sesli meram 162 -- հանճար

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_162_//_karşı_34_//հանճար

06 mart 2018 salı gecesi yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
01. Last Life - Gasman (Samurai Music)
02. Bereneces - Symbols (T3K)
03. Bereneces - Society (T3K)
04. Dayni - The Secret Deal (T3K)
05. Dayni - Protest (T3K)
06. Need For Mirrors - Dead Poets (feat. Onallee) (Horizons Music)
07. Need For Mirrors - Tempora (Horizons Music)
08. Spirit - Bounty Killer (Inneractive Music)

/////ar-zi-hal
"Fütursuz tehditler, yalan ve dolanla doldurulmuş olan kitleler en büyük afyon diye sunulan dinin şu sahnedeki rezil rüsvan konumu, yıldırı, yıldırı ve daha çok yıldırı ol Ahmet Keser’in eylediği, gayret ettiği şeyi de özetlemektedir. Toplumsal parçalanmışlığı iki ya da daha fazlaya bölünmüş bir cenahın hali ve kalıcılığı ol Sözcü ne derse desin muktedirin el altından güncellediği şiddet pratikleriyle bu menzilin hali ortaya çıkmaktadır. Cerahat itiraz hakkını alaşağı eden, suç ile nefretle gözdağına rehin, teslim olmuş bir sahayı şimdi var etmek adına yinelenendir.

Biyopolitik dehşetin evreleri günbegün güncellenir. Ahmet Keser o bahsin devamıdır, onun gibiler bu oyunun piyonlarıdır. Gazetecilik her ne değildir bunun Türkçe’sini var eden, toplumun belirli bir kesimini düşman addeden / öyle gören aklın dışa vurumudur bir kısa ekran sunumunda karşımıza çıkartılan. Ahmet Keser’in cümlelerinin bitimsiz sınırları bu yeni ülke denilen sahnede aslında neyin öncelendiğini göstere gelir. Cürüm hemhal doğrudan nefretle işbirliği içerisinde salt ve sadece muktedirin önünün açılması, bekasının sağlanması, geriye kalan herkesin, her şeyin un ufak edilmesinin yolu ve zeminidir görünür kılınan.

Nefret bariz bir insanlık suçu olsa da bu ülkede kullanışlı bir edim haline dönüştürülür. Asmak, kesip kırmak, vurmak, söz konusu devletli ve onun bekası olduğu öne sürülerek özgür kılınandır ol nefret. Bu ülkenin yaşamla yolları yeniden ayrıştırılmakta, ölüm konuşulmakta, kusulmaktadır hala. Ölüm kanıksattırılmaya, siyasetin oyuncağı kılındığı gibi hayattaki yeri de örtbas edilip, sabit bir tahayyülle dönüştürülmektedir. Her gün acılar düşen bir coğrafyada yeni yıkımların yolları arşınlanmaktadır bu bahislerde midir yeni ülke?" sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıkça derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler
okuma parçası
Sesli Meram / Deuss Ex Machina Kayıt Bloku.. Geçtiğimiz Günlerden Ses ve Söz - Podcasts
Faşizm Geliyorsa Nasıl Yaşamalı? Yale Üniversitesi'den Prof. Timothy D. Snyder'in Öğütleri - Çeviren/Derleyen: Prof. Zeynep DİREK - İstanbul Üniversitesi - Siyasi Haber
16 Ağustos 2015 – 1 Ocak 2018 Tarihleri Arasında İlan Edilen Sokağa Çıkma Yasakları - Rapor - TİHV
The 2018 Hrant Dink Memorial Lecture: Étienne Balibar “Democracy and Liberty in Times of Violence” - Can CANDAN - Vimeo
Irkçılığın, Şiddetin ve Savaşın Kaynağı Olan Toplumsal Narsisizm Nasıl Oluşur? - Erich FROMM - Cafrande
Hamit Bozarslan: Türkiye Toplumu Çöküyor - İrfan AKTAN - Duvar
Türkiye Bir Toplum Mu? - Necmi ERDOĞAN - Birgün Pazar
Mesela, Zahmet Buyurup Bazı Şeyleri Protesto Edebilirsiniz… - Murat SEVİNÇ - Diken
Afrin Past, Present and Future Being Destroyed - Hala GORANI - CNN
Patrick Cockburn: Türkiye’nin YPG’yi Karada Yenmesi Mümkün Gözükmüyor - Gazete Yolculuk
Özgürlüğüne Kavuşan Ahmet Şık: Bu Mafya Saltanatı Hak Ettiği Yere Gidecek, İşte Biz O Zaman Sevineceğiz - Cumhuriyet
“Cumhuriyet Davasında Gazetecilik Yargılanıyor” - Burcu KARAKAŞ - Deutsche Welle Türkçe
Çiftçi Nihat BABAÖZLÜ Konuşuyor - Sosyal Demokrat - Twitter
Şekerin Tadı Kaçmasın - Kadir YALÇINKAYA - Evrensel
Van'da 103 Mera ve Yayla Kullanıma Kapatıldı - Evrensel
Kayıp 106 Bin Silahın Araştırılması Önergesine AKP Vetosu - Sendika.org
Prof. Baskın Oran: Tek Adam Rejimi Zor Durumda, Bu Sopalı Değil, Namlulu Seçim Olur! - T24
‘İçimizdeki Azeri’yle Yüzleşmek - Aris NALCI - Agos
Kimliği Yerinden Etmek ve Queer İmkânları Düşünmek - Emek EREZ - Duvar
For Two Months, I Got My News From Print Newspapers. Here’s What I Learned - Farhad MANJOO - NYT

