sesli meram 300b - ինքնավարություն

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_300b_//_karşı_173_//ինքնավարություն

23 mart 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Bop - Take Your Time (Hospital Records)
2- Bop - Skolozkaya Dorozhka (Hospital Records)
3- S.I - House Arrest (Liquid Brilliants)
4- S.I - Mindfall (Liquid Brilliants)
5- Matt View - Don't Stop (Skankandbass)
6- Matt View - Garden State (Skankandbass)
7- GLXY - Sweet Lows (feat. Rhi) (Shogun Audio)
8- GLXY - New Soul (Shogun Audio)

/////arz-i-hal
"Demokrasi meselinin sözünün anılıp, varlığının hiç kılındığı bir zaman dilimindeyiz iş bu sahada. Yönetim katının, baş amirden, baş faşistin ta kendisine mutlak istikamet olarak bu sahaya reva gördüğü her hamlede, her eylemde, her kanun görünümlü şartlanmışlık halini takip eden güncellikte olmakta olan şey demokrasinin lağvedilmesi halidir. Bugünün saha ya da yer ya da vatan olarak anılan menzilin ulu orta afaki bir biçimde geçmişin devamını var ettiği ortadadır. Cuntacı Kenan Evren kötüsünü, insanımsı varlığını kendilerine diskur edinen, yüzleşiyoruz biz onun karanlığıyla derken, nice fecaati var eden 19. yılındaki bir iktidar pratiği o demokrasi tahayyülünü bariz hiçleştirir. Düzenin var ettiği her şeyin bu sahada, sıradanın sesi, sözü ve eylemine kasıt taşıdığı artık gizlenmez. Liberalizm akımını sadeleştirilmiş bir yenilikçilik / ilericilik olarak düzenleyen bu akımda, asıl hemen her şeyin fecaate denk getirilmesi kesintisizdir.

Yeni yeni diye çıkagelen ülke, eskimeyen dünün bir devamlılığı dahilinde, kendi bildiğini var etmekten kaçınmayan düzen insanları, yönetenler sayesinde bir yalnızlaştırma, izole etme halinin üstüne demokrasi pratikleri yıkıma terk edilendir. Gündelik yaşamın ismen o anılan normalleşme tahayyülüne göre şekillendirildiği bir zaman aralığında, aslında her şeyin ama her bir şeyin anormalin sınırına terk edildiğine tanıklık ediyoruz. Hak, hukuk ve adalet bahisleri, özgürlük, yaşama istenci, asgari yaşama pratiği ve pek çok dahası hep bilindik olagelen müştereklerimizin yağmalanması o anormal / normalin içerisinde var ediliyor. Bugün çetrefilli değil, doğrudan bir kırım sofrasına dönüştürülmüş olan yerde iş bu sahada, bunlarla birlikte, bütün bu hayat emarelerinin, birlikteliklerinin çatısı olagelen demokrasi mefhumu paramparça olunuyor.

Denklemleri bozulan, ayarları kurcalanmaktan helak olan bir sistemin, eğrelti, yaması bol bir bohçaya dönüşen o anayasanın, ileriye gidiyoruz, durmak yok yola devam diyen AKP ile her şekilde ilerleme karşıtı, bağnazlıklarını, yobazlıklarını ve nefret pratiklerini üstüne alan, bununla soluk alıp veren bir cerahat odağı MHP’nin birlikteliğinde demokrasi edimi altı boşaltılan bir edime dönüştürülür. Onca insan hakları eylem planı, ekonomik atılıma dair paketler, sunumlar var edilirken, bir yanda o faşizan çetenin üyeleri, bir diğer yandan da muktedire boyun eğmekten öte teslimiyetçiliği göndere çekip, her şekilde fecaati daha da büyük baskılama hallerini imleyen, düşünen ve uygulamaya geçilmesini bekleyenlerin elinde bir ülkedeki demokrasi edimi oyuncak kılınır. Düzen, daimi bir biçimde geçmişin o geçmeyen karanlığına kararlı bir biçimde sabık bir tutku ile bağlılık duyanlar sayesinde hiç olmadığı kadar karanlıktadır, sessiz, soluksuz ve demokrasiden bihaber!" sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Անծանոթը -- Գրիգոր ԶՈՀՐԱՊ

Փողոցին մեջ կերթար, կարծես կը սահեր,
Հուշիկ քայլով, դանդաղ, գրեթե շփացող,
Դեմքը կազե լաչակի մեջ կը պահեր,
Պատմուճան մը ուներ հովեն ծըփացող:

Աղվո՞ր, տգե՞ղ, ինչ փույթ. բավեց որ մտքես
Մարմին մը տամ ես ուզածիս պես իրեն,
Վրդովիչ հով, պչրանք մը լուռ, վերջապես
Ամեն բաներն որոնց համար կը սիրեն:

Ու տարիներ սրտիս խորքը ջանացի
Պահել զինքը մասունքի պես, և մե՛կուն
Չըսի անոր հրապույրները կանացի
Որ գիշերներս ըրին խռոված և անքուն:

Ի՞նչպես եղավ, ո՛վ երազի ծնունդ կին,
Որ ըստուգիվ մարմին առած, խրոխտ ու վես,
Դեռ անցյալ օր թատրոնի մը հոծ մուտքին`
Չճանչցողի մը պես ամցար իմ քովես:

Comments