Deuss Ex Machina # 493 - blinmail

Kay(ıp)bedenler K/lan+-Dereasonable (VV)arp Presents
Deuss_Ex_Machina_493_--_blinkmail

31 Mart 2014 Pazartesi gecesi "canlı" yayınlanmış programın parça dizinidir.

>>>>>sesli meram muhteviyatı<<<<
1. Grzegorz Bojanek - Remaining Sounds Part 1 (Dynamophone Records)
2. Grzegorz Bojanek - Remaining Sounds Part 2 (Dynamophone Records)
3. Jérôme Chassagnard - Silent City (Hymen Records)
4. Jérôme Chassagnard - She Is Behind (Hymen Records)
5. Vector Lovers - City Lights From A Train (Soma Quality Recordings)
6. Vector Lovers - Neon Sky Rain (Soma Quality Recordings)
7. Apparat - A Bang In The Void (Mute)
8. Apparat - Escape (Mute)
9. Person - vO 7ak (Spezialmaterial Records)
10. Person - Sorte Artuis (Spezialmaterial Records)

...Elektrik Kesintisi Yüzünden Yayınlanmayan Giriş...
Deuss_Ex_Machina_492_--_futureisunknown
1. Oneohtrix Point Never - Music For Steamed Rocks (Warp Records)
2. Oneohtrix Point Never - I Only Have Eyes For You (Warp Records)
3. The Notwist - Lineri (City Slang)
4. The Notwist - They Follow Me (City Slang)
5. Laibach - Koran (Mute)
6. Laibach - Americana (Mute)
7. Ricardo Donoso - The Master Game (Digitalis Recordings)
8. Ricardo Donoso - The Redeemer (Digitalis Recordings)
9. Pornophonik- Shamanok 3 (Pavillion36 Recordings)
10. Pornophonik - Process (Pavillion36 Recordings)

blinkmail
(493)

Hemen her şeyin yarım yamalak konulup kerhen kotarıldığı, sehven düzenlendiği, usulen icabına bakıldığı, demokrasinin bir adının bırakıldığı gerisinin yalan edildiği, sandık mefhumunun, makamının yoksullar için tek çıkış yolu olarak belirtildiği, gösterildiği buna mukabil hilenin, hurdanın türlü çeşit madrabazlığın saatler öncesinden devreye konulabildiği bir yerdeyiz. Sözün kendisini naçarlaştıran erk, muktedir, iktidara ait hemen her tespitin alkış kıyamet onandığı bir cehennemî güncellikteyiz. Yoksul ve yoksunları daha da yalnızlaştıran, dertlerinizi duyduk merak buyurmayınız derken, varsıllığın cephesine yeni yüklerin istiflerin hiç ara verilmeksizin konulacağının ikrar olunduğu bir zaman akışındayız, hala buradayız. Kronikleşmiş devlet aklının ve statükonun resmen el değiştirmesine tanık yazıldığımız güncelliğin sofrasındayız vakit çok ama çok geç.

Güncelliğin yeni dokunulmaz putları beraberinde getirdiği, herkesin ama herkesin gözlerin içine bakıla bakıla katliamların onanmasının talep edildiği, beyaz yemenili annelerin yuhalanmasına müsamaha gösterildiği, eldekiler yetmez daha da çoğu için her yolun, her zeminin değerlendirileceğinin bildirildiği bir güncellikteyiz, buradayız. İktidar makamının konforunun da bir karşılığı ve dayanılmaz hafifliğinde hemen her şeyin tozpembe gösterildiği, buna çalışıldığının bizatihi ilan edildiği bir yerdeyiz. Sözü yarım yamalak, eksik gedik koyup, bir türlü tamamlattırmayan bir aklın ilan edilmemiş olan 'rehin'leriyiz. Pazarlık konusu bile edilmeyecek haklar şimdi muktedirin iki dudağının arasına, bir yasasına, tek bir düzenlemesine kalmışken, sınırlanmışken baka kalıyoruz öylece ekranlara. Ekranlardan yazılar kaymaya devam ederken, hep o tanıdık ezberler yinelenmeye devam ederken seyreyliyoruz ensemizde pişirilecek yeni bozaların tariflerini.