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzakta kalarak, deneysel öğeler ihtiva eden tüm müzik türlerine sonuna kadar kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. bu bağlamda ambient’dan - weird folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz.

her türlü eleştiri, öneri vs .için iletişim kanallarımız;
karşı radyopromo inquiriesmakina dairesi
---------------------------------------------------------
/////görsel nasser bakhshi – devoid of all desires - reorient magazine

/////poemé
Հրազդան - Ղևոնդ ԱԼԻՇԱՆ

Հրազդա՜ն, գետակդ իմ հայրենի,
Հրազդա՜ն, ջրիկդ իմ անուշիկ,
Ահա թողել զհողն օտարի,
Բաբկենս հասել եմ պանդըխտիկ.
Ա~յ Հրազդան, ա՜յ ջուրք Հայրենիք,
Ա՜յ ափունք, է՞ր կու լայք լըռիկ:
Ես ձեր դրացենակն եմ, չե՞ք ճանչել,
Սիրտս ըզձեզ չէ մոռցել իսկի,
Դուք կարկըջիկդ է՞ր եք մոռցել,
Ծիծղուն երեսդ է՞ր սուգ ունի։
Ա~յ Հրազդան, ա~յ ջուրք հայրենիք,
Ա՜յ ափունք, է՞ր կու լայք լըռիկ։
Վա՜հ, մեր կանաչ անտառիկս ո՞ւր,
Ո՞ւր տաղվարիկս, ո՞ւր մեր նըշիս,
Հովո՞ւն եղան, թե ծովուն կուր.
Ո՞ւր մեր տընակն, ո՞ւր մեր այգիս.
Ա՜յ Հրազդան, ա՜յ ջուրք հայրենիք,
Ա~յ ափունք, Է՞ր կու լայք լըռիկ։
Ո՞ւր ես, ալիցըս լույս Խանտուկ.
Ւմ ընկերներն ո՞ւր են, Հրազդան,
Միթե Պարսկի՞ն եղան գերուկ,
Միթե ամենքն ի հո՞ղ մըտան.
Ա՜յ Հրազդան, ա՜յ ջուրք հայրենիք,
Ա~յ ափունք, է՞ր կու լայք լըռիկ։
Ա~հ, անցուգնաց եղել ամեն.
Ա~հ, անցուգնաց է Հայաստան,
Զիս անմեկիկ թողած աստեն
Ետ անցնիս գնաս դո՞ւն այլ Հրազգան...
Անցի՜ր, գընա, ջրիկդ հայրենի,
Արտսունք հերիք են Բաբկենի:

1848

kaynak

Comments