sesli meram 311 -- անհույս

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_311_//_karşı_183_//անհույս

01 haziran 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Ourman - Namarie (White Peach)
2- Ourman - Meknes (White Peach)
3- Cartridge & Phossa - Crystalize (Romulus Records)
4- Cartridge - Nomad (Romulus Records)
5- Surge - Reckoning (Artikal Music UK)
6- Surge - Inner City (Artikal Music UK) 
7- Dystinkt - Wonked Out (In:flux Audio)
8- Dystinkt - Technicolour (J Kong Remix) (In:flux Audio)

/////arz-i-hal
"Ortalık kesif bir kokunun rehini kılınmış durumda. Erkan-ı muktedirin göstere göstere bir biçimde güncelleye durduğu yeni ülke titrinin her nasıl bir çürümeye mahal verdiği artık kesin, kati ve dolambaçsız karşımıza çıkıyor, ortalık leş kokuyor. Kurucu irade denilmiş o akımın üstüne eklenmiş, yeni ve yepyeni diye tanımlanmış olan devlet aklının günbegün, anbean var ettiği her atak bir yıkımı beraberinde getirmiş. Bir cürümler sahası, yok ettiği hayatlar üstünden yüksele gelmiş bir menzilin sirayet ettiği suret, gündelik, doğrudan ve kesintisiz bir mahvın her nasıl yapılandırıldığını da işaret eder. Ortalık basbayağı afaki bir biçimde çürümeye kesiyor.

Bir kesit değil, bir lafza değil artık devletin her neyden mülhem olduğu, ‘muhteviyatının’ nasıl hacimli suç şebekeleriyle kurgudan hakikate taşındığı artık anlık olarak güncellenen bir meseledir. Bin dokuz yüz on beşten, memleket olarak temellendirilen 1923 tarihli baş hamlenin ta kendisinden bu yana bu cerahat hali nüktedan değil, devamlılığı her dem tüm bu sahada var edilmiş bir cürümler birlikteliğini var eder. Topal Osman’lardan başlamış o geleneğin her neye mahal verdiği Sedat Peker’in ifşaatları arasından çıkagelen tüm derin, artık gizlisi saklısı kalmamış devletli temsillerinin kırımları ve yan faaliyetlerinden açıkça çıkagelir. Bir kesit, bir zaman aralığına değil toptan her yeri kuşatan, her yeri kuşattığı gibi yerle bir eden, yıkan, boğan ve zulmeden bunu da devlet için / adına var etmiş olan o tavrın fecaati dizi dizi paylaşılır.

Her video, her sızıntı biraz daha boka batmış olan ülkeyi göstere gelir. Geri dönüş bileti olarak görülen temsilden, doksanların karanlığında içte / dışta var edilmiş hep birlikte ve berabarce kurumsallaştırılmış memleket tahayyülünün her nasıl bir toplamdan mülhem olduğu arasız / fasılasız var edilir. Bir mafya liderinin, bütün ülkede var edilmiş tüm bu cerahat sarmalına dair tespitleri, eyleme geçmiş temsillerin aslında neyi ortaya çıkarttığı meselini de özetleyen bir sunum olur. Bütün çürüme, birlikte var edilmiş kötülüğün ülke sathında oluşturulmuş nefret şablonlarının hayatı nasıl tarumar ettiği, onca yaranın her ne şekilde hakikate evrildiği artık saklanamayan bir çerçevede paylaşılır. Mafya-leaks, ismi ile müsemma o dahiliye nazırı zatın dediği her cümlede biraz da kesifleşen pislik sızıntısı bu ülke denilen yerdeki katran karanlığını göstere gelir." sesli meram 

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Մահազգացում -- Ռուբեն Սևակ (1885 - 1915)

Այսպե՜ս, այսպե՜ս… Անուշ, անուշ սիրական
Մոտեցուր մանըր մատներըդ մանկական
Տաք կոպերո՜ւս, տաք կոպերո՜ւս դժոխքին,
Զգո՜ւյշ, զգո՜ւյշ, ա՜խ չըլլա որ բորբոքին:

Կուրծքի՛ս հակե փոքրիկ գլուխդ հաղթական,
Լսե՛, դեռ հոն հռնդյուններ, ողբեր կա՞ն,
Լսե՛, անուշդ իմ սիրական: Ո՜հ, անգին
Արբանք մ՚է այս որ կը խնկե իմ հոգին:

Մեռնի՜լ, մեռնի՜լ… Անմահանալ մահվան մեջ.
Մեռնի՜լ, Գրկիդ գոգն, ա՜յսպես մեր սերն անշեջ՝
Անհունին մեջ ծառացընել տիրական…:

Մեռնի՜լ… Կու լա՞ս… Կը խորհեի սիրակա՜ն,
Թևերուդ մեջ քարանալու հաճույքին,
Քո՜ւյր, մահանո՜ւյշ քույր, մահազոր, մահագին…

Comments