Oyunun hemen hemen her anlamda tükenmediği, asla bitmediği bir yerde daha başa gelecek varmışın şekillendirildiği, kervana düzüldüğü, işlevsellik kazandırıldığı bir yerdeyiz. Çaresizlik ilk defa bu kadar kesintisiz bir biçimde, tahrifat meydandayken, kendini göstermekteyken kanıksatılmaya çalışılan olmaktadır. Bir ona alışmamıştık, ona da zamanla alışırsınız yollarının güle oynaya icra-i sanat eylenebilmesidir. Tekrarlanmasıdır düşündürücülüğünü muhafaza etmeyi sürdüren. Denk getirilenlerle gerçeklik tahrip edilmeye, algı türetimi, rıza dayatımı şekillendirilmeye devam edilmektedir. Yalnızdık, artık enikonu kendimizden gayrisi da kalmamıştır bakınız bu teyitli bilgidir. Artık kesintisiz bir sonuçtur. Düzenin şeklinin, şemalının her neye dönüştüğü, sağlam irade diye ortaya konulanın tahrif edilmiş rakamlardan ibaret olduğu gün yüzü bulmaktadır. Seçimlerden bahsetmiyoruz sadece genellendirmelerin çürük dünyasında o bir tanesidir sade ve sadece. Çaresizlik ile yoğrulmuş, hamuru karılmış olan bedbin bir tezahür artık karşılığını eksiksiz bulmaktadır. Kesintisizleştirilen tahrifat bir noktadan sonra gündelikliğin hemen hiçbir zaman değişmez asli bir unsuruna dönüştürülmektedir. Oysa ne hayaller vardır illa x, y, z'ye ait, onlardan herhangi birisine tapulu olmayan, asla rehin edilmeyecek. Yaşadığımız bu yerin, velhasıl sahnenin, hem başı hem de sonu kederin mutlak diktasına ve tek doğrusuna kısıtlandırıldığından bu yana yalnızız işte bu medeniyet beşiğinde.

Demokrasi denilenin masal kadar inandırıcılığının bırakılmadığı, gerçekliğini sorgulamanın Nisan 1 kıvamındaki şaka kabilinden değerlendirildiği, olduğu bir yerden bahsediyoruz. Gerçek kendini sınırlandırıldığı yerden paylaşmaya devam etmektedir çünkü. Kepazelikler kervana düzülmekteyken yahut ta olması için her şey seferber edilmişken, birbirini takip eden hilenin hurdanın, salt akçeli konular için değil hayata her an kastetmek için olduğu alenileşmişken yeni ülke tahayyülüne ve bu lidere inanıyorum seslenişleriyle gümbürtüye konulmasıdır düşündürücü olan. Reel politiğin bu ülkede bir mizansen, tape dökümü, ifşaatından çok ama daha çok 'vatan millet sakarya' üzerinden şekillendirilen bir yapı olduğu meydana çıkmaktadır. Her şey ama her şey sonuçsuzluk karanlığı ile hemhal edilmektedir. Düzenlemeler, alınan tedbirler, yapılan atamalar, çekişmeler, sürüncemeye girilmeden ikiletmeksizin yapılan hamleler, daha fazla korkuya teslim olmuş ya da olması beklentilenen kitleleri bir hizada tutmak içindir.

Dün olmaz dediğimizin bugün gayet sıradan bir tavır olarak değerlendirilmesidir mesele. Yalnızlaştırdıkça, bağlamından kopartıldıkça, sorgu meselesi kıyam kaçınılamazı getiriyor, önümüze tak diye bırakıyor. Bugünün ülkesi, değer yargıları komple sıfırlanmış, komplekslerini, semptomlarını örtbas eyleyebilmek için her şeyin mağduriyetler üzerinden açıklandığı ya da savunulduğu bir yere dönüşüyor. Suç ortada ve aleniyken bile yok onu ben yapmadım, bunda ali menfaatler, devletin bekası, birilerinin istikbali mevcutlarla bu tavır süreğenleştiriliyor. Derman çoktan, saf dışı, akıl hep noksan, fikir katlanılamaz tahayyül sindirilemez olarak boşuna zikredilmiyor. Yıkıntısı altında kalakaldığımız 'demokrasi' dersinde velev ki'lerin sonu sicim gibi boynumuza geçirilmeye çalışılan ilmiğe dönüştürülüyor hala.

