kenarlık 2013: # 04 - el mahdy jr. – the spirit of fucked up places (boomarm006/boomarm nation) (2013)

rutinimizin katmanları arasında avazlar ve çağrılar ve sesli harfler bekliyor. her harf bilinmedik diye, kestirilip attırılana dair bir mefhum ve makamı hem simgeliyor hem de söze dönüştürmeyi mümkün kılıyor. duymadık, bilmedik, görmedik ve ermedik zincirleme katarında duyarlılığın nadasa terk edilmesne karşı bir çaba, eylemin bizatihi kendisi. kalıplaşmış olana karşı sözcükler devlet aklının tezahürü haline dönüşen bir dolu bildik teraneye karşı ve karşısında yeni bir sahanın tahsisini zorunlu kılmakta böyledir. satır araları boşluklarla donatıldıkça her mesafe açılımında arada kaynayıp gidecek, yitirilecek olanların tastamam eksiksiz ve sapasağlam bir arada tutulabilmesi için gereksinim duyulandır. ne ki sözün, sesin hemen paralelinde böylesi kör bir kargaşa yaşanırken bu dile pelesenk edilenleri az kenarda tutmak ve derdest edilmiş olan hallerimizi ifade edebilmek, manaya kavuşturabilmek daha da zor olmaktadır. zor kılınmaktadır. dinlediğimiz ve duyduğumuz ve tanık olduğumuz ve içinde bulunduğumuz hallerin tümünde neden sorgusunun istisnasız ötelenmesi, yerle yeksan edilmesi hep bu şartlanmışlıkla hemhal olan tavırların refakatinde şekillendirilmektedir. nerede yaşadığımızı, nasıl yaşadığımızı ve neye dertlenip kederlendiğimizi düşünmek için zaman bile bırakmayan, asgari müştereği tarumar eden, unutmayı teşvik eden sadece bunu önemseyen bir kalıba kıstırma çabasıdır. enikonu beton ormana dönüştürülen, her yanı kameralarla gözetlenen bir yurt tahayyülünde, düşünmekten, sorgulamaktan uzak tutabilmek için kurulan tuzaklarla çevrelenmiş olmamız da meseli daha anlaşılır kılacaktır. her yanımızın çevrelenmiş, kafeslenecekler nasıl olsa diye bir beklentinin durmadan seslendirildiği, demokrasi bahsinin çoğu zaman demagoji ile yer değişitirildiği, görünen ile yaşatılanların birbirilerine neredeyse hiç benzeşmediği bir daraltım sahasında üçüncü yol nedir? ortak zihin denilegelenin bunca tatavlada şeklinin şemalinin hep tersinden işletildiği, tornanın durmaksızın suskunlaştırmak üzerine kurumsallaştırıldığı, kökünün salındığı bir yerde hayat ne yandadır. hayatı eksiksiz gördüklerimizi ifade ederek sunabilmek, derdin ardını görebilmek, sorulara yanıt bulabilmek, güne uyanabilmek iyi bir güne ne zamandır hangi zaman diliminde söz konusu olacaktır. kendiliğinden gelişi güzel ya da rastgele bir çabalanım değil ortak iradenin, kitaplara kazınmış olan eşitliğin ve adaletin ve hakkaniyetin gerçekçil kılınması nasıl mümkün olacaktır. bir tahayyül dehlizinde sesli düşüncelerdir bizi bu kıyılara itekleyen, tam da dibine çekiveren.cezayir doğumlu, şimdilerde istanbul yerleşik el mahdy jr.'ın birbirine lehimlediği, katmanlar haline istiflediği ses erimleri bütün bu makamdan duyumsatmaya çalıştığımız sinik haller adına yapılan taaruzlara karşı bir nefes açıcı özelliği sunmakta. zihin açar. seslerin sentezinde doğu ve batı motiflerinin pek çok kurguda dostlar alış verişte görsün kabilinden çalakalem kullanıldığı müzik iklimimizde; el mahdy jr. bir ihtimal daha önce duyulmamış sözler ve hikayelerden yeni rotalar belirliyor. debut kaydı the spirit of fucked up places böylesi bir sorgu pratiği çeşitlemesini kulaklarımıza ulaştırıyor. dubstep sınırlarından yola çıkılıp deneysellik sularında seyrüsefer eyleyen, bir yandan da hayat sorgusunu, arabesk olarak tanımlanan gündelik dilin kıyısından ses zanaatkarları, hayatın kahrını çekenlerin sedalarında birleştirmek her babayiğidin harcı değildir. birbirinden bu kadar farklı tonlamaların, seslenişlerin ve müzikal kulvar ya da disiplinler arası seyyahlık çabası albümün ismiyle müsemma bir biçimde etkileşimini kalıcılaştırmaktadır. varolmayan bir yerin müziği değildir her hal ve şart dahilinde hakkından gelinen, suskunlaştırılan meskenlerin, mahallerin müziğidir duyumsadığımız. ilk elden elektronik ritmler, bass kümeleri yahutta techno'nun nüveleri kulağa çalınırken hemen aralardan sızan cümleler bütün bu denkliğin, incelikli bir ustalıkla kotarıldığını gösterir. el mahdy jr. sesin sınırlarını istanbul'un derinlerinden, bir süre yaşadığı konya'ya geçmişinin önemli bir kısmını kapsayan memleketi cezayir'in rai müziğine varan bir secere içerisinde dönüştürüyor. dub ile hemhal olan yüzeyler kah muslimgauze'u kah fedayi pacha'yı anımsatsa da bu kurguda daha derinden o yarayı gösteregelen bir aynalama çabası dikkatlerden kaçmayacak bir biçimde kendini ele veriyor. söz kesintiye uğratılırken, kırılganlıkları göstere gelen bir tüdanya yorumu olan canımdan can iste parçasından kesitlerle bezeli phantomatik albümün açılışında ne ile karşılaşacağımızın özetini sunuyor. techno damıtımı üzerinde gezdirilen bir tutam rai ezgisinin dönüşümü neticesinde andığımız üreticilerin sınırlarına duhul eyleyen bir güzelleme coins & diamonds gibi nev-i şahsına münhasır olan bileşkeler albüm atmosferi içerisinde endüstriyel ile gündelikliği buluşturmak konusunda önemli bir deneyim haline dönüşüyor. her şey sınırlandırılırken her şey tahakküm ile donatılırken, sessizleştirilirken emrah ipek'in unutabilsem parçasını şimdiye taşıyan zalim delay parçası gibi yapıbozum kurgular, tam da gereksinim duyduğumuz sözü iliştiriyor. gösterilmeyen avazlar ve çığlıklar birden yükselmeye başlıyor. sokaklardan, meydanlardan, yeryüzünden. uzunca bir süre kulak kabartılacak, rutinin sığlığında yitirilmeyecek nitelikte bir kurgu el mahdy jr.'ın elinden paylaşılmakta. the spirit of fucked up places iki bin on üç yılının kendi sınırlarından bahis açtıklarıyla kayda değer bir not düşme çabası. sözün sesin birlikteliğinde başka bir çabanın gerçekleştirilebileceğine dair bir ümit paylaşımı.. kulak kabartın.

photo credit: boomarmnation

el mahdy jr. official
el mahdy jr. via soundcloud
el mahdy jr. - the spirit of fucked up places informative via boomarmnation
el mahdy jr. – the spirit of fucked up places review & interview via so what? di khrap!

Comments

Popular posts from this blog

benim söylemek için çırpındığım gecelerde, siz yoktunuz...

Deuss Ex Machina # 280 - Ancient History Of Nothingness Echoed Louder

sesli meram 152 -- շփոթ