sesli meram 335 -- ժամանակ

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_335_//_karşı_207_//ժամանակ

23 kasım 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Henry & Echo Motion & Crytsal Alice - Silent Show (Soul Deep Digital)
2- Henry & Echo Motion - Another Wave (Soul Deep Digital)
3- Nymfo - Before Dawn (Liquicity Records)
4- Nymfo - You Are The One (Liquicity Records)
5- Melinki - It's Over (Random Movement Remix) (Fokuz Recordings)
6- Melinki - Time And Time Again (Fokuz Recordings)
7- Unknown Artist - The Other Side (Fokuz Recordings)
8- Unknown Artist - In The Morning (Fokuz Recordings)

/////arz-i-hal
"Yıkım dahilinde dönemeçleri / eşikleri aralıksız aşıp duran bir muktedirin insafına aleni bir biçimde rehin edildiğimiz yerin gerçekliği hakikatimizdir. Her devinimin mutlak teslimiyeti var etmek adına olduğu, alenen müştereklerimizin talanına devam olunan bir yerde olanın bitenin tastamam bir çürümeye çıktığı hakikatimiz kılınır. Yaralar, bereler içerisinde hep yenilerinin kervana düzüldüğü, hep yeniden bedel / diyet talep olunan bir yerin meselesini artık yaşarken teyit eder buluyoruz kendimizi. Ne can güvenliği söz konusu, ne geleceğin ne getireceğine dair tek bir emare, her şey bir şimdi dahilinde, topyekun açık bir biçimde çürümeye rehin ediliyor. Muktedir, hakikat diye var ettikleriyle toplumsal kazanımların o demokrasi isteminin, şu sahadaki yaşam iradesinin, geçinmenin, birlikte eylemenin alenen lağvına çabalanmaktadır. Bütün bunların birlikte / hep birden var edilen yerin meselesidir o hakikat!

Bir cüret kotarılan her hamle, yazılmış kanun diye dayatılan her tahakküm pratiğiyle arası ya da ortası olmayan bir tehdit döngüsü bütünüyle, birlikte o yerin var edilmesi laftan çok daha afaki bir biçimde hakikate kavuşturulur. Baş efendinin / baş faşistle birlikte kurduğu ve hayalden hakikatin ta kendisine taşıdığı ülke pratiği bir çürütücüdür. Öğüterek, yıkarak ve hedef aldığını zapt ederek o yeninin imalini var eder. Düzen yirmi koca yıldır ortaklık ile birlikte kurumsallaşan bir cerahatin mihmandarlarının elindedir. Yeni şablonunun lafta koyulmasının, her evresinde apayrı cürümlerle, kötülüğün birlikteliğinde bir düzlemin var edilmesinin cerahati kesintisizdir. Bugün dünden karanlık, şimdi yarının umudunu tüketip derdest eden yerin hakkaniyetli bir karşılaşması söz konusudur. Atılıp, tutulan ile hakikati bildirenin buluştuğu yerde kırılmalar kaçınılmazdır. İyi de bu biteviye döngü dahilinde bir biçimde hep fecaatin üstünde ilerleyen yerde yüzleşme bahsi, hesap verme evresi hangi ara söz konusu edilecektir, nasıl?" sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Վեցերորդը―Մի՛ Շնար -- Միքայել ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ

Եվրոպացոց առհասարակ քաղաքական մի ծես էր,
Որ այր մարդը հանդիպելիս՝ կնոջ ձեռը կպաչեր․
Չկար թեև խենեշության մի անպարկեշտ նշանակ,
Բայց վեցերորդ Պիոս պապը դուրս տվեց մի մեծ կոնդակ․

«Որ ոչ մի մարդ այնուհետև կին մարդու կամ աղջկա
«Չըհանդգնի ձեռը պաչել ըստ հասարակ կանոնին,
«Թե լոկ նայելն աղջկերանց և կամ կնիկների վերա
«Սաստիկ մեղք է, արդեն ընդդեմ աստվածային օրենքին»։

Նա պատժում էր, նզովում էր հրապարակավ մարդերը,
Որ յուր խոսքը չէին պաշտում ու յուրյանց հին կանոնով
Վարվում էին միշտ համարձակ, ինչպես յուր քարտուղարը
Բռնըվեցավ այս հանցանքում ու դատվեցավ ժողովով։

Քարտուղարը խելոք մարդ էր, նա գիտեր, որ Պիոսը,
Թե կին գտնե, պիտի անշուշտ պաչե նորա ոտները,
Բարկացել էր նորա վերա, յուր ամոթի փոխանակ
Աշխատում էր ողջ քաղաքին պապը առնել խայտառակ։

Չգիտեմ ինչո՞ւ, բայց գիտեմ որ Գերմանիո թագուհին
Հյուր էր եկել պապի մոտը մի օր, երբ նա տանը չէր․
«Պարտեզումը նա ճեմում է»— ծառաները ասացին․
Թագուհին էլ գնաց պարտեզ, որ գտնվում էր տան մոտին։

Իմ պապը երբ տեսավ նորան, տեսավ չքնաղ երեսը,
Եփ էր գալի երակներում․․․ արյունը․
Թեպետ նա միշտ անսխալ է ու Քրիստոսի փոխանորդ,
Սակայն բռնեց ձեռքը տիկնոջ, քաշեց նորան իրեն մոտ։

Երբ առանձին ջերմ համբույրներ նորա ձեռին տալիս էր,
Քարտուղարը ծառի հետքից՝ պարզ ամենը տեսնում էր․
Նա յուր մտքում ուրախացավ, ասաց՝ ա՜ ա՜ դու էլ ընկար․
Առավ ածուխ, գրեց պատին․ «վեցերորդը՝ մի՛ շնար»։

Պապը տեսավ որ յուր գործը քարտուղարը իմացավ,
Այն կոնդակը որ տվել էր, բոլորովին չքացավ․
Քարտուղարը այն մասին գրեց, որ պապը վեցերորդ էր,
Մանավանդ այս համարները խորհրդական են թիվեր։

1855 թ․, Մոսկվա

Comments