Bir türlü seviye atlayamadığımızdan, zamanı gelinde hesabı sorulacak denilerek referandum döneminde çokça zikredilen Evren’in diktasına göz kırpılıyor. Perinçek gibi isimlerin medyada görünmesi, kıymetleri anlaşıldığı için değil malum tezgâhçılığın bir kez daha geçer akçe bellenmesinden olduğunu yinelemek de farzdır. Her şey tekrarlanıyor tüm kepazelikler aynısından bir kez daha türetiliyor. Bakınız bir seçim sonrası Ağrı, Van, Bitlis, Ceylanpınar'da yapılanlar. Olağanüstü Hal Bölgelerine dönüştürülen iller, Silopi'de ortalığa salınan askerler, şarjörü dolu silahlarıyla sokakların zaptını, devletin bekasını, bu her şeyin çözümü olarak sandık diye bahsederken bizatihi boşa çıkartmalar ile cismanileştiriliyor ol sicim bir kez daha. Şimdi anlaşılmış mıdır?

Balkon seslenişinin bu sonuncusunda hedefe tüm ötekilerinin konulması herkesin muhalif olan her kesimin yaftalanması gayretinden bunu okuyabilmek mümkündür. Erk, muktedir, iktidar ders değil hınç, öç için çalışmaktadır hala. Hala derdin her ne olduğu konusunda işi yokuşa sürendir. İtirazları kulak ardı eden, her çıkarsamayı daha en başında darbe olarak değerlendiren bir akıl karşımızdadır. Karşılaştığımız bunlardan herhangi birisi olmasak dahi hedef için gösterilmeye yeterli gelecek kadar mimlendiğimizdir. Özellikle devletlûnun sözcüklerinde, iki arada bir dereye sıkıştırılan göndermelerinde vd. Bugün bu şartlanmışlık, kör keskinlik, bıçak sırtı hayatlar, istim üzerindeki tahliller bunu hep kafaya yerleştirmek için sürdürülenleri anlamlandırmak içindir. Demokrasinin direnci tastamam boşa çıkartılırken otoriteryenliğin yönü, rotası sabitlenmektedir. Hakara makaralar ile alay edenlerin refakatinde değerlere sahip çıkıldığının tezatlığı birbirini bulmaktadır.

Zümre olarak el üstünde tutulanlar halkına karşı demediğini yarına koymamaktadır. Hal ve gidişat bu kadar fenadır. Milletin a. koyacağız diyen akıl ile komplo, şantaj, montaj denilenlerin yan yanalığı bu durumu kalıcılaştırmaya zemin yoklamasıdır. Küfürbaz inşaatçının da aralarında olduğu 'şirketler birliği' tarafından yapımı üstlenilen ismi meçhul üçüncü köprü tam da işte o bahsedilen kadar ağır bir biçimde üç canın hayatına mal olmuştur. Daha henüz yolun başındayken, Kuzey Ormanları yok edilmeye devam edilirken, Başbakan'ın talimatları ile yapımı hızlandırılan inşaatın Beykoz'daki ayağında göçük üç insanın daha hayatına el koymuştur. Yok edilen hayatlar, yoksulların hayatıyken onlar bildiğini en iyi bildiklerini kapalı kapılar ardında şen kahkahalarını yükseltmeye devam etmektedir, işte hal bunun gözetiminde bu kadar fecidir. Çürüyoruz hala biteviye kesintisiz miadı ve son çizgisi olmaksızın.

Bir yerlerde gizli kayıt olarak atfedilenlerde Suriye meselesindeki bu devletin tarafgirliği, en azından devlet nezdinde kimilerine ne korku yaşatılması gerektiği konusunda yenilenen değiniler ile bir başımıza kalıyoruz. Yapayalnız, korunaksız ve biçare yaşıyoruz. Üç atarız, beş sallarız, yirmi beş askeri gözden çıkartırız, şu olur bunu yaparız. Yine biz mağdur olup, dünyaya haklılığımızı kanıtlarız gibi kadük kelimesini boşa çıkartmayacak senaryolar konuşulmaktadır. Kurgu, taslak münazara, içeriden ya da dışarıdan, dinleme suç akdi ya da suçüstü hepsi ve bütün şıklar ortadayken yineleyelim bir kez daha. Adra'nın başına gelenler ile Kessab'ın topyekun tahliyesine, Ceylanpınar'da eylenenlere kadar birbirini takip edip duran bir hakikate eviriliyor orada konuşulanlar. İster sır, ister suç ama mealen değil hakikat her neye ulaştığımızı ne için çalışıldığını gösteriyor ilk elden.

