sesli meram 321 -- ջերմություն

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_321_//_karşı_193_//ջերմություն

17 ağustos 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Nature Forces - Sense Memory (Dispatch Recordings)
2- Nature Forces - Genesis (Dispatch Recordings)
3- Colossus & Paleblu - Acceptance (Four Corners)
4- Colossus - Draco (Four Corners)
5- Midknight Moon - Axis (Liquid Flow)
6- Midknight Moon - Pixel (Liquid Flow)
7- Technimatic - Walk To You (feat. Rhode) (Technimatic Music)
8- Technimatic - Still Miss You (feat. Charlotte Haining (Technimatic Music)

/////arz-i-hal
"Kendini mütemadiyen tekrarlayan bir mizansenler toplamına haiz bu ülke. Birbiriyle açık bir biçimde iç içe geçmiş cerahatin kutsandığı, yol için / yön için aracı kılındığı, belirgin bir dayanak olarak görülen şiddet pratiklerinden derman aranan bir sahne burası. Her gün biraz daha başa göçmeye devam ederken, hayatın heder edilmesinin sorun teşkil etmediği konusunda vaazlar verilen bir menzildir burası. Büyük cümlelerin satır aralarından çıkan, görünür olan her şey biraz daha derin bir ayrışmayı beraberinde taşır. Bir deney sahasına tam anlamıyla dönüştürülmüş olan bu yerde, yaşamın idesi / yolu / güncesi artık simsiyah kılınır. Hiçbir yere çıkamayan, hiçbir umudu var etmeyen, hiçbir gün yüzü göstermeyen o tahakküm şeceresi bugünün hakikati kılınır.

Bütünüyle, doğrudan alenen şark kurnazlıkları biçimlendirilir. Var edilen karanlık yeter ki hiç mevzu edilmesin, yeter ki lafı bile açılamasın diye günbegün, yepyeni cürümler var edilir. Ama ya da fakata yer yoktur. İstisnalar söz konusu değildir. Bir fasit döngü arasız bir biçimde var edilirken yönelim / yönetim katının ektiği her şey bir fırtınaya / boranın ta kendisine dönüştürülür. Burası bir ülkedir titrine dört elle sarılırken muktedir, canilik tüm o cerahate arka çıkmalar kesintisiz konumlandırılır. Bir deney sahasında her gün insanları denek kılmak kesintisiz addedilir. Hiçbir şeyden haberdar etmeyen devletli makamının ol yaygın medyası eliyle bu şablon dönüşümlü bir biçimde ama mütemadiyen güncellenir. Bir yaşam pratiğinin zehirlenmesidir artık mesel. Bir defasında yaşamın çürümeye terkidir sorun. Bütünüyle, birlikte eylenen her hamlede biraz daha müştereklerimizin açık talan edilmesidir mesele.

Birlikte ve çoğunlukla ezber edilmiş her veçhe ile başa göçertilen menzilde sanki hemen her şey normalmiş algısına devam olunur. Devlet erkanının suna geldiği her tahayyül belli bir biçimde bu karaşın halin de takipçiliğidir. Bir mizansenler toplamında ülkenin yerle bir edilmesi, hayatın iki kelamla hiç kılınması, zor, zapturapt, tehdit ve yıkımlarla bir hiza tutturma gayretinin yekununa ülke denilmektedir, yeni ülke." sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Նորա Ալբոմում -- Ալեքսանդր ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ

Լռիկ նայում եմ չքնաղ պատկերիդ,
Որպես սիրովըդ կախարդված սոխակ,
Նայում եմ պայծառ, սիրուն աչերիդ
Եվ հոգիս կարծես զգում է նոր կյանք։

Կարծես քո գգվող, քաղցր հայացքում
Ժպտում է ինձ մի նոր սիրո գարուն,
Եվ հեգ, ցավատանջ իմ մատաղ կրծքում
Զգում եմ նորից սիրո ջերմություն։

Կարծես իմ առջև տեսնում եմ բացված
Մի նոր երջանիկ ծաղկալից աշխարհ,
Ուր քո սիրովըդ ճակատս պսակված՝
Ապրում, շնչում եմ միայն քեզ համար…

Օ՜, օրհնյալ լինի այն քաղցրիկ րոպեն.
Երբ քեզ բոցավառ պատմեցի իմ սեր,
Եվ վարդ-շրթունքիցդ սիրույս փոխարեն
Ես մի ջերմ համբույր ստացա նվեր…

Comments