sesli meram 310 -- կազմակերպել

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_310_//_karşı_182_//կազմակերպել

25 mayıs 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- QZB - Perfectly Aligned (feat. Rider Shafique) (Critical Music)
2- QZB - Futurecool (Critical Music)
3- Levrige - Undercurrent (feat. Mystic State) (The Chikara Proeject)
4- Levrige - Karma (The Chikara Project)
5- Velocity - Spectacle Line (Liquid Drops)
6- Velocity - Vega (Liquid Drops)
7- Technimatic - Everlasting (Technimatic Music)
8- Technimatic - Still Miss You (feat. Charlotte Haining) (Technimatic Music)

/////arz-i-hal
"Dibine kadar ta en dipten ötesine varmayacak kadar afaki bir biçimde çürümenin suretleri ol baş efendinin sözlerinin arasında sıkış tepiş görünmektedir. Kabineye atadığı dahiliye nazırının var ettiği, çeteleşmiş devletin suçlarına dair tek kelam etmeden, kendisini sözü kullanarak eleştiren bir başka temsile hakaret etmeyi uygun görür. Eleştiri laftadır ne de olsa. İsrail’in Filistin sathı mahallinde, ondan artakalan her neyse orada güncellediği her fecaatin bir benzerinin bir asırdan uzunca bir süredir buralarda “standart” kılınmasının ol rezilliğini sorgulamak söz konusu edilemeyecektir. Hakaretlere muhatap kılınanın burada bir uzak zaman değil daha doksanlarda dahiliye nazırı koltuğunda oturan bir milli ve yerli suret varken, dahası karanlığın mimarı olduğu tescil olunurken ne olmuştur da bir cümle, tek bir anlam ile hedefe konulur. Dünün devletli kliği ile bugünkünü var edenler arasında bu ulu orta sergilenen şey dağılmış pastadan pay kapma savaşı değil, hazır salgın koşulu da müsaade ederken bir menzili toptan dönüştürmektir. Elde kalan yegane şey bunun için o nihai teslimiyet için her fırsatın değerlendirilmesidir.

Kaldı ki, o hedef alma sonrası İyi Parti başkanına, o bilindik taktikler, sufle edilmiş cümle öbekleriyle, İkizdere / Rize ziyareti sırasında bir sözlü taciz var edilir. Bir biçimde düzen içinde yer alan, orada yer edinmiş ama muktedirin de foyasını ortaya dökmeye çalışan bir suret böyle kestirmeden alt edilmek istenir. O ki daha dün teklif edilip, cumhur ittifakına bir biçimde dahil edilmek istenendir. Bütün birlikte ortaya çıkan şey, doğrularının mizacı ve anlamının tastamam eksiltilmesi halidir. Bütün ve bariz bir halde devamlılığı, gerçek ve yalın bir biçimde oluşturulan şey bir çürümedir vesselam. Kesintisiz olarak günbegün, anbean ve bulunan her fırsatta bu ülkedeki çürüme istemi güncellenir. Yeni ülke çürüktür, yeni ülke çürütendir. Yeni ülke geleneksel olarak kodlanmış diğerin, değeri sıfırlanmış ol eskinin, en azından miadı tükendiği zikredilen mefhumun devamlılığıdır, devamıdır.

Bugün yeni diye çıkagelen ülkenin bu kötülük sarmalından ileriye tek bir adım atmadığı artık tüm demeçleriyle, tüm eylem planlarıyla, tümden ve topyekun söz dizimleri, afaki bir müdahaleler silsilesi içerisinde var edilenlerle görünür kılınır. Biyopolitik bir cerahat halinin ortasında kurumsallaştırılmış olagelen her hamleyle yeni, dününün çürümesinin de mirasçısıdır. Bir ülke tahayyülü hiç kılınandır. Devlet, dününden edindiği o intibayı bugün ve tüm o olası yarınları da çürütmeye teşne olanların sığındığı bir liman kılınmaya devam edilendir. Aynı gemi şablonu sıkça dile getirilirken, sıradanın değil gemide, onun yanaştığı limanın yakınında dahi var olamadığı unutturulmak istenir. Budur yeni Türkiye! Biteviye bir mezalim, aralıksız bir biçimde mezbahaya evrim güncellenirken hala her şey yolundadır bahsinin açılabildiği, gel gelelim hakikatin tersini bildirdiği bir yerdir varılmış ol istikamet. Çürüten, eksilten ve karanlığa mahkum eden. Budur yeni Türkiye!" sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Քնացիր․․․ -- Ռուբեն Սևակ (1885 - 1915)

Դուրսը մարմանդն իջավ,
Հեռվեն լիճը հանգեցավ,
Հալած անուրջ մը չէ՞ անծիր…
Բարձերուն մեջ, ահ, քնացի՜ր։

Ձյունը կիջնե տենդահոլով…
Իմ ճերնակ սերս ալ դողդղալով
Թարթևանես վա՜ր մտացիր
Կմաղվի՜ վրադ, ո՜հ, քնացի՜ր։

Երգ մը չէ՞, որ կուլա հեռուն…
Լուռ օրհներգի մը վանկերուն
Նըման իմ սերըս անձանձիր
Կմաղվի՜ վրադ, ո՜հ, քնացի՜ր։

Մահը շրջեր քունիդ մեջեն։
– Հե՜գ մեռելները կանրջե՞ն։
Դագաղդ ըլլամ ես սևածիր,
Ու դուն այսպես մեջն քնացիր…

Comments