sesli meram 308 -- բաղադրյալ

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_308_//_karşı_180_//c
11 mayıs 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- DBL Negative - Middleman (Foundation Audio)
2- DBL Negative - Tension Dub (Foundation Audio)
3- Kodama - Westly (Encrypted Audio)
4- Kodama - Glimpse (Encrypted Audio)
5- Lord Jabu - Formality (Hotplate Recordings)
6- Lord Jabu - Ancient Mariner (Hotplate Recordings)
7- Cartridge - Stone Cold (Subaltern Records)
8- Cartridge - Choker (Subaltern Records)

/////arz-i-hal
"Denetim, gözetim ve tahakküm üçlüsünden mülhem bir yangın yeri var ediliyor bugün iş bu sahada her gün biteviye. Dönülmesi imkansız kılınmış, aşılması artık söz konusu değil diye geçiştirilen hangi çürüme hali varsa, bu devlet aygıtının var ettiği üçleme ile birlikte bir hakikat kılınıyor. Öylesine, laf olsun diye değil ceberut aklın var ettiği her şey, adına o kısıtlama denilen sürecin içerisinde var edilmiş her yeni öge, adım, eşik ile birlikte bütünü denetim, gözetim ve tahakküme rehin ülkeyi resmediyor. Genelgeler arasında sıkıştırılmış olan olguların refakatinde bir ülke boyunduruğu ta kendisinden medet umanlar sayesinde bir fasit döngüye evriliyor. Bütünüyle, salgın yönetimi, ekonomik yeterlilik bahislerinin de enikonu çürümeye çıktığı, halkın bir başına konulduğu ortadayken, sultanın ve avenesi olan takım taklavat sürüsünün sömürü ve yağmaya devam ettiği bir menzilin hikayesi kısa ve kestirmeden karşımıza çıkartılır.

Enflasyonun resmi oynanmış suretinde bile yürek hoplatmaya kafi geldiği yerde, gündelik olan günübirlik yaşam ihtimallerinin daraltıldığı bir ülke gerçekliği gözlerden ırak kılınır. Her durumda kendini aklamaya devam diyen muktedirin var ettiği her dönüş, her aralıkta çıkagelen hamleler bütünü, bütün o kaybedilmiş gelecek öngörüsünü uzaklaştırmaz. Her şey ortadadır. Her durumda 128 Milyar dolar gibi bir rakamın, tam hesaplanamayan belli belirsiz, muğlak addedilen tonlarca altının iç edildiği, yok addedildiği yerde 1.100 liralık asgari yardımın, asgari açlık sınırlarının altında kalakalmış bir meblağın reva görüldüğü, bunun siyasetinin var edilebildiği bir çürüme sahnesidir meselemiz. Denetim, gözetim ve tahakküm üçlüsünde, insanları birer rakam, ödemeleri gelmiş birer müşteri kılmaktan öte olarak görmeyen / değerlendirmeyen bir zevatın var ettiği şey yıkımın ta kendisidir işte.

Başından bugüne Covid19 salgınını bir biçimde memleketi dönüştürmek adına fırsatın ta kendisi olarak gören zevatın var ettiği her şey bu ikilemleri, bütün bu çürüme halini artık hiç kesintisiz kılmaktadır. Cerahat sahiplerinin, a’dan z’ye kadar birbirileriyle bütünleşik ve bir biçimde var ettikleri yeni ülke şablonunda artık hiçbir şeyin dikiş tutmadığı hepten, her dem kendiliğinden görünür kılınır. En son genelgeler, nizamnameler şunlar bunlarla o çıkagelen tahayyüllerin birer pratik değil deli saçmasından hallice bir memleketi dönüşüm için hazırlamak adına olduğu sessiz ve derinden var edilir. Sokaklar yasak kılınmışken bir biçimde çalışma ihtiyacında olanların e-devlet üstünden kendilerini biz çalışıyoruz diye kanıtlamaları talep edilir. Fişlenenler, fişlenmeden çalışmaya mecbur olanlar, internet’e bağlantısı bulunmayanlar, kitleler ve kitleler. On sekiz günlük kapanma denilen şablonun içinde dahi bin bir türlü şark kurnazlığı, her yerinden irin fışkıran bir devletli pratiğine rehin kılınmış yurt gerçek kılınır." sesli meram 

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Մուսային -- Դանիել ՎԱՐՈՒԺԱՆ (1884 - 1915)

Թե ջըլապինդ մըշակն ի՛նչպես կը փարի
Իր կոր մաճին, կը պատռե լանջն հողերուն:
Եվ սահանքին տակ արփական շողերուն
Ի՛նչպես կ'ըլլան լերկ ակոսները` բերրի:

Թե շիկագույն ցորյանն ի՛նչպես կալին մեջ
Կը բըրգանա, և աղորիք կը մռընչեն.
Ի՛նչպես կ'հորդի քաղցած խըմորը տաշտեն,
Զոր հուսկ կ'եփեն գեղջուկ փուռին մեջ անշեջ:

Թե կը սըփռե Հա՜ցը, Հա՜ցը սրբազան
Ի՛նչ բերկրանքներ, արարչական ի՛նչ կորով,
Սորվեցո՛ւր ինձ, ո՛վ հայրենի իմ Մուսան:

Սորվեցուր ինձ. պսակե քընարս հասկերով,
Զի կալին մեջ, զով շուքին տակ ուռիին
Ահա կը նստիմ, ու նըվագներս կը ծընի՜ն:

Comments