sesli meram 281 -- պաշտպանվել

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_281_//_karşı_153_//պաշտպանվել


03 kasım 2020 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
x- Wagz - Lotus Flower (None60)
x- Wagz - Old Habits (None60)
x- Sustance - Be Forgiven (Shogun Audio)
x- Sustance - Break The Habit (feat. Charli Brix) (Shogun Audio)
x- Sevin - Week 3 (Fokuz Recordings)
x- Sevin - Funked Up (Fokuz Recordings)
x- One87 - New One (Flexout Audio)
x- One87 - Ten Sound (Flexout Audio)


/////arz-i-hal
"DİSK üyesi işçiler de torba yasayla çıkagelecek hak gasplarına karşı iş yerlerinde açıklamalarda bulunurlar. “"Kıdem tazminatımızı ve emeklilik hakkımızı torbaya atıp çalmak isteyenler, aynı torbadan işverenlere bol bol destek ve teşvik dağıtıyor. İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları yağmalanmak isteniyor. Pandemi koşullarında yaşam ve geçim savaşı veren biz işçileriz… İşsiz ve aşsız kalan biz işçileriz… Ücretsiz izin adı altında açlığa mahkum edilen yine biz işçileriz… Bize ait İşsizlik Sigortası Fonundan bol keseden destek alanlar ise patronlar. Adaletiniz batsın! Düzeniniz batsın!

İktidarın meclise getirdiği torba öyle bir torba ki adaletsizlik dolu. Kayıt dışı işçi çalıştıran işveren mevcut yasalarımıza göre suç işlemektedir. Ancak meclisteki yeni yasaya göre işveren suçunu kabul etmesi durumunda af edilmekte üstüne üslük prim teşviki ile ödüllendirmektedir.

Özetlersek; bu torba yasa ile işverenlere vergi ve pirim teşvikleri artmakta, kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler dahi ödüllendirilmekte, işçilerin kıdem tazminatları ve emeklilik hakları parça parça ortadan kaldırılmaktadır.”

Bütünüyle bir fasit döngüye rehin edilmek istenen, hakları da hukukları da hiç edilmek istenen hayatların seslenişleri olan biteni anlatmaya kafidir. Her gün alenen var edilmek istenen yıkımın, her an yeniden biçimlendirilmeye çalışılan tehdit dilinin ortaya serdiği giderek müştereklerimiz meselinin de yıkımına bir adım daha yaklaşılmasıdır. Bir sıkıntı halidir sürüp duruyor. Muktedir coşup durdukça, eşikler, rekorlar atılıyor denildikçe bir yandan sıradan için yeni diyetler / yeni bedeller ve yeni yoksunluklar üretilmeye inatla ve ısrarla devam olunmaktadır. Bir sıkıntıdan bir başkasına, devletlinin attığı her adımın açık bir biçimde yok etme, sınırlandırma ve çürümeye rehin etme olduğu başka bir ülke söz konusu edilebilir mi? Her şeyin talana, ranta ve yağmaya açık edildiği, içteki düşman hal ve istencinin konu her ne olursa olsun aralıksız sıradan yurttaşlara doğrultulduğu bir yerde hayatın ehveni nasıl muhafaza edilebilir? Devletlinin var ettiği her bir hamle, her cerahat halinin sıradana pay ettiği her sonuç o sıkıntı edimini güncelleye gelendir. Bugün iş bu menzilde hayatın perişanlığa mahkumiyeti tescil olunandır. Bir pandemi krizinin içi ve ortasında, ekonomik darboğazın tam da kalbinde, oradan kesinti, buradan kırparak hep ama her biçimde hayatı dönüştürmek için kuşatarak bir ülke var ediliyor. Yeni ülke sessiz ve derinden değil, doğrudan tüm sıkıntıları üstümüze boca ederek, karanlığını ehven-i şer olarak dayatarak kendi yolunu çiziyor. Bütün bu fecaat sarmalında nedir ki o ehven daha ne kalmıştır şer! Yanıtını sizler de görüyorsunuz…" sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - weird folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on altı yıldır... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Կանչ - Համո Սահյան

Անց կացավ օրըս, արևավորըս,
Դու ե՞րբ ես գալու, իմ թևավորըս,
Իմ թուխ արտույտըս, իմ սիրուն լորըս,
Իմ հեռավորըս, դու ե՞րբ ես գալու:

Բացել եմ դուռըս, բացել եմ դուռըս,
խորն է կարոտըս, խորն է մրմուռըս,
Իմ կանաչ կուռըս, իմ ծաղկած նուռըս -
Իմ քնքուշ քույրըս, դու ե՞րբ ես գալու:

Գարունքվա հավք եմ, աշխարհն է բույնըս,
Առանց քեզ ի՞նչ են երգըս, անունըս,
Փախել է քունըս, կանչում է տունըս,
Խանդութ խաթունըս, դու ե՞րբ ես գալու

Կա մի օրենք, որի վրա
Դեռ շատ պիտի խորհենք...
Ո՞վ է դրել հիմքը դրա,
Ո՞վ է դարձրել օրենք:
ՈՒղեկցում է ահը մահվան
Մեզ ծննդյան պահից,
Եվ մեզ ավաղ, մահն է միայն
Փրկում մահվան ահից:
Ախ, սերունդներ աշխարհ չեկած,
Որ կանգնած եք հերթի,
Գտեք մեկին, որ մի հնարքով
Այդ օրենքը հերքի:

Մի բարակ-բարակ թախիծ,
Որ բարակ մի ծուխ է կարծես,
Փռվել է տան կտուրին,
Կտուրից իջել պարտեզ

ՈՒ եկել, եկել, եկել,
Բացել է դուռն ու մտել ներս...
Եվ գիտե՞ք ինչ է ասում.
- Առանց քեզ մեռած եմ գիտե՞ս...

Comments