn & John At Myspace
Peter, Björn & John In Concert XPN Friday Show On NPR Music
Max Richter Official
Max Richter At Myspace
Max Richter Review At 13Melek
Starsailor Official
Starsailor At Myspace

Not. Parça dizininde yer alan bağlantılardan Dinleme Parkı sitesinde yayınlanmış olan incelemelere ulaşabilirsiniz.

Enternasyonel Gürül/(tü)Gürül Çağlama Clicks,Cuts,Micro,Id,Neo Galactica,Space Tunes, Indie,Mini-mal,Textart,Dubtronica,64 Bit Konvasiyonel Techno Musikileri-Esenlikle Dinleyiniz.

Her Türlü Eleştiri,Öneri vs .İçin İletişim Kanallarımız;
Dinamo – makina10.45[nospam]gmail[dot]com – Makina
Her Pazartesi Gecesi 22:00 -23:00 (GMT +2) arası Dinamo 103.8
---------------------------------------------------------

>>>>>Poemé
En Mutlu Gün – Edgar Allen POE

En mutlu gün en mutlu saat
Kurumuş körelmiş yüreğimin bildiği,
en büyük umutları gücün ve gururun
Hissettiğim, geçip gitti.

Güç mü dedim? Evet öyle düşünmüştüm
Ama yazık! Çoktan yitip gitti hepsi
Gençliğimin hayalleri-
Ama boşver şimdi.

Ya gurur, ne yapacağım senle şimdi
sakin ol ruhum!
Belki bir diğer baş devralır
Üzerime döktüğün zehri.

En mutlu gün-en mutlu saat
gözlerimin gördüğü göreceği,
En paralk ışıltısı gücün ve gururun
Hissettiğim:
Ama o zaman çektiğim acıyla
Gücün ve gururun umudunu verselerdi,
Yaşamazdım o parlak saati tekrar

Çünkü onun kanatlarındaydı kara alaşım
Ve çırptıkça-bir öz dökülüyordu
Öldürmeye yeterli
Onu bilen bir ruhu.

Kaynakça: Şiir Perisi

Comments

Popular posts from this blog

benim söylemek için çırpındığım gecelerde, siz yoktunuz...

Deuss Ex Machina # 280 - Ancient History Of Nothingness Echoed Louder

sesli meram 152 -- շփոթ