sesli meram 322 -- աստղալույս

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_322_//_karşı_194_//աստղալույս

24 ağustos 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Subrix - Soul Searching (Liquid Brilliants)
2- Subrix - Live Together (Liquid Brilliants)
3- Humanature - Stories (Future Retro)
4- Humanature - Melody (Future Retro)
5- L Motive - Deep Thoughts (Nuclear Bass Records)
6- L Motive - Missed Memories (Nuclear Bass Records)
7- Colossus - Fragments (Galacy Records)
8- Colossus - All Hours (Galacy Records)

/////arz-i-hal
"Basbayağı garip zamanlardan geçiyoruz. İçinden çıkamadığımız bir karanlığın güncelliği dört bir yanı kuşatırken, her güne düşen yıkımların sofrasında buluyoruz kendimizi, eksik gediği olmaksızın herkesi, hepimizi. Bir cerahat sarmalının yıkımlarla bir / beraber çatısı, yapısı, yönelimi güncellenirken uzak ara bir katran yaygınlaştırılmaktadır. Cerahati aleni var eden sistemin dinamikleri, mekanizmanın parçaları her günü biraz daha yıkım sahası haline dönüştürmektedir. Bir deney sahası kılınmış olan yerde her gün apayrı rezilliklerle kuşatılıyor. Hemen her an bambaşka çürüme hallerini barındıran tuzaklarla donatılıyor ol halin, bu istikamette yürüyen ülkenin güncesi. Biteviye kendi fasit döngüsünün ortasında yine yeni ve yeniden aynı basmakalıp tahakküm etme halleri ambalaj değiştirilip bir kez de böyle / bir kez de şöyle denilerek pazarlanıyor.

Duraksamak nedir bilmeyen cerahat imgesinin savunucusu olagelen muktedirin var ettiği her hamle bambaşka değil doğrudan sıradan yurttaşın hayatına gölgeleri dahil ediyor. Bir biçimde o gölgelerin karanlığına alışın buyruluyor. Bir bütün halinde yaşama gayretinin karşısına yeni setler örülüyor. Devri sabık zamanların muktediri olarak kendini var eden o akımlar / kliklerin birlikteliği dahilinde yol da yordam da bırakılmıyor. Acayiplikler hep o raddeden sonra çıkageliyor. Demokrasi var denilirken şeriata kadar uzanan bir şecerenin o istikamet güncellenir kılınıyor. Adalet mefhumundan aralıksız dem vururken muktedir bir menzilde hak talanı kesintisiz kılınıyor. Hürriyet, eşitlik denilirken sınıfsal uçurum halleri bunlarla bütünleşik bir halde eksiltme hallerinin karşısında bir bütün olarak var edildiği hak gaspları çıka gelendir. Defaatle yıkımın, tahakküm etme hallerinin bedene yönelik ve o fikre karşılık çıka gelen şiddet pratikleri yaşamı zehirlemektedir. Olmakta olanın belki de en kestirme sureti burasıdır / bu noktadadır.

Yetmiş üç fermandan kurtulmayı, hayatta kalma mücadelesini yaşamlarının yegane belki de tek odağı kılmış olan Ezidi halkının başına getirilenler buna bir örnek teşkil edebilir pekala. Sınırın içinde, Kürd, Alevi, Ezidi ve gayrimüslim her hangi kimlikten yurttaşa bir de ol mültecilerin / haymatosluğuna gizli açık saldırmaya devam diyen cüretin sınırın ta öte yanında var ettikleri o garip zamanlarda her neyin meydana geldiğini de imgeler. Bir sınır kalmadan / olmadan hayatların etkisiz kılınması canların çalınması meselesidir ayan beyan gün yüzü bulan. Mezopotamya Ajansından Erdoğan Altan’ın Hewler’den geçtiği haberdir. “DAİŞ'in soykırımına terk ettikleri Êzidîlerin statü kazanmasını engellemek isteyen Irak ve KDP yönetimleri, Türkiye'nin ABD'nin örtük onayıyla gerçekleştirdiği saldırılarla Şengal'i savunmasız kılmasını ve kendilerine muhtaç bırakması beklentisinde. Uluslararası toplum ise, TSK'nin Şengal'e dönük son hava saldırılarına öncekiler gibi sessizlik içerisinde." sesli meram 

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Կացինն Ու Ծառը -- Սիլվա ԿԱՊՈՒՏԻԿՅԱՆ

Ասում են, երբ փայտահատը՝ կացինն առած
Մոտենում է, որ ճյուղատի ծառը կանգուն,
Ծառն զգում է կացնի շունչը մահատարած,
Ծառն զգում է, ինչպես մարդն է ահը զգում։

Ծառն զգում է Եվ օրհասի իր բնազդով
Ճյուղերի մեջ, ճյուղերից ներս՝ լարված ցավից.
Հավաքում է հյութերը ողջ, սաղմ ու ավիշ
Ու մղում վար, արմատներն է մղում տենդով։

Զուր են սրում կացինները, զուր են սրում,
Կարծում են, թե այդ ես, որ կաս՝ թույլ ու հլու։
Բյուր անգամներ ճյուղատել են քեզ դարերում,
Բյուր անգամվա դու փորձ ունես ընձյուղելու...

Comments