sesli meram 309 -- պաղեստին

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_309_//_karşı_181_//պաղեստին

18 mayıs 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Etherwood - I Will Wave To You (Hospital Records)
2- Etherwood - Heterize (Hospital Records)
3- Walk:r - Setting Sun (Spearhead Records)
4- Walk:r - Golden Hour (Spearhead Records)
5- Sequences, Yatuza & Souldier - Contact (Blu Saphir Limited)
6- Sequences, Yatuza & Wave - Chamberpot (Blu Saphir Limited)
7- Smuskind - Spoke (feat. Mark Dinimal) (Drum Army)
8- Smuskind - Sweetz (feat. MC Gusto) (Drum Army)

/////arz-i-hal
"İki yüzlülük bir menzilde sabit olunuyor. Genel geçer değil doğrudan doğruya var edilen, sabitliği üstüne çaba sarf edilen devletli pratiklerinin sonucu olarak hayat iki gıdım yaşam deneyimi mahvediliyor. Bir yan yıkımlara çıkmaya devam ederken, öte yan adına hala ve hala güllük gülistanlık olduğu yutturulmaya çalışılıyor. Bir yan, yöre kötülüğün cenderesi içinde debelenirken öte yanın mutlak biat, itaat ve ram olmalarının meyvelerine dair aleni bir yayın silsilesi karşımıza çıkartılıyor. Düzen cerahati ile ilerlerken olmasına tastamam devam olunan şey insan tahayyülünün yıkımı olarak var ediliyor. Birbirine bağlanmış ola gelen her tahayyül, biyopolitik bir cerahat nüvesinin günbegün yükseltilmesi neticesinde tüm o katran karanlığı dört yanı kuşatır.

İkircikli hallerle, biteviye ısıtılıp durulan benzetmeler, anlam okumalar ve beraberinde bir biçimde süreğen hale dönüştürülen tahayyüllerle bu iki yüzlülük sabitlenendir. Cerahatler sarmalı olarak çıka gelen dehşetli döngünün yeniden imali söz konusudur. Baş efendiden, baş faşiste, bütün bütün hepsi birden, muhalifi iktidarı kol kola bu yıkımlara rehin edilme halinin esiri kılınan bir sahada iki yüzlülüğü süreğen kılar. Hayatiyet mevzu değildir. Bir sahadaki demokrasi ediminin karşılığı yoktur. Adalet derseniz sadece parti isminde küçük tefek bir punto ile yazılan isim, tanımı da içeriği de küflenmiştir. Eşit yurttaşlık bahisleri edilmeyecek, hak arama mücadeleleri tastamam def edilecek birer küçük detay kılındıkça ortalık yerde verilen tepkimlelerin de iki yüzlülükten ötesi olmadığı ortaya çıkacaktır. On dokuz yıllık iktidar pratiğinin sonucu artık bu kesintisiz haldir, inkar edilip durulurken bir yandan sürekli büyütülen bir mefhum olarak devletlinin abecesi üstün körü bir örtbas etme halini var eder." sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Գիշերին Մեջ -- Ռուբեն Սևակ (1885 - 1915)

Հայկ եղբորս հիշատակին

Կլայննա երկինքը անծա՜յր ու ջի՜նջ,
Գյուղին վրա քիչ քիչ մութը կըկոխե,
Ամեն բան իրեն գույնը կըփոխե,
Հանդա՜րտ ամեն կողմ, մո՜ւթ է ամեն ինչ:

Վարդն իր աչքերը կգոցե մութին.
Ծառերն են կեցեր լո՜ւռ, բազկատարա՜ծ.
Նոճին իր գլուխն է վեր կարկառած.
Լույսեր կ՚արյունին ծառերեն անդին:

Ահա կքննա բնությունն համակ.
Կայնքը դադրեցավ. թռչուն մը մինակ,
Միս մինակ – ինչո՞ւ – կ՚երգե տրտմունակ:

Գիշերային այս լռության մեջ խորին,
Իր սրտաբուխ երգերն սրտես կթռին,
Ու մինակ-մինա՜կ – ես կու լամ լռին…

Comments