Düşmanlığın aşağı yukarı istisnasız yüz yıllardır değişmeyen ilk adresleri olan Ermeniler, Aleviler, Kürdler ve genelinde insanlık bir kez daha sınavdan geçiriliyor. Derman yok edilirken, kırılıp dökülürken, yol yordam aranmasından özellikle imtina edilirken bu hınç nüvesi yükseltiliyor. Jabhat El Nusra militanları ile pozlar verilirken bir yanda, işgal edilen Kessab'tan kiliseye ne kadar saygılıyız videoları servis ediliyor. Tanıklıklar bir kaç gün sonra onun tersini ortaya bir eksiği gediği olmadan çıkartırken, dışarıya her şey olumlu izlenimi yeniden ambalajlanıyor. Oradan kurtulmayı başaranların dillerinden dökülenler bir yanıyla 1915'i bir yanıyla da kimliği her ne olursa hayatını da zapt edilip edilmeyeceğini ortaya çıkartan ifşaatlarla bezeniyor. Utanmak mı, sorgulamak mı, hiçbiri kale alınmayıp, Samandağ’ına getirilmeye devam edilen Kessab yerleşkeli yaşlılarla propaganda yolları hala ve hala inatla aranıyor. O kentin nasıl militanlara koridor edildiği, yolgeçen hanına dönüştürüldüğü, Türkiye Devleti'nin hamiliğinin, korumasının da nasıl bir yere kadar, çıkarlarına kadar olduğunu gösteren "acı" bir tablo önümüzde cismanileşiyor.

İnsanların defalarca yaşadıkları korkular yeniden hatırlatılırken ekranlarda Dışişleri Bakanı kolay hedef aramaya devam ediyor. Gözlerden kaçırılabildikçe vahametin boyutları oradan sürülenlerin yaşadıkları sarsıntılar, bedelsiz çekilişsiz kıyım senaryoları bir kez daha hakikate dönüştürülüyor. Cana kast edilmesine gelene kadar yaşadıkları topraklardan sürülüyor insanlar. 2014 senesi de olsa asri zamanlar bunun halen işlevi tartışılır bulunuyor. Esas zulüm bu noktadan az gerisi, ilerisi değildir. Suriye rejimine muhaliflik için bir koridor haline getirilen, güzergâhın doğal bir parçası sayılan Türkiye suça ortak oluyor ama değil bundan bahsetmek, hissetmek bile hainlik sayılıyor. Reyhanlı'da yahut ta Yayladağı'nda ya da Ceylanpınar'da veya Kessab'ta olan bitenin yekunu bu birkaç satırda kendini buluyor. Seçeneksizliğin zoraki seçenek olarak sayıldığı bir ülkede insan hayatının sınırların içindekilere bahşedilmeyeni dışındakilere de reva görülmüyor.

