sesli meram 023 -- հոգեբանական խոսքերը

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_023_//_հոգեբանական խոսքերը

02 Nisan 2015 perşembe gecesi "canlı" yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
01. Ahmet Kaya - Korkarım (Gam Müzik)
02. İsmail Hakkı Demircioğlu - Şu Uzun Gecenin Gecesi Olsam (Kalan Müzik)
03. İsmail Hakkı Demircioğlu - Nasibolsa (Kalan Müzik)
04. Moğollar - Gam Yükü (Emre)
05. Moğollar - Issızlığın Ortasında (Emre)
06. Luxus - Derdim Günüm (Yakartop Müzik)
07. Luxus - Haydar Haydar (Yakartop Müzik)
08. Ünlü - Rüya (Polydor)
09. Ünlü - Estarabim (Polydor)

հոգեբանական խոսքերը
/////ar-zi-hal
"Teraneler, inanılan yalanlar, daha büyük tabular ve sürekli reddiyeler birleştirildiği zaman “Burası Türkiye, Yok Öyle” veçhesi tam ve eksiksiz karşılığını bulacaktır. Bunlar ile yol alınırken müşterekin hep tarumar edildiği dahası bahsinin açılmayacağının ilam olunduğu bir menzilin karşılığıdır Burası Türkiye. Hiddet, tenkit, tehdit bu uzamda bütünleştiğinde küçük kıyametleri ortaya çıkartmaktadır. Mesel ise bunun önemsiz addedilmesidir. Bu üstenci dil ile burası denilen menzil, aslında tek tipleştirmeyi ve çürümeyi beraberinde getirendir. Yıkım hep buradadır. Vahim olan söylemden çıkıp çoktan hakkaniyete uzanandır. Yıkım bizatihi her uyarıda kapsamını daha da genişletip menzili, kapsamı altındaki tahakkümü yeniden dönüştürerek kalıcılaştırandır." via @harfvolver 

* akla düşenler, yola çıkıldıkça derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız anaakımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla* fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler
okuma parçası


sesli meram // deuss ex machina genelgeçer disiplinlerden uzakta kalarak, deneysel öğeler ihtiva eden tüm müzik turlerine sonuna kadar kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. bu bağlamda ambient’dan - weird folk’a uzanan ses seceresinden alıntıları her perşembe akşamı 20.00-21.00 saatleri (gmt +2) arasında canli olarak nor radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz.

her türlü eleştiri, öneri vs .için iletişim kanallarımız;
nor radyopromo inquiriesmakina dairesi 
---------------------------------------------------------
/////görsel 

/////poemé
Düşman Yakmıştı Evceğizini - Mihail ISAKOVSKI

Düşman yakmıştı evceğizini
Yok etmişti kimi var kimi yoksa.
Nereye gitsindi şimdi asker
Kime anlatsındı kederini.

Yürüdü asker, acılar içinde,
Köyün bitimindeki mezarlığa.
Üstünü ot bürümüş bir tümsek
Bekliyordu onu orda.

Durdu asker, sanki bir yumruk-
Tıkamıştı boğazını.
Dedi ki: "Geldim, bak, Proskovya
Karşıla kahraman kocanı.

Büyük bir sofra donat hemen
Konuklarla dolsun evimiz.
Böyle bir günde eğenmeyip
Ne zaman eğleneceğiz?..."

Yanıt veren olmadı askere
Ne de bir karşılayanı...
Sıcak yaz rüzgarı sadece
Sallıyordu tümseğin üstündeki otları...


Comments

Popular posts from this blog

benim söylemek için çırpındığım gecelerde, siz yoktunuz...

Deuss Ex Machina # 280 - Ancient History Of Nothingness Echoed Louder

sesli meram 152 -- շփոթ