sesli meram 288 -- հիասթափված

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_288_//_karşı_160_//հիասթափված

22 aralık 2020 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
o- Groofeo - Horizon (Zebra Music)
x- Groofeo - Penumbra (Zebra Music)
o- Subdue - Told You Once (inHabit Recordings)
x- Subdue - Changes (feat. Georgia Rose) (inHabit Recordings)
o- Seibel - Few Drops (Blue Saphir Limited)
x- Seibel - Divasation (Blue Saphir Limited)
o- Lok - Lost Jungle (Free BPM Organization)
x- Lok - Control (Free BPM Organization)

/////arz-i-hal
"Ne olacak bu ülkenin hali! Bilindik pek çokları için süreğen bir tekerleme gibi kılınmış ve her dem varlığını muhafaza etmeyi başarmış bir sorgu cümleciği, bugünlerde yeniden, yeniden ve yeniden güncelliğini kazanıyor. Bir biçimde yaşama karşıtlığın mihmandarlığı ile yoluna devam etmeye teşebbüs eden muktedirin var ettiği ülke bir düzlem, bir vatanın ta kendisi değil bir çukura dönüştürülürken ne olacak / nasıl olacak sorusu her defasında biraz daha önem kazanıyor! Hayır, bir dakika, ezber edilmiş, şöyle olsa böyle olur, şunlar var edilseydi bunlar olabilir yollu bir göndermeye açıklama değil meselemiz. Düzenin o, bu ve şunun elinde, dün x, y, z bugün akp ve mhp birlikteliğinde, tüm o devletin kalanıyla ve bariz çetelerin el vermesiyle oluşturdukları cerahatin yıkımından bir çıkış söz konusu mudur bunadır derdimiz.

Birlikteliği alaşağı etmiş, muktedirin onayladığı kesimlerden herhangi birisine aidiyeti olmayanların, Türk’ten, Kürd’e, Ermeni’den, Süryani’ye ve herkeslere uzanan bir geniş şecerede tüm haklarının gasp edildiği bir menzilin meselidir ne olacak bu ülkenin hali? Biteviye kılınmış cerahatli hallerin, gölgeler düşürdüğü hayatların akıbeti her ne hallere konulacaktır? Misal değil, doğrudan büyük ülke laflarının zikredildiği, biz bize yeteriz de üstü kalır bahislerinin coşkuyla savunulduğu, savrulduğu bir zeminde sıradanın üç günlük dünya denilen sahnedeki yaşam hakkı elinden çalınmaktadır. Misal haftanın beş gününde adı anılmayan, hafta sonları ortalıklarda gezdiği için yasaklamaların devreye konulduğu, oysa her şeyin daha fecisi kılınan Covid19 hadisesinde devletin tutumudur misal en başta söz konusu edilmesi gereken. Yaşam hakkının paldır küldür hacamat edildiği, emekçinin hakkının da hukukunun da, gırtlağından geçecek lokmanın da, ya hastalık ya aç kalmakla var edilebildiği ikilemler ülkesinde pejmürdeliğin nesnelliğidir sorun.

Bugün içinde kalakaldığımız bu çukur ülkesinde, sermayedar sağlık bakanı ile her şeyde ve her şeyden sorumlu olan baş amirin laflarının arasında ezilip biçilen bir pandemi süreci var edilendir. Aşı geldi geliyor, ağır hasta sayısı azaldı azalıyor laflarının arasında açıktan ve alenen ekonomik darboğaza rehin kılınmış milyonlarca insanın hem aş, hem sağlığa dair haklarının yerle bir edilmesi var edilir. Dokuz ayı aşkındır süre giden, devamlılığı ilk elden bu iki insan tarafından sağlanan ve en başta da sağlık emekçisi, hekim ve çalışanlar için ağır bir sınava dönüştürülmüş olan pandeminin yıkımı gözlerden kaçırılır. Bizleri, şu sığlıklar ülkesini kıskanan Almanya’nın binlerce euro nakdi yardım, esnafın cirosundan yüzde yetmiş beşi karşılama, hayatlarınız bizim için süreğen bir mekanizma olan ekonomi çarklarından daha evladır diye bildirilen bir portre karşımıza çıkarken ne olacaktır şu ülke denilenin hali, merak ediyor musunuz?" sesli meram 

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Մինակ - Եղիա ՏԷՄԻՐՃԻՊԱՇԵԱՆ

Տարիներն որոնք ետիս են՝
Իրենց զուարթութեան դառն յիշատակով
Զիս կը չարչարեն.
Տարիներն որոնք առջիս են՝
Խելագարութեան ահռելի հեռապատկերով
Զիս կը քարացնեն։

Հին տարիներն իրենց հետ ամէն բան,
Տարին ամէ՛ն բան,
Նոր տարիներն ոչի՛նչ պիտի բերեն ինծի.
- Նոր տարակոյսներ պիտի բերեն մտքիս.
Նոր յուսախաբութիւններ՝ սրտիս,
Եւ նոր մշուշներ՝ հոգիիս։
Արագ արագ կու գան որպես գուժկան.
Ու յամր յամր կ՛երթան։

Զի ծանրաբեռնեալ միշտ կ՛երթան
Նոր տարիներն՝ որոնք հի՛ն են այժմ։
Անկողիները մէկիկ մէկիկ ծրարեցան.
Պնակները մէկիկ մէկիկ վերցան.
Ու ձայները մէկիկ մէկիկ մարեցան։
Ու տունս հիմա՝ մէկ անկողնեակ.
Ու սեղանս հիմա՝ մէկ պնակ.
Ու բնաւ կենդանի ձայնի մ՛արձագանգ։

Ես կերակուրս կ՛ուտեմ ու կերակուրս զիս կ՛ուտէ,
Ես սենեակներս կը պտտիմ եւ ուրուականք գանկիս սենեակները կը պտտին.
Եւ պատերուն վրայ պատանքի պէս ճերմակ՝
Կը պտտին գիրկընդխառն իմ սիրելեացս ստուերները։
Կը պտտին գիրկընդխառն հի՜ն տարիներուն ստուերները։
Հին բարի տարիներն անգութ
Երջանկութեան պայծառաշող պատկերներ
Աչքիս տակ միշտ կը պտտցնեն։
Ու տարիներն որ պիտի գան
Սեւ սեւ սարսուռներ
Հոգիիս մէջ կը պտտցնեն...։

1892

Comments