sesli meram 298 -- անբախտ


kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_298_//_karşı_170_//անբախտ

02 mart 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Ourman - Rub A Thug (White Peach)
2- Ourman - Polarized (White Peach)
3- Surgence - Void (Voyage Music)
4- Surgence - Problems (Voyage Music)
5- BCee - Run (feat. Dynamite MC) (Drum & Bass Arena)
6- BCee - The Great Scorer (Drum & Bass Arena)
7- Quadrant & Iris - Cold Brew (Guidance)
8- Quadrant & Iris - Aperol (feat. Genic) (Guidance)

/////arz-i-hal
"Oluç, şöyle devam etti: “Sizin dışınızda barolar kongre yapmak istedi, yaptırmadınız. STÖ'ler kongre yapmak istedi yaptırmadınız, bizim etkinliklerimizi 30 kişiden fazlasını almamıza izin vermiyorsunuz. Gelenlere ceza kesiyorsunuz. Batman’da, Osmaniye’de, Van’da bizim etkinliklerimize katılmış olanlara pandemi döneminde sokağa çıktığı için ceza kesiyorsunuz. Ama siz kongrelerinizi yapıyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Halk sağlığını kendi partinizin kongreleri siyasi çıkarlar için hiçe sayıyorsunuz. Bu gidiş gidiş değildir. Bu kongre yapılan yerlerdeki pandemideki yükseliş devam edecek olursa bunun bir numaralı sorumlusu AKP’dir.”

Ezberler yineleniyor. Saruhan Oluç’un bizatihi dikkat çekmeye çalıştığı bunca bariz olan ol fecaatin her nasıl ortasında olduğumuz gerçekliğidir. AKP kendi yalanlarına, kendisini dahi inandıramadığı ezberlerine tutunarak, bütün kuralları kendisine göre yontarak, hiç edip, biçerek, ezerek, sınırlandırarak ama illa ki kendi lehine düzenleyerek, fırsatlar ya da belirlediği öncelikler tanımlayarak bir ülkeye varıyor. İç edilen milyarlarca doların hesabı da, pandemi sürecinin ortasında var edilmiş yığınsal kalabalıkların, covid19’u yaymasının da / yaygınlaştırmasının da hesabının sorulmadığı / görülmediği bir menzil var edilir. Bütün ezberler bir potaya toplanır, her ezberle bir kez daha cürümler inşa edilir. Her cürüm yeni bir yıkımın istikametini belirginleştirir. Her yıkım da bizatihi bu ülkenin “asal” demirbaşı kılınandır. Böylesinden bir istikamet, bir yarın değil bir şimdi dahi söz konusu edilemeyecek kadar un ufak olunandır. Bu kadarı bile her nereye demirlenmiş ve her nasıl bir biçimde çürümenin varlığının kanıksatılmaya çalışıldığını örnekler. Budur işte meşum ezberlerin var ettiği yeni ülke, hiç bitmeyen hikaye!

Bir biçimde yaşamın örselenmesi güncellene geliyor. Ezber edilmiş olan nakaratlarla, hep aynı tornadan kestirilmiş olagelen tehdit dili, şiddet parametreleri ve olabildiğince pragmatist tavırlarla bir ülkenin yönü her zamankinden karanlığa çıkartılıyor. Her zamanki gibi karanlığın dipsizliğine yollanıyor. Devlet kendi ezberini, mutlak bildiği ol doğru titrini, sınırsızca yanlışlardan kotarıyor. Her yanlış yepyeni bir ezber halini var ediyor. Her ezber bir kez daha cürümler sarmalı kılınmış olan menzilde yıkımı arasız, fasılasız güncelleye geliyor. Bütünüyle, doğrudan bir menzilin lafta değil gerçeklikte çürümesi sağlama alınıyor. Büyük nutuklar, veciz sözler, yaptık, yapacağızlar, vaatler ve toz pembe masallar artık karın doyurmuyor. Bütün biliniyor, sarayın, baş amirin ve sultası ya da avenesinin nerelerde, hepimize ne bedeller biçimlendirmeye devam oldukları açığa düşüyor. Bir büyük ülke şablonunda ezberler dökülüp saçılıyor, hakikati hepimize bildiren kırılmalar var ediliyor. Büyük, güçlü, muktedirin foyası dökülünce aslı meydana çıkıyor. Ezberlenmemiş kısım hep burada başlıyor…" sesli meram 

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------
/////görsel///// silinmiştir! 

/////poemé
Վայրկյաններ -- Միսաք ՄԵԾԱՐԵՆՑ

"Ո՜վ սիրական խավարներ: Կենդանի՜ երազ
դանդաղ գիշերներու, ուր կի՜րքը միայն նայվածքներ
ունի: Ու մի՜՛շտ, մի՜շտ, անխոնջ կերպով, անպատում
մելամաղձությունը համբույրին:
Ռեյմոն Պույեեռ"

Հըրայրքի մեջ գիշերը զայն կ’երազեմ,
շրթունքներըս պատրաստ իր մեղկ համբույրին.
բայց ժըխորին մեջ կը մոռնամ վերստին
այն պահերն` ուր զայն սիրած եմ մոլեգին:

Ու կը մոռնամ ես նոպաներն ալ բոլոր.
հորդ կիրքերու ժամերն ամեն ըղձածոր`
երբ կ’իյնամ ոտքն իր տեսիլքին` մինչև որ
անշարժանամ պաղատանքիս մեջ մոլոր:

Ու չեմ հիշեր ցորեկն ասոնք, երբ խունկե
ա՛լ ավելի հեշտ բուրմունք մը մեղկօրոր
իր ծըփանքին մեջ հույզերըս կը լլկե:

Այդ բուրումի եղկությունն, որ միշտ անկե
կը ծորի և կը պարուրե զիս` բոլոր
հոգիդ անծիր մոգությամբ մը կը խնկե:

Comments