sesli meram 333 -- արտասուք

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_333_//_karşı_205_//արտասուք

09 kasım 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Twintone - Bound & Branches (Liquid Drops)
2- Twintone - Focus On The Ghost (w. Bree) (Liquid Drops)
3- Heft - Did You Know That (DNBB Digital)
4- Heft - Remembrance (DNBB Digital)
5- Scatterbrain - Waves (Influenza Media)
6- Scatterbrain - Looking Back (Influenza Media)
7- Impression & FX909 - Something (Teknical Remix) (FX909 Music)
8- Teknical - Summer Breeze (Impression Remix) (FX909 Music)

/////arz-i-hal
"Bir mizansen değil doğrudan kötülüğün arşa uzandığı bir zeminde yaşamın anlamı, ederi ve tüm kapasitesi hiç ediliyor. Bir menzil ki ne umudun zerresine müsamaha ediliyor, ne tek satır sorgulamaya izin veriliyor. Dokuz-Altı yollarında, ya da daha uzun sürelerdeki ol mesailerde harcanacak ömürlerin, salt kölelik düzeninin ortasında her gün hayatı var etme ol idame ettirme gailesinin önüne setler çıkılırken bunları düşünmeyin buyruluyor. Ülkeyi dibine kadar bataklığa dönüştürmüşken, yaralar günbegün çoğalmaya devam ederken erke ait olan bahislerin tastamam cürümlerden mülhem hali sorgulanmasın isteniyor. Cerahatin bu sahnedeki kapsamı / yaygınlığı / yıkıcılığı öylesine derin, öylesine sabittir ki gündelik o yaraların eklenmesiyle yaşama ediminin yıkımı hiçbir biçimde sorgulatılmaz. Bir kaosu bariz bir karanlığı normatif kılanların ellerinde ülkede hayat idesi bölük pörçük kılınandır. Kesin bilgi.

Tahakküm etme hallerinin, akla seza yönlendirme ve tehdit silsilesinin aralıksız müdahale ve her dem gözetim ve dahilindeki tasarruflarla birlikte bir yaşam idesine karşıtlığın nasıl aleni şekillendirildiği meydana çıkar. Medyanın, erkanı devletliyle birlikte kotardığı halin ve temsilin kıyısında canhıraş bir biçimde faşizmin göndere çekilmesi güncellenir. Nefreti kini ayrımcılık ve yaftalamaların refakatindeki ötekileştirme pratikleri o faşizan diskuru şu sahnede günceller. Demokrasi, eşitlik, adalet gibi müştereklerimizin sorgulanmadığı bir zümrenin kurgu değil hakikat kılınmasının meselesidir olmakta olan. Karanlık çağın en ağır tezahürlerine ev sahibi olagelen günümüz ülkesi yeni titri dışında hepten çürümeyi var eden bir sistematik direnci barındırır. Yorumlamaya hacet kalmaksızın günümüz tıpkı dün gibi, şimdiden mahvın çemberine iteklenir. Bütünüyle hayatın prangalara rehineliğini var eden bir döngü bugünün hakikati ilam olunur.

Muktedir ile avenesinin cerahat dolu tahayyüllerine arka çıkan ol muhalefetin de tümden bu sahnede her gün yeniden var ettiği şey yaşamın ederinin de anlamının da çürütülmesini barındır. Dört bir yanda bunun suretleri, her günümüzde yazınsal metinlerdeki düşünceler dizisinin hakikate evrimi söz konusudur. Cerahat yüceltildikçe, düşmanına tam anlamıyla benzeşen, belki bir noktada aynı dili kullanan bir muhalefetin varlığı söz konusu olur. Bu hallerin toplamında sıradana ne gibi bir hayat bırakılabilir ki? Bu kadar kötürüm hallerin, bunca bariz bir düş kırımın ortasında, baş efendi ve baş faşistin alternatifi diye pazarlanan bay kemal ve asena akşener’in sundukları / savundukları cümleler hayat ediminin her ne şekilde kötürüm kılındığını da örnekler. Bir kez olsun ellerindeki o çoklu imkanı, birlikte ve sahiden geleceği yaşanabilir bir yer formu için çabalanmaktan özenle kaçınanların var ettiği şey muktedirin dümenine su taşımaktır." sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Հիշենք -- Միքայել ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ

Հայկ ու Տիգրանին հիշենք միշտ, եղբարք,
Թափենք նոցանից հնության փոշին․
Նորանց հիշելով արդյոք մի նոր կյանք
Առնու Հայաստան— նոցա խե՜ղճ այրին։

Կեցցե՛ հավիտյան այրին Հայաստան,
Նա՝ որ իր որդոց դեռ սրտի խորքում
Չունի հաստատուն մի ոտքի կայան,
Ու որդիքն պանդո՜ւխտ, իրենց բո՛ւն երկրում

Եղբա՛րք, բանը չէ անշոշափելի,
Միայն թե կամավ չկարծենք ցնորք․
Վաղո՜ւց մարմնացել ու տեսանելի
Դարձել է Հայոց լուծը անողոք։

Մեր հույսը սակայն մեր վրա լինի․
Այսինքն ազգի մեր ընդհանրության․
Աղքատ ու հարուստ տված թև թևի՝
Այսպես թե միայն կա ճար փրկության։

Կեցցե՛ Հայաստան, որ երազական
Եղել է այսօր իրոք և խոսքով,
Ոչինչ ավելի հնախոսական
Քան թե անխորհուրդ անուն դառնալով։

Ազատության իղձ շրթունքի վրա
Մի քանի մարդոց տեսնում ենք, այո՛,
Ովքե՞ր են դոքա, ո՞չ երդվյալ ծառա,
Որ օտար լուծին մնան միշտ հլու։

«Կը փշրե շղթան․․․ կերթա Հայաստան»․
Հա՛, հա, հա՛, այդ էր պակաս մնացել,
Որ նախանձահույզ դառնա հայության
Կատարելապես, բայց հետո ի՞նչ էլ։

«Կասե, եկել եմ, մայր իմ հարազատ,
Գիրկդ բաց որդուդ քո չվառական․
Համբուրում եմ քո փոշին անարատ․․․»
Հետո՞, մի ամբողջ գայլի շարական։

Հարավ հյուսիսից փոշի բարձրացավ․․․
Շառաչյուն զենքի․․․ մթնեցավ օրը,
Ղազազ, սարբազի գլուխն երևեցավ,
Մեր ազգասերը մտավ ծակուռը։

«Հը՜, Հայաստանը՜» թո՜ղ տեղը կենա,—
Ասում է զգույշ մեր ազգասերը․
«Բահ ու հրացան, ի՞նչ եղան նոքա,
Թե՞ քշում էիր դու ուրջուները․․․»

— Ես այդ ամենը անում եմ բերնով,
Կեցցե՛ սուրբ Մեսրոպ, որ մեզ գիր տվեց․
Հողեր եմ վարում հեռուից՝ խոսքով․
Հրացան իմ պեսը կուրծքին ե՞րբ սեղմեց․․․

Է՛լ Հայկ, Տիգրանին հիշենք մենք, եղբարք,
Նորոգենք նոցա փառքը սուրբ անվան,
Գուցե այս կերպով մի ստույգ նոր կյանք
Առնու խեղճ, այրի, մայրն Հայաստան։

Comments