sesli meram 312 -- նոպաներ

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_312_//_karşı_184_//նոպաներ

08 haziran 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Digital Native - Journey Through (Goldfat Records)
2- Digital Native - Understated (Goldfat Records)
3- Shibumi - Morningstar (feat. Hajimari) (Terra Firma)
4- Shibumi - 6:29pm (feat. George Lunn) (Terra Firma)
5- Walk:r - Everything I Said (Spearhead Records)
6- Walk:r - Paragon (feat. Riya) (Spearhead Records)
7- FX909 - Dark Beauty (Voyage Music)
8- FX909 - Few Days (Voyage Music)

/////arz-i-hal
"Birbirine geçmiş, birbirinden beter hallere konumlandırılmış, eksik gedik olmaksızın uzak ara bir yıkıma teşne olunan bir günceyi yaşıyoruz. Adına yaşamak denilen şeyi tastamam, eksiksiz bir biçimde kuşatma edimi güncellene geliyor. Devletli tüm unsurlarıyla bir, orta yerde bütün mekanizmalarıyla birleşik bir biçimde bu cürüm birlikteliğini güncellemeye devam ediyor. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, batıp çıkıyoruz ama bir sonu da bir dibi de hiçbir türlü bulamıyoruz. Cerahat o kadar keskin bir halde, o kadar aralıksız bir zeminde sürekli, yine, yeni ve yeniden biçimlendiriliyor ki hayat akışının ta kendisi sakatlanıyor. Bütünden kopartılan, müştereklerimizden zayi edilenlerle birlikte bir toplam var ediliyor bu bahsin ta kendisine de yeni ülke deniliyor.

Her şey birbirine karışıyor. Çanak çömlek patlıyor gel gelelim zalimliğin temsiliyeti açık, aleni bir biçimde hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Bütünde al gülüm ver gülüm kırım, yıkım ve zulüm döngüsünde pay sahibi olanlar sahnenin bir ucundan giriyor diğerinden hiçbir türlü çıkamıyor. Ulu orta kesif bir koku yayılmaya devam ederken, su çürüyor işte bu sahada. Öyle bir tükeniş ki, su bile kalmadı. Pragmatist söylem yekununun, ortalıktan, defterin ortasından açılan bahislerin, aralıksız nutuklara rağmen var edilmiş olan irinin ve dahası kırım / kıtal ve yok etme bahislerinin yekununda bir ülke mizansen olarak dahi artık mevzubahis değildir. Çoraklaşması, çölleşmesi bir yandan Covid-19 pandemisini de o 15 Temmuz ve sonraki pek çok surette olduğu gibi fırsat olarak değerlendiren aklın var ettiği tüm bu yeniden tasarlama halinin taşıdığı yerdir karmakarışık / kördüğüm menzilin iş bu şimdisi.

Bir devinim halinde aralıksız olarak erk, muktedir, iktidar tahayyülleri doğrultusunda öyle bir yer var edilir ki, ne muktedir karanlığı kestirir, ne de geriye kalanlar için tünelin ucuna dair tek bir ışık ihtimal olunur. Yersiz değil, baş amirin elinde tuttuğu tek adamlık bahsini bir rejim taslağı olmaktan öteye sabit bir yönelim / somut bir sonuç olarak güncellenmesi bu sahnede var edilir. Artık itiraz etmek hakkı söz konusu bile değildir. Ya en başından o sayıklanan biat, itaat ve ram olmak ya da bunca basiretsiz bir biçimde kötülüğün taşeronu olmak, suçun ve yıkımın onaylayıcısı olmak bahisleri söz konusudur. Onca demokrasi, şu kadar hürriyet, bu kadar eşitlik, yeni anayasa, Avrupa nizamında bir hakkaniyet ve hukuk bahisleri zikredilirken var edilmiş olan yegane şey tam tersine, fecaattir. Facialarla binası tamamlanmış bir menzildir." sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Հիվանդի Հևքեր -- Միսաք ՄԵԾԱՐԵՆՑ

(Ցայգերգ)
I
Վանդակին մեջ փակված հեք
Թռչնակին պես մենավոր,
Բանտըվեցան սրտիս սեգ,
Վարդ բաղձանքները բոլոր:

Դուրսն ամեն բան կը խայտա,
Ծառ ու ծաղիկ կամ դալար.
Սրտիս մեջ սև պար մը կա
Նվագներու տրտմալար:

Թռչնոց ճիչին պես հիմար
Եվ նվաղկոտ կ’երկերին,
Թույլ խազերու մեջ տկար՝
Մութ երգերս կ’երկարին:

II
Լուռ քերթված մը կապույտի
Կ’երգե ցայգը լուսավոր.
Լույս երգերով կը ժպտի
Ցերեկներուն հոծ ժըխոր:

Մայթին վրա մոտավոր
Քայլերը միշտ կը շտապեն.
Արձագանգ մը հեռավոր
Թողլով իրենց ըշտապեն.

Կապված անոնց շշուկին
Կու լա սիրտս սըգավոր,
Խուլ թափի մը մեջ ուժգին
Պատուհանեն հեռավոր:
 
Երգեհոնի ձայնը մը ցունց
Կը հանե սիրտըս տխուր.
Իր շեշտերուն թափն ու ցունց
Կը խըռովեն զիս անլուր:

III
Անշարժ կեցած մեկուսի
Կը հեծեծեմ սգավոր.
«Վայելքն ինձմե կը խուսի,
Կը հատնի կյանքն օրե օր:

Պիտի ըլլա՞ օր մ’արդյոք,
Որ դառնամ հին օրերուս.
Պիտի շնչե՞մ լիաթոք
Զըվարթությունն անոնց կույս...»:

Բայց բնության հըրճվանքեն
Հույս ու ժպիտ կը քաղեմ.
Լույսեր հանկարծ կը ճեղքեն
Մտածումներս դժխեմ:

Եվ անուրջներ ոսկեզօծ՝
Լուռ՝ մտքիս մեջ կը պարեն,
Դուրս վանելով անոր հոծ
Թուխպը լույսի փապարեն:

1903, հունվար 29,30,31

Comments