Deuss Ex Machina # 199 - Intension Of Reflection Durrr Scale

Kay(ıp)bedenler K/lan+-Dereasonable (VV)arp Presents
Deuss_Ex_Machina_199_--_Intension Of Reflection Durrr Scale

28 Ocak 2008 Pazartesi gecesi “canlı” olarak gerçekleştirilmiş programın parça dizinidir.

>>>>>Musique
>1<-Gultskra Artikler-Pobochnoe Deistvie (Miasmah)
>2<-Gultskra Artikler-Berezka (Miasmah)
>3<-Silje Nes-Drown (FatCat Records)
>4<-Silje Nes-Over All (FatCat Records)
>5<-Zulal-Im Horodig Yar (Zulal-Artist’s Own)
>6<-Buck 65-Drawing Curtains (Crude Version) (Artist’s Own/CD-R)
>7<-Buck 65-Making Love To Your Disk Drive (Artist’s Own/CD-R)
>8<-Cadence Weapon-Holy Smoke (Upper Class / Big Dada Recordings)
>9<-Cadence Weapon-Black Hand (Upper Class / Big Dada Recordings)
>10<-Benga-Killers About (Planetµ)
>11<-Benga-Drumz West (Tempa)
>12<-Skream-Tek-A-Pill (Tempa)
>13<-Skream-Nemesis (Tempa)
>14<-Apparat-Arcadia (Telefon Tel Aviv Remix) (Infiné)

Intension Of Reflection Durrr Scale Bölüm (199) – Köşebend, Derbend, Sıskabent, Durulanmayan Bir Yüreğin Özünde Tını Tını Çınlayan Keder (ElDUrrEnT)

>>>>>Bildirgeç
Yapılandırma, belirli kurallar çerçevesinde içeriğin oluşturulması ve tamlanması olarak süre giden bir kelime yumağı. İçşelleştirilmiş ve görünür görünmez kılınmış ağların birbiri içinde harman edilmesi. Kesin ve net, işaretsiz ve yönlendirmesiz bir bütünleme. Algıda seçkici olmaktan imtina edenler için bir nev-i hazır pişmiş, tüketilebilir porsiyonlar bütünü. Niceliği bir kenara işlevselliği dahi sorgulanmadan dahil ettiğimiz onlarca farklı alaşım tamlayıcısı, yapılandırma. İngiliz toplumbillimci Anthony Giddens’in 1984 tarihli “Toplumun Oluşumu” kitabında yapmış olduğu “Yapılandırma Kuramı” terminojik irdelemeler ile gündelik değerleri ve / veya anlık değişimleri ortaya çıkartan, eleştiren bir kavram bütünü ortaya çıkartmakta, üstelik bütün bunları doğal seleksiyondan bariz örnekler ile açıklamaktaydı.

Sınırların; çoktan seçmeli olmaktan çıkıp hakkımız olan kadarına indirgendiği bir toplumsal gerçeklik ortamında, yapıcı değerlendirme ve imkan elverdiğince gözlemler ile kendi yapılandırmalarımızı oluşturmaya çabalarız. Bunun için çoğu zaman genişçe bir söylence bütünlüğünü, zenginliği ortaya çıkartan deyişlerden, söylencelerden feyz almaya çalışırız. Anadolu’yu biraz da farklı bir mertebeye taşıyan en önemli özelliklerden birisi olarak da değerlendirilebilir, bu anonim kültürün beraberinde getirdiği onlarca farklı açılım ve yön tayin çizgileri. Duru ve birbirini sürek avı içerisinde takip eden değil, bağımsız bir biçimde onlarca katman, element ve zümreye ait olandan birer harman. Biraz daha gerçekçi bir söylemle bugünlerde biz yaşayanların zihinlerinde pek az kalmış bulunan bir hazine. İdrak edilmeye başlandıkça, kalın kalın/koca koca kitaplar arasında kalmasından mıdır bilinmez okunmayan ve doğaldır ki ulaşılamayan onlarca söylence, dilin içerisinde ve gündelik yaşantıda yer almakta, bizlere düşen de üzerinde biraz daha fazla düşünebilmek ve çözümlemelere ulaşabilmek için yeterli miktarda bulunan ipuçlarını takip etmek…