Gümbürtüye konulup üzerinden yeni okumalar durum tespitlerine girişilen, körlüğün kalıcılaştırıldığı elinde silah olanların önemsendiği bir çerçeveyi karşımıza çıkartılıyor. Zulüm erk eliyle çıkarlar doğrultusunda kesintisizleştiriliyor. Geçmişten ders almanın veya oralarda olanların hayatlarımızdan neler götürdüğünü bilerek, bilinmesini önemseyerek, yüz yıl sonra bu sahneler yıkım ve işgal, tehcir ve kıyam, zul ve şiddet takdis edilip duruluyor. Kendini tekrar edip duran sistemli 'zorbalık' ne günü ne geleceği elimizde bırakıyor. Çok düşünülüp enine boyuna irdelenmesi gereken bir mesele basit bir kent işgali, insanların canlarının sağ olduğuna şükrettiğimiz bir noktaya kadar alenen artık gerisin geriye atılıyor. Kessab bunca sözsüzlükte bile çok şey anlatmaya devam ediyor oysa. 1909'un Nisan ayında, toplam on iki günde tarihsel Kilikya bölgesinin, bugün sınırlar ile birbirinden ayrıştırılmış Kessab ile Vakıflı, Samandağı, Yayladağı birbirlerinden kopartılmıştı katliamla, devlet dediğimizin saldırılarıyla beraber. Bir kez daha insanlık kıyama uğratılmıştı. Arada derin boşluklar bırakılan bir dolu acının meydana döküldüğü bir katliam, sürek avı ile beraber.
Bahsi sıklıkla geçen 45. tepesinden Türkiye'nin içine kadar ulaşan bir menzil dâhilinde geçmiş, bugün tekrar ediliyor. Zamane denkliği, büyük cümleleri, derin manalı kesişimler, sözcükler, tanımlar vs. buralarda artık eksik kalıyor. Asıl olan bitenleri kesintisiz aksettiremiyor. Yaşam tekrarlardan ibaret, veryansın etmek ile mürekkep rutin bir yorumdan ibaret değildir. Kessab'a Türkiye üzerinden ulaştığını gazeteci Hasan Sivri'nin makalesinden öğrendiğimiz, katillerden birisi olan El Muheysini'nin söz ettiği "Alevi köylerini vurmak için alınacak yüz füze için destek verin." cümlesindeki kadar, ağır yıkımların tanıklığıdır bugün hayat. Nefret her anlamda vicdanı köreltirken, adı üstünde bir yokluğu, yoksunluğu cismanileştirirken doğrunun üzeri çizilmeye devam edilmektedir. Hayata ait olanın önü alınıyor her an ve her yerde.

“Reyhanlı’da 52 kişinin yaşamını yitirmesine ve 146 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırılar, El Kaide unsurları tarafından yapıldı ve El Kaide unsurlarının Suriye dışındaki operasyonudur” ile ortaya dökülendir AGİT toplantısında Büyükelçi Tacan İldem'ın cümlesiyle bu bahis. Cehennem mi demiştiniz tam da üzerindeyiz. Doğrunun üzeri çizileli çok zaman oluyor. Behemehal al takke ver külah, seçim kayıt kuyut, hile hurda, yalan ve dolanla bugün bu durum daha fazla belirginleşiyor. Dün anılanlar bugün gerçeğe yarın felaketimize alenen hiçbir beis görülmeden faciaya dönüştürülüyor. Eleştiri öyle ya da böyle yönetilmemenin sanatıdır der Foucault. Bugünün yanlışlardan mürekkep, algı yönetimleriyle şekillendirilen muktedir tavrının, tahayyülünün her şeyinin nasıl da bir kıyama dönüştüğü bu noktadan itibaren çözümlenebilir belki bir ihtimal.

Dün erkendi, şaşkındık. Bugün hazırlıkla geçmekte yarınsa çok geç olmadan söze sahip çıkmak, eleştirebilmek, sorgulayabilme edimlerini hatırlayarak yolumuzu, yönümüzü, tayin etmek ödevimizdir. Yüklendiğimizdir. Kessab ya da Vakıflı ya da Samandağı Ceylanpınar, Bayırbucak bir orası bir burası değil her an kendini yinlemeye devam ederken tahakküm ve zulüm üzerinde daha fazla düşünülesidir muntazaman behemehal. Anayasa işlevsiz, meclis savaş çığırtkanlığına teslim, yargı kontrol altında, kolluk kuvveti zulüm taliminde, seçimler hileli, sınırlar can pazarı, eylem, itiraz yasak, sorgulamak sakıncalı, basın kör, vicdan eskisinden de sakatken ödevimiz, yüklendiğimiz önceliğimizdir yaşayabilmek için. Eğri tutulmaya devam edilen vesika, her şeyin düze çıktığı söylenip durulan ahir zamanın yeni ülkesi halen bu sorgulamaları, bu çalışmaları bekliyor. Geleceğimiz, başka yaşayabileceğimiz bir toprak parçamız, bir tane daha kaybedecek canımız yokken, savaşa, zulme, barışın rehin konulmasına, büyük ülkecilik masallarına, hamasi söylemlere, nutuklara karnımızın tok olduğunu yinelemeliyiz. Yineleyebilmeliyiz ki hayata yeniden başlayabilelim, düşüp de kaldığımız yerden, düşüp de yaralandığımız, un ufak olduğumuz bu yerden…


..Fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya Deuss Ex Machina  ile devam...İyi Haftalar...

