sesli meram 313 -- երջանիկ

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_313_//_karşı_185_//երջանիկ

15 haziran 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Fearbace - Better Days (Bay 6 Recordings)
2- Fearbace - Until The End (Bay 6 Recordings)
3- Thing - Soft Hall (Dubthing Records)
4- Thing - Cold Ends (Dubthing Records)
5- Ben Soundscape - Bronx Jazz (Liquid Lab)
6- Ben Soundscape - Situations (Liquid Lab)
7- Innaself - Dark Light (Smooth N Groove)
8- Innaself - You (Smooth N Groove)

/////arz-i-hal
"Her şeyin çürümeye yüz tuttuğu bir yerde hayat boşluklardan ibarettir. Erk, muktedir ve o iktidar pratiklerinin güncellediği, her yana taşırdığı çürüme, bir ülkede yaşatma imkanının sıfırlanmasını beraberinde var eder. Baş Amir ile Baş Faşistin ülküsü doğrultusunda aleni bir halde kurumsallaştırılmış olan kimlik, atfedilen değerlerle birlikte bir uzamda “kalıcı” kılınan şey boşluklardır. Ne yana dönersek dönelim yeni ülke tiradı diyerek ortaya çıkan o ucube mesel artık bunca bariz bir düş kırımı iklimidir. Bir biçimde yaşamın köküne kibrit suyu dökülmesi gailesi, bir sandığa sıkıştırılmış bir tek orada akla düşen demokrasi edimi, hali ve tavrının hiçleştirilmesi gayretleri süreğen bir meseleyken, bedene / zihne doğrudan müdahaleler ile o boşluklar dört bir yanda var edilir. Bir sabit kılınır.

Demokrasi ediminde, bir koca asırdır var edilen her tahayyülün enikonu ya eksik gedik ya kısa kalmış ya da duvara çarpan örnekleri var edilmiştir. Bugünün kurallara, kaidelere çok daha nizami bir hayat imgesine sözüm ona ev sahibi olduğu zikredilen yeni ülkede de tüm o hat eksiksiz savunulur ve devam ettirilir. Bir kez olsun bu sahanın kendi dilinin bütüncü bir biçimde herkesi kapsayan, sorunları iş işten geçtikten sonra değil doğrudan zamanında tam yerinde konuşulmasına mani olunur. Cerahatin, cürmün, çürümenin evreleri o kadar çoktur ki boşluklar fark edilemesin diye her gün bambaşka ajandalarla çıkagelir devletli. E bunca açık bir biçimde boşluklar imal edilen, resmen / gayri resmi seferber olunan tüm o şiddet mefhumu uzak ötede değil tam da güncelliği sınırlarındayken, geçici gündemler her neyi var edecektir, kocaman boşluklardan başka, sahiden?

Bütünüyle mafya aktörünün var ettiği çeteleşmiş Türkiye gerçekliği bir yanda hakikatin ta kendisiyken o boşlukların ötesinde bir yaşatan yer bahsi söz konusu edilebilir mi? Aşağı, yukarı yirmi koca yıldır mekanizmaların başında duran bir iradenin bugün var ettiği tüm o cerahat kendiliğinden dökülmeye devam ederken hayat her ne yana düşmektedir sahiden ama sahiden? Gözler önünde seri bir biçimde yıkımı vazeden, biteviye çürüten ve hamasi ol sözlerin arasında yepyeni kırılmalara yol / yön açan tahayyülün iki ayı aşkın bir süredir ortalarda olan bir dokümanter, aynıların var ettiği benzersiz suçlara karşı sessizlikleri hiç mi düşündürücü değildir. Mafya mafyadır burası kesin. Onunla iş bitiren, uyuşturucu ve silah ticaretinden, insan pazarlarına, seks ve ötesindeki şantajlardan, al gülüm ver gülüm bir halle geçiştirilen beslemelik tiplemelerin memleket sevdalarından var ettikleri yağma, yıkım ve riyaya bir bütünsellik karşımızdadır. Hayatın derin boşluklara rehin edilmesinin yolu böyle böyle açılmıştır, iyi de kim verecektir hesabını! İyi de bu çürümeyle hangi ülke kalır, var edilebilir ve geleceğe taşınır, nasıl?" sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Ցայգանվագ -- Միսաք ՄԵԾԱՐԵՆՑ 

Կուգա սիրերգն հեղեղատին
     անտառներու մեջ մենիկ,
երբ ժըխորներ պահ մ’ընդհատին,
     հասնի գիշերն երջանիկ.

Արևելքի գիշեր մը ջինջ,
     շափյուղազարդ երկինքով,
ուր հեշտություն է ամեն ինչ,
     ամեն իր լի բուրմունքով:

Ծառաստվերի տակ սխրալի,
     բուներուն մոտ ու հեռու,
ջինջ հեղեղը կը թավալի
     արծաթացող լույսերու:

Ու կը շրջի անտես ոգին
     հոն անտառի ծառերուն`
խարշափն որոնց թույլ, հեշտագին,
     կը նվագե օրորուն:

Պիշ կը դիտեմ սաղարթախիտ
     արահետները նրբին,
ու երազներս ականակիթ
     հետզհետե կը թափի՜ն…

… Դեռ մինչև ե՞րբ, ըսե՜, հոգի́ս,
     դեռ մինչև ե՞րբ տառապիմ՝
պրպտելով անրջանքիս
     թոշ ծաղիկը մտերիմ:

Գուցե վաղը մթնե հոգիս,
     գուցե դո՜ւն ալ թարշամիս,
մ’եղծեր հըմայքն անրջանքիս
     ու ծաղիկը պաշտումիս…

Comments