Ayrışan ve bölümlerine yeni eklemeler yapıldıkça derinleşen iş bu yönelimler doğrularımızı da sorgulayabilmemizi ya da bakışımımızın nerelerde bulunduğunu da aşikar bir biçimde zihne duhul ettiriyor. Önden çekişli-çoktan iletkili bir bütünlendirme ile ayna tutuyor. Görmek istediklerimiz ile görüngüye dahil olmuş pek çok yeni eklenti ile modern tabirlere de selam ederek web <2.0> servise hazır hale geliyor. Bir yerde kendiliğinden olmasa da ufak bir müdahale ile yeniden yeniden farklı yönleri arşınlayabilmek için gerekli bir açılım. Yaşantı içerisinde, çelişik yakarışlarda müdahil olduğumuz çoğu zamanlarda lazım gelenlerden, önümüzü görebilmek için lazım gelenlerden. Oluşturabilme ve pek çok şeyi sıfırdan toparlayabilmek zamanı çok çok çooook değerli megapolcülere zor gelecek olsa da denendikçe, içşelleştirilip birkaç kere kullanıldıkça, üretildikçe yeni yapılandırmalara ulaşabilmek de kaçınılmaz bir biçimde zevki bir oyuna dönüşüyor.

Asık suratlı, gülmez gözlerin sıfatlara büründüğü modern zamanlar içerisinde belki bir hülasadan bahsediyoruz. Kim bilebilir? Hem zaten Batı’nın ilmini irfanını almak yerine ahlaksızlığını edilgen bir biçimde iç ettiğimiz ifşaa edilirken, biz bir bilmeyenler iki kananlar olarak önermelerin bizlere açabileceği yeni eşiklerden korkuyoruz. Tereddüte düştüğümüz her an, öteki olmaktan çekindiğimiz için, içimize işlemiş olan kodlarımızdan bile şüpheye düşüyoruz. Tıpkı Wachowski kardeşlerin Metrikslerinin ardından dillendirilip, feylezofik açılımlarla alt okumaları gerçekleştirilmeye çalışılan bir zamanın varlığını sorgulamak gibi, yapılandırmaya çalıştığımız öznelerde de iki üç kere düşünüp taşınıyoruz. Zamansız ve girift bir fasitdaire içerisinde döne döne en başa geri gelen bir sarmalın içersinde…

Bu uzatmalı; çoğu zaman yorucu olan yeniden kurgulayabilme erki, yapılandırmak istenen pek çok şeyden daha manidar olan gerçek özne olan hayatı daha kolay algılayabilmemizi olası kılıyor. Denemek, deneysellikten korkmadan, üzerilerine gidebilmek bazı konularda hem özgüveni hem de tefekkur içinde kalmış detayları aydınlatabilmeye imkan sağlıyor. Deuss Ex Machina’nın geçtiğimiz Pazartesi akşamı canlı olarak gerçekleştirilmiş 199. bölümü içerisinde de bu minvalde, kurguyu farklı noktalardan bütünlemeye çalışan bir yapılandırma çalışması gerçekleştirmeye çalıştık. Türlerin geçişleri arsındaki ince çizgilerden, birbirlerini takip eden yeni bağlantılar ortaya çıkartmaya, salt müziğin kendi başına pek çok şeyi anlatabileceğine tanıklık / aracılık etmeye çalıştık. Tüketilenin müzik olduğu gerçeğini göz ardı etmeden, hayat ile bağlantılama da bir çentik daha atmaya çalıştık. Bu seçki içerisinden de, dubstep’in hızlıca yükselişi içerisinde adını çokça duyduğumuz, parçalarını olabildiğince çalmaya çabaladığımız bir isim olan “Benga”yı ve önümüzdeki Mart ayı içerisinde yayınlanacak ikinci uzunçaları “Diary Of An Afro Warrior”ın da rehberliğinde sizlerin beğenisine sunuyoruz.

Partisyonlar arası geçişleri ile beraber deneysellik vurgusuna en çok haiz olan, yoğun “bass” kümeleri ile beraber ummadığınız bir anda sizi çevreleyen bir müzikal kolaj Dubstep. Eski güncelerimiz içerisinde de bahsetmeye çalıştığımız üzere, onlarca farklı tonlamadan, etkileşimiyle ve yüzeyleri ile pek çok farklı harmanı bir parça içerisinde duyabileceğiniz bir yamalı bohça. Baştan söyleyelim kötücül anlamı ile değil, tamamiyle dar bir alanda kalmış olan ve çıkışlarının hemen ardından veya bir müzikal türün yayılmasının ardından üzerine çöreklenilen dahası uygunsuz kolajlarda dahi aynı etiketlemeye başvurulup harcanabilecek bir tür değil Dubstep. Digital Mystikz, Loefah, Skream, Burial, Matty G. Tes La Rok vd. gibi üreticilerin kotardığı parçalarda duyumsayabileceğiniz üzere kendini sürekli geliştiren bir form. Dahası üzerinde daha çok kelam edilebilecek kadar tanış olunamayan onlarca cevheri ile “trend” olmanın ötesinde 2000’li yılların “underground” unun temsilcisi bir müzikal form.