Allame-i Ulul Arz’dan Ara Nağmeler
Okuma Parçası
Jiyan! - Hayat! - կյանք!
“Gezi Parkı Eylemleri: Türkiye’de Toplanma Özgürlüğü Hakkı Şiddet Kullanılarak Engelleniyor” - Uluslararası Af Örgütü
Gördüm - Bir Gezi Parkı Direnişi Belgesel Filmi - Documentary Film - R H - Vimeo
This Is Only Beginning - Ali B. - Indybay.org
Dönüşüm - Gentrification Belgeseli - Yönetmen Hakan TOSUN - Youtube
Sesli Meram / Deuss Ex Machina Kayıt Bloku.. Geçtiğimiz Günlerden Ses ve Söz
Pis Koku Pamir'in Cansız Bedeninden Değil, Çürüyen Vicdanımızdan Geliyor - T24
Pamir’in Ardından - Hayri TUNÇ - Jiyan
Kirli Olan Kim? - Cem TERZİ - Evrensel
Yorgunluğun Yaşamak Gibi Bir Anlamı Var - Niyan - Jiyan
Büyük ve Geniş Bir Toplumsal Muhalefet Hareketi İnşa Etmek… - Gün ZİLELİ - GZ' Blog
30 Mart Hezimetine İnat, Haziran'ı Örgütlemek - Cihan TUĞAL - T24
Aslında Kazanıyoruz Haberimiz Yok - Evren Barış YAVUZ - Fraksiyon
‘Önce Söz Vardı’ - Nuray MERT - Diken.com.tr
Kesab Ermenileri 1915 Duygusunu Yaşıyor - Vahakn KESHISHIAN - Evrensel
Kesab'daki Anahtar - Başyazı - Agos
Titizyan: ‘Evin Anahtarını Sakallı Adama Verip Geldim’ - Lora BAYTAR - Agos
Kesab'taki Ermenilere Yönelik Saldırıya Galatasaray'da Protesto - Elif AKGÜL - Bianet
Kessab’taki Ermenilere Yönelik Şiddet Protesto Edildi - Jiyan
Tüm Ayrıntılarıyla Keseb Savaşı - Hasan SİVRİ - Yakın Doğu Haber
Ceylanpınar Vazgeçmiyor - Dilara G. - Radikal Blog
Ceylanpınar'a Dayatılan AKP'li Kim? - ANF
Türkiye İtiraf Etti: Reyhanlı’yı El Kaide Yaptı! - XQW News
Ürdün'den Türkiye'ye Uçaklarla Cihadcı Geliyor! - soL
Turkey Admits Reyhanli Was Attacked By Al-Qaeda - Tulin DALOĞLU - Al Monitor
Hamit Bozarslan: Türkiye, Her Şeyden Önce 1908-1924 Dönemiyle Hesaplaşmalı - Melis KAYA - Agos
Bundan Sonra - Nazan ÜSTÜNDAĞ - Özgür Gündem
HDP ile Tamam Mı Devam Mı? - Halil SAVDA - Yeni Özgür Politika
Savaş Cemi ve HDP - Eren BALKIR - İştirakî
30 Mart: Öncesi, Sonrası - Yetvart DANZİKYAN - Agos
Türkiye Kendi Kaderini Tayin Etti: Ayrışma! - Umut ÖZKIRIMLI - T24
Şaibeli Seçimler? İsviçreli Bilimadamları Ne Diyor? - Onur YAVUZ - Azad Alik
Seçim Analizleri: Lütfen Çemberi Gereksiz Yere Meşgul Etmeyin! - Bilge GÜLER - Fraksiyon
Seçim Sonuçlarının Hayrı - Yıldırım TÜRKER - Özgür Gündem
