kenarlık 2013: # 02 - jerusalem in my heart - mo7it al-mo7it (cst093-1/constellation) (2013)tepkimenin çoğunlukla kitlesel karşılık bulabilmesine göre şekillendirildiği, o algıya göre yılmadan düzeltilerek yorumlandığı bir sathı mahal burası. olması gerekenin azamisinin veya asgarisinin değil de her durum, şart altında görecelilik, hüsnü kabül veyahutta birileri ne der şıkkına fazlasıyla el, ayak, vicdan bağlı illa prangalı bir duruş sergilenmektedir. meseller ortalık yerde dönüşümüne ve devinimine devam ederken bir yandan da olabildiğince kekremsi tekrarlara başvurulan, klişelere terk-i diyar edilen başka bir mahal var mıdır? şimdi, emin olmak bir yana farkında olduğumuz yegane şey, durmaksıızın konulan şerhlerin de atılan virgüllerin de amalar, fakatların da giderek düzayak meramın önünü tıkadığıdır. düzayak bir merhaleden, durum tespitinden çok argümanların gündelik "konjonktürün" getirdiklerine göre yorumlar ile süslendiği tın tın boş tenekeliğin daimiliğini tescil eden bir duruş 'ivedilikle pompalanmaktadır. anaakımın bol güdümlü, hep devleti aklamaya, paklamaya çalışan mesajlarından, manşetlerinden, o ekranlarda varlığını sürdürmeye halen devam eden fossillerin tükettiği benzeş, bağnaz değinilere kadar bir dolu vavelyanın ortalığı kapsamasını buna eklemlediğimizde halet-i ruhiyemizin son tahlili yeterince acıklıdır. ilave tek bir kelama ihtiyaç duyulmaksızın acınasıdır. böyleyken böyle değil, işin özü basbayağı gösterilmesi ve görülmesi zaruri olandır. farkındalılık belirli bir kıstas, ölçeğe göre şeklini oluşturmaya, tanımlandırmaya dönüştürüldüğü müddetçe de daha epey uzun bir süre daha birlik ve beraberliğimiz meselinde nelerin başımıza geleceğini duyumsatacak olandır. kalıcılaştıtırılan engellemelerin, ses sus, zihnin lal kalsınların mabadı kapsarken dört bir yanı kendi sessizliğine daha fazla gömmesidir. göreceli değil basbayağı sessizliğin daimiliği için elde kalan her ne varsa kırmızı çizgileri alışılageldik söylencelikler, tavır almalar vesaire ile beraber denkleştiren bir tahakküm vesikası ortaya çıkartılır. her defasında o öyle değildir, bu böyle değildir. şu asla kafa yorulacak kadar mühim değil beriki ne geldiyse kafamızı kuma gömmediğimiz için başımıza gelmiştir. vardır-yoktur. durmaksızın yinelenen devletin yaptığında bir bilindiklik olduğuba göndermelerdir. esef verici, iç kıyıcı.yeknesak makamdan tevatürlerin birbirine benzeyen aynı algıların sürekli sergilenme gayretinde, tenkit, sansürlemeler ve daha başkacasında sesin dahilinden duyumsananlar, duyumsatılmak istenenler afaki bir biçimde sınırlandırılmaktadır. gördüğümüze değil tam tersi istikamette olan biten vavelyalara kanmamız hala beklentilenmektedir. yaşadığımız yer her neye koşa koşa dönüşüyorsa, her defasında anmaktan kaçınmadığımız cehennemvari bir ekosistemin gerçekliği karşımıza çıkartılır. yorgun düşmek bir yana yaşadığımız yerin çetrefilliklerle olan hemhalı hem düşünselliği, hem ideyi, hem de hayatı toptan prangalamaktadır öyle ya da böyle. kanada'da yaşayan, lübnan asıllı radwan ghazi moumneh'in jerusalem in my heart adıyla yayınladığı albüm mo7it al-mo7it bu denkleştirmek istediğimiz ya da denk düşürmeye çalıştığımız yarıda kalmış kelamların paralelinde, onlardan beslenerek kendi sözcülüğünü gerçekleştirmeye gayret eden bir meramı ortaya çıkartıyor. fransız jérémie regnier ve şili'li malena szlam salazar'ın projeye dahil olmasıyla beraber işitselliğin yanında görsel unsurların da fazlasıyla kurguya dahil edildiği, çözümlemelerin dinleyenin tahayyülüne terk edildiği bileşenler dinleyicilerle paylaşılıyor. yorgun düşen bir coğrafya olarak bellenen ortadoğu'nun ezgilerinden yola çıkılarak kotarılan amibent, drone, sonik ses erimleri, saha kayıtları ve fazlasıyla beraber dönüştürüldükçe makamlardan sesli meramlara ulaşılır. keskin sınıflandırmalara gerek duyulmaksızın, batının çok sevdiği oryantalizme düşülmeksizin kendi soluğunu ortaya çıkartan bir yapılar bütünü ortaya çıkartılır. lehimlenen sesler, iliştirilen kayıtlar, teker teker dokunan vecizler, yalıtılmış olan düşünselliğin az biraz sınırlarının alaşağı edildiğinde nelerin bizleri beklediğini kulağımıza sunan bir denklem ortaya çıkartır. çözümleme elbette basitçe gerçekleştirilebilecek bir mesele değildir en azından kestirilip atılası kadar kolay değildir. lakin, yaşamakta olduğumuz zaman mevhumunda olmadık şeylerin başa getirildiği bir yerde, birbirimizi ne kadar anlama gayretine düştüğümüzün, ya da öteki sandığımızdan aslında ne kadar farklı olmadığımız konusunda önermeleriyle, seslendirilmiş kesitlerle beraber dikkatle kulak kabartılası bir müzikal çalışma ortaya çıkartılmaktadır. zamanında muslimgauze'dan veya random_inc'in kayıtlarından ulaşan ses deneylerinin, politik perspektiflerin, sesli tahayyüllerin bıraktığı ara noktaların dönüştürüldüğü ve yeniden kurgulandığı, bilmediğimizi sandığımız oysa tamamen içinde yaşadığımız o coğrafyanın içinden, özünden bir sesleniş şimdiye taşınmaktadır. bütün eksik gedik tamamlanmaktadır. seslerden mürekkep bir belge niteliğinde... belki az biraz zor ama anlaşılması için çabanın her türlü kazanımı beraberinde getireceğini bildiren bir deneysel seyrüsefer...mo7it al-mo7it (mo-hit al-mo-hit)

photo credit: francois berland

jerusalem in my heart official
jerusalem in my heart artist page via constellation records
jerusalem in my heart’s mo7it al-mo7it: album stream and q&a by vish khanna via cbc music
jerusalem in my heart’s mo7it al-mo7it album review by birkut via tiny mix tapes

Comments

Popular posts from this blog

benim söylemek için çırpındığım gecelerde, siz yoktunuz...

Deuss Ex Machina # 280 - Ancient History Of Nothingness Echoed Louder

sesli meram 152 -- շփոթ