sesli meram 332 -- հերկեր

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_332_//_karşı_204_//հերկեր

02 kasım 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Kercha - Ignorants (DNO Records)
2- Kercha - Mental Ballast (DNO Records)
3- Auris & Ruth Corey - Metro 54 (Goldfat Records)
4- Auris - Operating On Instinct (Goldfat Records)
5- Askel & Elere - Perfect Symmetry (feat. Riya) (Soulvent Records)
6- Askel & Elere - Taking Forever (feat. Winslow) (Soulvent Records)
7- Stimpy - Soulful Baby (Fokuz Recordings)
8- Stimpy - 3 Words (Fokuz Recordings)

/////arz-i-hal
"Belirgin kılınmış bir cerahatin üstünden yükselen yeni ülke pratiği hayatın lafta değil artık doğrudan mahvına zemin kılınandır. Bir asırlık demokrasi isteminin bugün artık lime lime olunduğu, hiçbir hakkın var edilmediği, dahası yurttaşın denek olmak dışında seçeneğinin bırakılmadığı bir zeminin gerçekliğidir mahvetmek. Mana, meram arz edilmiş aklın, sesin ve sözün yekpare bir bütünlükteki hayatın ta kendisinin onarılması imkansız yaralarla bir ve beraberce tüketilmesinin meselesidir mahvetmek. Mahvı güncelleyen aklın sunduğu ol istikamet üstünde her şeyin birbirine katıldığı, yıkımdan gayri hiçbir şeye çaba göstermek bir yana uğraşılmayan eylemlerin toplamıdır kast ettiğimiz. Devletlinin suna geldiği tüm o imkanlar dahilinde, koltuk sahibi kim olursa olsun, devlet nezdinde sıradana pay edilen her şey bir yıkımın ta kendisidir. Dönüp dolaşıp, batıp çıkıp hep aynı odağa dönülmesinin meselesidir ol mahvetmek.

Bir asra yaklaşmış olan cumhuriyet olgusunun, demokrasi istem ve pratiğinin yerinde iş bu raddede yeller esmektedir. Kurucu temsilin var ettiği bu vatan Türkün tespitinin illa ki betimlemesinin hiçbir yere gitmediği dahası kötülüğün yüceltiminin süreğen kılındığı yer sabitimiz ilan olunur. O vatan halen “Türkün” değildir. Bir Kemalist suretin, bir dibine kadar muhafazakarın, bir ulusalcının bir Siyasal İslamın en hizbi akımının, en destursuz ol suretlerin patavatsız karaşın bir devinim içerisinde, rövanşa meyleden el değiştirmeler ile gel gelelim hep rotasını sağa kırarak ol mahvın döngüsü her dem yeniden üretilendir. Bir ülkeye varılacaktır tahayyülü durmaksızın yinelenirken aslında yaşamın köküne bariz kibrit suyu dökülmesi çabasına düşülendir. Bir menzil, demokrasi, eşitlik, adalet ve barış gibi ivedi / olması gereken standartlardan mahrum bırakıldığında orası bir cehennemin ta kendisi kılınır. Türkiye, eskisi, yenisi, dünü ve günüyle, bir kimliğe aitmiş gibi yapılırken hep ama her dem tarumar eden, müştereklerin yıkıldığı bir güncelliği taşıyandır.

Hayatın mahvı sadece görece bir kavramsal olarak değil, günbegün muktedirin pratikleri, suna geldiklerinin yekununda sabit / sabık bir mesele dönüşendir. Hakkın hukukun alenen terkine sahne olunan bir yerde, hayatın normalleri bırakılmamıştır. Cürümlerin, cerahatle birlikte kotarıldığı, bir yerde yurttaşlardan gayrısı yokken bir düşman hukukunun icadına yol alınan yerde o hayat döngüsünün kesintisiz mahvı söz konusu edilendir. Hakikatimizi bildirecek her şey yaşadığımız güncelliğe düşürülen devletli gölgesindedir." sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Ցան -- Դանիել ՎԱՐՈՒԺԱՆ

Սերմանողն է: Հաղթահասակ կը կանգնի
Մայրամուտին շողերուն մեջ ոսկեթույր:
Ոտքին առջև անդաստաններն հայրենի
Կը տարածեն մերկություննին անպարույր:

Լի է ամբողջ ցորեններով աստղահատ
Խորունկ գոգնոցն: Հարկերն հերվան՝ ծարավի՝
Կը սպասեն իր լայնշի բուռին, և բուռն այդ
Արտերուն վրա՝ զերդ արշալույս՝ կը բացվի:

Մըշա՛կ, ցանե՜. հանուն տանդ սեղանին
Թևիդ շարժումն անպարագի՛ծ թող ըլլա.
Վաղ՝ նետած ցորեններդ այդ կը թափին
Օրհնության պես թոռնիկներուդ գլխին վրա:

Մըշա՛կ, ցանե՜. Հանուն նոթի թըշվառին
Թող գոգնոցեդ կես չելլե ափըդ բնավ.
Աղքատ մայսօր ճըրագին մեջ տաճարին
Վաղվան հունձքիդ համար վերջին ձեթը դրավ:

Մըշա՛կ, ցանե՜. հանուն Տիրոջ նըշխարին
Թող մատներդ հորդին սերմեր լուսեղեն.
Վաղը ամեն հասկի մեջ կաթնային
Պիտ՛ հասուննա մաս մՀիսուսի մարմինեն:

Ցանե՜, ցանե՜. նույնիսկ հեռու սահմանեն,
Աստղերու պես, ալիքներու պես ցանե՜:
Ծիտերն ի՛նչ փույթ թե հատիկներդ կավերեն.
Տեղը Աստված պիտի մարգրիտ սերմանե:

Լեցո՛ւր ակոսն, հորդե՛ հերկերը բերրի,
Հողին ծոցեն ոսկի լույսեր թող հոսին:
Օրը ահա կիրիկնանա. կերկարի
Շուքը թևիդ հորիզոննե՜րն աստղային:

Comments