2014 Yerel Seçimleri Üzerine İlk Değerlendirme - Güven Gürkan ÖZTAN - Bianet
Seçimler Berkemal Değil Amirim - Hakan DEMİR - Birgün
Bir Oy ve Ötesi Gönüllüsünün 30 Mart Dersleri: Dayanıştıkça, Kenetlendikçe Başaracağız - Mustafa DOMANİÇ - Diken.com.tr
Prof. Dr. Murat GÜVENÇ: "Yerel Yönetimde Siyaset Yapma Biçimimiz Tamamen Patronaja Dayanıyor" - Serkan AYAZOĞLU - Arkitera
Sözde İstiklal Meselesi - Mıgırdiç MARGOSYAN - Evrensel
İlk Süryani Eşbaşkan - Çağdaş ULUS - Gazetevatan
Hoşgeldiniz - Hayko BAĞDAT - HB' Blog
Ayrımcılık Sandıkta Da Sürdü - Zeynep KURAY - Birgün
1999'dan 2014'e Legal Kürt Siyasetinin Haritası - Kafa Radyo - KR' Blog
İyilik Kazanamadı Çünkü Aday Değildi - Ümit KIVANÇ - Riya Tabirleri
"Bize Her Yer Angara": Sandık ve Sokak - Foti BENLİSOY - FB' Blog
'Erdoğan Muharebeyi Kazandı ama Savaş Henüz Bitmedi' - BBC Türkçe
Cemaat'e Karşı Erdoğan'la Beraber Olacağız - OdaTV
Is Something Rotten In Ankara’s Mayoral Election? A Very Preliminary Statistical Analysis - Erik MEYERSSON - EM' Blog
Ya Cumhuriyet Halk Partisi Olacak ya da Cumhuriyet Millet Partisi Kalacak - Vahap IŞIK - Jiyan
Hamas Celebrates AKP Win In Turkish Elections - Hazem BALOUSHA - Al Monitor
Memlekete Komünizm Gelmiş - Kanat ATKAYA - Hürriyet.com.tr
Yazılan Anka Kuşu Efsanesidir, İyi Bak... - Kemal BOZKURT - Radikal Blog
Avukatlardan Greif İşçilerine Destek Açıklaması - Kızıl Bayrak
Eskişehir'de Polisten Dayak Yediler, Sanık Oldular - İsmail SAYMAZ - Radikal
‘Bağlar KCK’ Davasında 31 Tutsağa Tahliye - XQW News
Çevreyi Kimse Sallamıyor - Melis ALPHAN - Hürriyet.com.tr
Danıştay Sordu: Risk Nerede? - Elif İNCE - Radikal
Nuclear Weapons Won’t Keep Us Safe - Noam CHOMSKY - In These Times
Michel Foucault ve Bazı Kırılmalar Üzerine - Hamit ÖLÇER - Toplum ve Siyaset
Düzensizliği Yönetmek - Jerome ROOS - İştirakî
Batan Geminin Malları - Kaçakkova - KK' Blog
Devrim Yapmak İsteyenler Evvela Kendi Sokaklarını Aydınlatmalı - Barzan KAYA - Jiyan
Boğaziçi’nin Mimarları Ermeni Olan 10 Baştacı - Ramazan BEDÜK - Bir İstanbul Hayali
Mehmet Faruk Çiftçi: Çizimin Ütopik Boyutu - Ahmet BUĞRA - Dadatart
Rabih Mroué : 'Tamam, Bu Rejimi Devireceğiz Ama...' - Pınar ÖĞÜNÇ - Radikal
Berkin'in Şarkısı - Song for Berkin "Beddua/Cursing" - Hüseyin Badilli - Vimeo

