Yırtık Cd Kabı# 11 - Foma - Albüm

Foma - Albüm (Elec-Trip Records)

Hayatın olurunda gitmeyen yönlerine karşı muhalif kimliği ile açılımlar getiren, eleştirel akımları besleyen müzikal türlerden birisi olan Rock müziğinde ülkemiz sınırlarından da yetkin sesler / ekipler dinlence listemize dahil oluyor. Yıllar yılı olur idi, olmaz idi tartışmaları arasında özgün sözlerle kendi yollarını oluşturabilen, emekleme günlerinden bu yana sıkı sıkıya tutkun oldukları müzik üretme sevdasına sahip çıkan, görece teknolojik yeniliklere kolay ulaşılabilir olduğu günümüzden uzun bir süre evvel yola çıkmış, “Çektir Git”, “Şaşkın” “İki Yol” gibi parçaların altında imzaları bulunmuş Mavi Sakal topluluğunun üyelerinden Murat Tümer (davul), Batur Yurtsever (bas gitar) ile 20 yıllık kariyerinin ardınan virtüöziteliği ile pek çok grubu temellendirmiş “eski tüfek” Tanju Eren (gitar)’in vokallerde hakkaniyetli vurguları ile adını çokça duyacağımız Evren Uysal’ı da aralarına dahil ederek oluşturdukları “Foma” grubu katışıksız bir “rock” güzellemesi ile dinleyicilerle “yeniden” buluşuyorlar.

Kurt Vonnegut’un 1963 tarihli Kedi Beşiği romanında geçen bir tanıma atfen, adını alan “Foma” tıpkı yazarın romanlarında betimlediği ironik eleştirileri ve yapılandırmaları gibi, fark edilmesi gereken sorunların, akla takılan soruların yanıtlarını arayan bir örgüyü oluşturma gayretkeşliği içerisinde olduklarını belirtelim. Kısa çaların da açılışında yer alan, kaybetmişliğin tahayyül edilemeyen yıpratıcılığına kendine kaptırmış bireylere, hayatı imgeleyen “İnsafsız” ile seri punk damarının tam üzerinden bir giriş gerçekleştiriyoruz. Endüstriyel bir tını örneklemi ile başlayan, ardılı sıra gelen gitar partisyonu ile bellekte yer etmiş “rock” öğesini tümleten, bir önceki şarkı içerisinde beliren tavrı bütünleştirip, yolunda gitmeyen şeylerde dahi bir çıkış bulunabileceğini idrak ettiren “Her Şey Ortada”, Hiçbir şey için geç kalınmadığını, en ümitsiz anlarımızda dahi tekrardan harekete geçmemizi salık veren, partisyonlar arası geçişler ile vokalin sıkı sıkıya bütünlediği “Ağlamak Yeniden Başlamak Demektir” kısa çalar içerisinde yer alan üçlemenin tamamlanmasını sağlıyor. Alışık olduğumuz rutin’in dışına çıkabilmek için “Foma”yı takipte kalınız.

2008 Haziran’ında bu sözlerle sizlerle paylaşmıştık, “Foma” grubunu ve üretimlerinin öncül kayıtları olan tadımlık kısa çalarlarını. Müzikal anlamda birbirlerini kusursuz bir biçimde tamamlayan, deneyselliği bir süs unsuru olmaktan öte nefes alan bir paylaşım aracı haline dönüştürmeyi başaran dört ahbabın Albüm’ü de geçtiğimiz Mart ayı içerisinde dinleyicilere sunuldu. Seslerin sentetik biçimlerde kullanımıyla mekanik yoğunluğu azami, hissiyat vurgusu vasati, sözleriyle ne etliye ne de sütlüye bulaşmadan terennüm eyleyen kendilerini kaya gibi sert göstermeye çaba sarf edenlerin yanında Foma’nın “Albüm”ü bir vahanın temsili olarak kulaklarımızda yer etmekte. Hayatın bizahati kendisinde varedilmeye devam edilen “gri alanların” yoğunluğuna, gün göstermezliğine karşın olabildiğince dirayetli olabilmenin, ipleri elden düşürmemenin, son bir şans için elimizdeki fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekliliğine işaret eden bir alt okuma çalışmanın bütününde karşımıza çıkmakta. Müziklerinin kuvvetini daha da arttıran sözlerin bütünlüğünde tasvirlerden yola çıkılarak bir zamane günce yakalanmakta, haddizatında. Çelişen, çeliştikçe de dip noktasının nerede olduğu konusunda tereddütlerini hemen bir kenara bırakıp, o vurdumduymazlığın içerisinde takılı kalmaya devamlılıklarını sürdürenleri, yalanlarına kısa zamanda kendilerinin de inanmalarını işleyen, Apocalyptica üyelerinin katkılarıyla şekillendirilmiş olan “Opus 8” parçası ile albüm açılır. Umudun tarumar edilmesini, sıklıkla karşımıza çıkan melodramatiğin ana haber bültenlerinde bile haberin “bel kemiğini” oluşturduğu şimdilerde tüm o yaşananların üzerindeki gözyaşlarının iğrenç bir reyting mücadelesine bile isteye kurban edilmesinin tasvir edildiğini düşündüğümüz “Üzgün” gibi parçalar ile “Albüm” kıvamını yakalamakta. Sözün yeri geldiğinde sakınılmaması gerekliliğini işaret etmekte, sürüden gerçekten ayrılmak isteyenlere.

Zamansız tasvirler bileşkesi yanında, insani ilişkilere kapısını aralık tutan gözlemlere sıklıkla yer verilen bir çalışma “Albüm”. Enikonu sertleşen melodilerle beraber hayatın iç burkan detaylarını ortaya seren örnekleri bir arada duyumsamak mümkün. Endüstriyel tını hüzmelerinde Evren Uysal'ın vokalleriyle azami gerçekliği betimlediği, yalanların ilişkiyi nasıl da içten içe kemirdiğini ortaya çıkartan “X”, kaotik bir zamane sıkıntısı, gidişlerin ardından yeniden yola koyulabilmenin zorluklarına karşı alınan tavrın, önceliğin istisnalar dışında daima bireyin kendisinden menkul olmasının parçanın merkezine konumlandırıldığı “Bazen” parçalarını bu önermenin bütününde değerlendirebilmek mümkün. Enerjinin yükseğe çekildiği bir diğer odak olan 3.Köprü sözde taltif edildiklerimizle, gerçeğin ayırdına vardığımız o anlardaki hayal kırıklıklarını ortaya çıkartan bir bütünlük sunmakta. Bahsi açılması elzem olanlara sıranın ne zamana kadar savsaklanacağını, edinilen maskelerin de ardında sıkı sıkıya yapışmanın sorunları sadece bir sürelüğine görünmez kıldığını afişe eden bir güzelleme. Foma, bilindik sınırlandırmaların, tektipleşen gündelikliğin getirdiklerinden ötesini merak edenlere gerçek bir rehberlik sağlamakta, “Albüm” ile beraber. Taviz vermeden, sözünü sakınmadan, sesini kısmadan, yüksek perdeden daha gür sesleri birleştirerek...


Foma At Myspace
Foma At Facebook

Comments

Popular posts from this blog

benim söylemek için çırpındığım gecelerde, siz yoktunuz...

Deuss Ex Machina # 280 - Ancient History Of Nothingness Echoed Louder

sesli meram 152 -- շփոթ