Güney Londra’nın Croydon semtinden çıkan Benga (Beni Uthman ya da Benga Adejurno) da üretmiş olduğu kayıtlar ve yapılandırmaları ile beraber hem dans edilebilir, hem de kurgunun içerisinde zerk ettiği ayrıntılar ile yeni keşiflere yol açabilen, deneysel bir müzik mucidi. 2002 yılında, UK Garage DJ’i olarak müzik çalıp bir yandan da okuluna devam eden bir isim olan Benga’nın üretici tarafına da yönelmesinin ardılında, plakçılara ama özellikle adını pek çok Dubstep prodüktörünün biyografilerinde de görebileceğiniz üzere merkez teşkil eden Big Apple Records ve “DJ Hatcha”nın etkisinin olduğunu belirtmeliyiz. Benga, geçtiğimiz sene Toronto’da gerçekleştirilen Red Bull Music Academy içerisinde kendisi ile yapılan mülakatta da belirttiği üzere, “DJ Hatcha”nın setlerinden merak ettiği isimsiz plaklarını çalmak isteyen ama bu çalışmaların büyük çoğunluğu dubplate ve isimsiz olmasından dolayı, edinmek için sormaya da çekinen ve en sonunda kendi müziğini icra etmeye yöneltecek bir eşik olarak değerlendirip, kimsede olmayacak ve yine nev-i şahsına münhasır kayıtlar gerçekleştirmesi için bir vesile teşkil ettiğini belirtir. Kayıtları oluşturma süreci içerisinde de bir diğer takipçisi olduğu isim olan “Wookie”nin sert, karaltılı ses örgüsü ve aksak ritimlerin belirli bir türe dahil edilemeyen çizgisinin kendisinin ürettiği seslerin de referans noktası olduğunun altını çizer.
Bu geliştirilme ve yapılandırma safhaları içerisinde kendi çizgisini de oluşturmaya başlayan Benga’nın ilk kırkbeşliği Big Apple Records etiketiyle 2002 yılında yayınlanan Skank / Dose adlı çalışma olur. Sadece belirli bir ağ içerisinde yer alan, birbirlerinin üretimlerinden feyz alan küçük bir topluluk haline evrilmeye başlayan Dubstep sahnesi içerisinde Skream (aka Olli Jones) ile tanışıklığı da bu dönem içerisinde gerçekleşir. Benga, henüz 14 yaşında olmasına karşın, okul’dan arta kalan tüm zamanınıda odaklanacağı tek konu müzik olacaktır. Skream ile beraber karşılıklı olarak yapılan demo kayıtlar, birbirlerine dinletilen taslak parçalar neticesinde ortak bir çalışmaya doğru evrilir. Dubstep külliyatını oluşturan önemli kayıtlardan birisi olarak tescillenecek The Judgement kısa çaları yayınlanır. 2004 yılında bu çıkışı takip eden süreçte, Benga izini kaybettirmeyi başarır. Müziği amatörce bir gayretle kotarmaya çalışan bir dinleyici/dj için esas sınavın vakti de yaklaşmaktadır. Kısa sürede yayınlanmış olan kayıtlar ile Benga ismi de duyulmaktadır artık. 2004-6 yılları arasında ise Benga’nın, müziğin prodüksiyonuna daha çok odaklandığı, arada Electro House’a uzanan çalışmalara kadar bir türler arası bir üretim çabası içerisinde olduğunu öğreniyoruz RBMA mülakatında. Farklı müzikal çeşnilerdeki gözlemleri ile Benga olarak yapacağı kayıtlar için de yeterli etütü gerçekleştirmesini de sağlayan bir dönemin ardından ilk uzun çaları olan “New Step” ile deyim yerinde ise turnayı on ikiden vurmayı başarır.