Deuss Ex Machina genelgeçer disiplinlerden uzakta kalarak, deneysel öğeler ihtiva eden tüm müzik turlerine sonuna kadar kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. Bu bağlamda Ambient’dan - Weird Folk’a uzanan ses seceresinden alıntıları her Pazartesi akşamı 21.00-22.00 saatleri (GMT +2) arasında canli olarak Dinamo’dan iliştirmeye devam ediyoruz.

Her Türlü Eleştiri,Öneri vs .İçin İletişim Kanallarımız;
DinamoPromo InquiriesMakina
Her Pazartesi Gecesi 21:00 -22:00 (GMT +2) arası Dinamo
---------------------------------------------------------
>>>>>Info Go-R-Sel
Escher Convex via - This Life Of Mine Blog

Naat - İsmet ÖZEL

Dinleyin ey vakti duymak doruğuna varanlar
Falları grafiklerde bakılanlar siz de işitin..
Külden martı doğuran odalıklar
Ve kahyalar
Kara pıhtılarıyla damgalanmış veznelerde dili
Şehvetsiz çilingirler, yaltak çerçiler
Celepler ki sıvışık, natırlar ki nadan
Ey hayat rengini sazendelik sanan
Yırtlaz kalabalık!
Dinleyin bendeki kırgın ikindiyi,
Hepiniz kulak verin.

Güneşin
Koskoca beldeye suskunluk yaygısını serdiği
Yazlar yok
Yok artık altında suskun yolları saklı tutan
Karla örtülmüş kırların kışı
Gitti giden, yerine gelmedi başka biri
Orada
Duyumsatmadı kendini hiçlik bile
Belli ki son yüzyılımız göğsümüzden
Varla yok harman eden sesi uçursak
Diye bize verildi
Yetti bir yüzyıl böcekler ve otlarda
Soluyuş izlerimiz silmek için

Ne yesek
Lokmaya vurulur gibi değil
Yuduma gelmiyor içtiklerimiz
Dernekler toplanıyor dışta tutmak için
Kanat vuruşlarını yumuşak tutan etkeni
Utançlı sessizliği tanımaz kalemlerle
Kapanıyor bilanço
Top mermisi, kör testere
Defalarca boyanmış çaput parçaları
Sıkıştırdık günlerimiz arasına ki
Serazat kahkahalar atalım
Yapmacıktan nefretimiz
Sebep olsun kavgamıza
Bekleyiş arzından kovsunlar bizi
Ne yemen biraz öncemiz diyelim
Ne biraz sonramız meksika

Canı pek bir dünya son yüzyılda yaşadığımız
Yüzü perdahla kavi, peçesi paramparça
Üstü başı kükürtlü bu dünyadan
Kancıklık
Sıçradı çevirdiğimiz sayfalara
Artık kimse bize haber vermeyecek
Hemen şu tepenin ardında
Saldırmaya hazır ve müsellah
Bir düşman taburu durduğunu
Çünkü gerçekten yok
Böyle bir ordu
Bir düşmanımız kaldı
Kendi
Dudaklarımız
Arasında.

Biliyoruz günden güne çopurlaşan yer yuvarlağında
Bizleri yan çizen birer hemşehri haline sokan nedir
Çırpını çırpını giden atlardan indik
Girmek için patavatsız yurttaşlar sırasına
Zihnimiz, acizlerin şikayetleri sığacak kadar
Kanırtılırken ses etmedik
Öcümüz alınacak korkusuyla irkildik
Kaldıysa bir soru içimizde
O da birşey:
Nerdedir yerle gök arasındaki ulak,
Nerde biz? .

Kimseden bir işaret gelmeyecek
Bir melek kimsenin alnını sıvazlamazsa
Söylemez size kimse dünyadaki ömrü boyunca
Hiçbir insana yan bakışı olmayan kimdi
Kimdi yan gözle bakmadı kır çiçeklerine bile
Öğretmek için cephe nedir
Kıyam etti
Torunu kucağında
Dönünce bütün gövdesiyle döndü
Bir bu anlaşılsaydı son yüzyılda
Bir bilinebilseydi
Nedir veche..

Dinleyin ey vakti duymak doruğuna varanlar
Sıyırın kahkaha sırçasını cildinizden
Omzunuzdan vaveyla heybesini atın
Boşa çıksın reislerin, kahinlerin, şairlerin kuvveti
Güler yüzlü olmak neydi onu hatırlayın
Neydi söğüt gölgesinde gülümsemek
Ağız dolusu gülmeden taşlıkta...

Kaynakça: Antoloji

Comments

Popular posts from this blog

benim söylemek için çırpındığım gecelerde, siz yoktunuz...

Deuss Ex Machina # 280 - Ancient History Of Nothingness Echoed Louder

sesli meram 152 -- շփոթ