13 Mart 2006 tarihinde yayınlanan “New Step” albümü ile Benga, deneysel kurgunun uçlarında seyreden, çok katmanlı ses efektleri ile modern elektronik müziğin seceresinde bir im ortaya çıkartan, dans edilir bir bütünlemenin altına imzasını atar. “Coki” ile beraber kaydetmiş olduğu karaltılı endüstriyelizm kurgusu “World War 7”, dub köklerinden feyz almış bir tekno deneyini andıran “6306”, Mark Newton aka N-Type’ın dokunuşları ile feylezofik hip hop sanrılarına vakıf olunabilecek “The Real Mc Coy”, kuvvetli basların sağına soluna yerleştirilmiş sitar ses örneği ile melankolik bir akışı yakalayan, modern caz kulvarında pek ala kendini gösterebilecek “Hotstepping”; techno’nun mabedi Detroit’in ilk zamanlarını çağrıştıran ama kesinlikle altta kalmayan bir önerme bütününe sahip “Killerstep” gibi örneklerin çoğaltılabileceği çalışmalar ile “Benga Beats” etiketiyle bir “yeni başlayanlar için dubstep” kalıtı ortaya çıkartır.

Bu birbirlerine eklemlendiğinde ortaya çıkan büyük tablo içerisinde Benga yapılandırmaları ve modern kurgulama biçemleri ile dubstep’in salt bir kolaj, bir ardıl, bir dönemeç olmadığını başlı başına farklı bir metodoloji ile kendine sürekli yeni elbiseler biçen bir terzi edasıyla yeniden yeniden formüle edilebilen bir ses yelpazesi olduğunun altını çiziyor. Bunun son örneklemesini de ilk albümü olan “New Step”den daha geniş bir kitleye ulaşacak olan “Diary Of An Afro Warrior” çalışmasındaki yeterli önermeleriyle dinleyiclerle paylaşıyor. Bütün bu dizin içerisinde sık sık bahsetmeye çabaladığımız üzere, çalışmaların pek çoğu “dubplate” ve sınrılı sayıda kayıtlar, hali hazırda 700 civarında parçası olduğunu belirten bir prodüktörün çıkarsamalarından en nihayetinde kulağımıza uyacak muhakkak ki fazlasıyla çalışma mevcut olacaktır. Bir çoğu hali hazırda “dubplate” olan bu kayıtlar arasından birbirlerini tamamlayan bir seçki ile “Diary Of An Afro Warrior” Benga’nın oluşturmaya çabaladığı kolajlar bütününü anlayabilmek için sağlam bir zemin teşkil ediyor.

Albümün habercisi olan “Crunked Up” ve “Night” EP’leri de albümün kendisi gibi Tempa etiketiyle geçtiğimiz aylarda dinleyicilerle buluştu. “Crunked Up” Benga’nın aynı zamanda ilham odağında bulunan Stevie Wonder, Michael Jackson isimleri arasında bir bağlaç görevi de üstlenen James Brown’a adanmış bir kayıt olma özelliğini taşıyor. Füzyon deneyine girişilmiş bir eski okul soul plağının çiğ elektro ile bütünlemesini ortaya çıkartan “Crunked Up”, “New Step” albümünde de yer almış bulunan “Electro Musik” aksak ritimler dünyasının kapısını da aralatan çalışma olarak kırkbeşliği tamamlayan bir özne vazifesi gösterdiğini belirtelim. İkinci EP olan “Night” ise ziyadesiyle techno’yu merkezine alan bir çalışma. Türler arası geçiş noktası dediğimiz tamlamanın da kulaklara çalınabilecek en uygun örneklerinden birisi olan “Night” adlı parçanın kurgusunda Coki’nin de parmağının olduğunu belirtelim. François Kevorkian gibi House müziğin duayenlerinden de oluru almış bir çalışma olan “Night”ın içerdiği kurgu dans öznesinin de bir dışavurumu olarak değerlendirilebilir. Kaldı ki, yenilikçiliğin tekdüze bir form halinde süregiden bir ses denizinden çok daha fazlası olduğunu da aşikar bir biçimde ortaya çıkartıyor. Albümde yer almayan “Drumz West” parçası da bu tamlamayı da kapsayan bir dinletiyi barındıran karaltılı bir dub techno alternatifi ortaya çıkartmakta. Keza çalışmayı tamamlayan üçüncü parça olan “Emotions” da Skream’in vurucu, albenili dubstep kolajlarının yakınlarında bir kurguyu barındırıyor. Beş dakika civarındaki parça içerisinde Underground Resistance’in tını yoğunluğunu yakalayan bir kurgu kulaklarımıza ulaşmakta. Benga’nın da bu geniş ses yelpazesi üzerinde yetkinliğini giderek daha sağlam şekilde adımlamaya başladığının da bir göstergesini oluşturan bir bütünlük arz ediyor. “Diary Of An Afro Warrior” albümü Mart ayının ilk haftası içerisinde yayınlanacak olan iki versiyonu ile dinleyicilerle buluşacak. CD versiyonunda toplam 14 parça ve yine sınırlı sayıda basılacak olan plak versiyonunda ise 9 parça (5’i CD’de yer almayan çalışma) yer alacağı bilgisi, bir yerde Dubstep kurgusunun bu kadar çabuk yaygınlaşmasında emek sarf etmiş önemli isimlerden birisi olan Mary Anne Hobbs’un “Experimental” programı içerisinde ilan edildiği bilgisini de not edelim. Caz örneklemesinden yoğun bass kullanımlı bir sekans ortaya çıkartan “B4 The Dual”, dans pistleri için bir ültimatom tamlamasını çoktan edinmiş olan “E Trips”, Rave güncesinden kopup geldiği izlenimini veren, durgun durağan bir ritm döngüsünü alaşağı edercesine kıvrımlarına derinleştikçe yeniden yeniden şekillenen “The Cut” albümden dinlediğimiz örnek parçalar arasında Benga’nın ses yelpazesinin nereleri kapsadığını da ortaya çıkartıyor. Derinlerine sakladığı ayrıntıları ile Benga 2008 yılı içerisinde adını sıkça duyacağımız prodüktörlerden. Sadece tekdüze bir ritim döngüsünden ziyadesiyle uzak, farklı alaşımlar, melodik köprülemeler ile dans müziğinin geleceğine de ışık tutan bir yetenek. 2 Şubat Cumartesi akşamı burada bahsedemediğimiz diğer tüm ayrıntıları da Indigo Music Hall sahnesinde ezeli dost-rakibi Skream ile beraber bizlerle paylaşacak. Keşfedin…

Fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya Deuss Ex Machina / Dea Ex Machina ile devam...İyi Haftalar...


Allame-i Ulul Arz’dan Ara Nağmeler
Benga & Skream Night At Indigo Music Hall
Gultsraka Artikler Official
Gultsraka Artikler At Myspace
Gultsraka Artikler At Miasmah
Silje Nes At Myspace
Silje Nes Review At Undomondo
Zulal Official Site
Zulal At Myspace
Buck 65 Official
Buck 65 At Myspace
Cadence Weapon Official
Cadence Weapon At Myspace
Cadence Weapon At Big Dada
Skream At Myspace
Skream Live At Rinse FM
Apparat Official
Apparat At Myspace

Enternasyonel Gürül/(tü)Gürül Çağlama Clicks,Cuts,Micro,ID,Neo Galactica,Space Tunes, Indie,Minimal,4X4,Textart,64 Bit Konvasiyonel Techno Musikileri-Esenlikle Dinleyiniz.

Her Türlü Eleştiri,Öneri vs .İçin İletişim Kanallarımız;
info[at]dinamo[dot]fm - www.dinamo.fm - misak[at]dinamo[dot]fm http://deuss-makina.blogspot.com

Her Pazartesi Gecesi 22:00 -23:00 (GMT +2) arası Dinamo 103.8 ---------------------------------------------------------
>>>>>Info Go-R-Sel Genius - By Kodachrome Kid’shttp://www.flickr.com/photos/kamera1/95214778/
© Kodachrome Kid’s http://www.flickr.com/photos/kamera1/
Benga Photos Courtesy From Below Sites;
http://www.flickr.com/photos/dentcys/2043440032/
http://www.flickr.com/photos/dentcys/2042646141/
http://www.discogs.com/image/R-1202912-1200428876.jpeg

>>>>>Poemé
Geldik - Ruhi SU

Hepimiz bir yerlerdeydik
Başka bir yere geldik
Değişen dünyanın sürecinde
Karanlık bir sudan geldik

Ne gül eski güldür şimdi
Ne beygir eski beygir
Kırmadan incitmeden
Maymundan insana geldik

Bakmayın siz bu bencil
Bu hayvansal kavgaya
Değişen dünyanın içinde
İnsana biz yeni geldi

Comments

Popular posts from this blog

benim söylemek için çırpındığım gecelerde, siz yoktunuz...

Deuss Ex Machina # 280 - Ancient History Of Nothingness Echoed Louder

sesli meram 152 -- շփոթ