kenarlık 2013: # 03 - lussuria - american babylon (hos-383/hospital productions) (2013)bir düzenek bina ediliyor. çoğu zaman tepkimelerin halka anlatılanlar ve onların bilmesi için çabalanılanlara göre şeklinin tamama erdirildiği, yönlendirildiği bir düzenek bina ediliyor. hiçbir ek sorguya yer bıraktırmayan, tek yönlü, bakışlı doğrulardan! mürekkep bir kurgunun her dem olduğu gibi ikiletmeksizin sineye çekilmesi bildiriliyor. yol nereye, sorun nedir ve neden bunca tatavla diye düşünedururken, bir de bakarsınız çoktan gündem değişmeye ve başka bir konu konuşulmaya başlanmıştır. öylesi ya da böylesi sonu getirilmeyen hengamenin bizatihi eş anlamlı tanımıdır düzenek. şimdinin düzeni. anlatılanlar ne kadar çetefilleştirilirse, hedeflenen biat ettirmenin o kadar kolayca sağlanacağı inancının tekrardan devreye konulmasıdır. göz önünde cereyan edenlerin hepimizin hayatlarına kastedişlerden fazlasını ihtiva ettiği alenen meydandayken bile bu tahakkümün yolundan inatla ilerlemelerin sonu getirilmemektedir. hal böyledir. düzenek kafa karışıklığında mütemadiyen iç mihrak yaratmanın, dört duvar diye bilinen (sözümona) korunaklılığın içine tıkılıp kalmaktır. ne gerek var sokağa, ne gerek var itiraza bahsi diri tutulurken, her yere akıl fikir referans gösterilirken, dağıtılırken üçer beşer bol kepçe sağırlığın bu menzilde temelinin sağlam atılmasıdır. ötesi değil. karmaşıklaştırılan imgelemler, sözün değil kavganın, meramın değil hiddetle söz edilenlerin, empatinin değil yerginin el üstünde tutulduğu bir yerde yaşamak bütün bu düzenekleri tersyüz edip mümkün olacaktır. tersinden gösterilmeye çalışılan, sizin anlayacağınız bu kadar, bilmeniz gereken şu kadar kısmı ile mütemadiyen ötelenen, daraltılan didik didik edilen hayatımızın, asgari müştereğimizin her ne hallere konulduğunun idrakı ve özetleyişidir.

endüstriyel müzik kısaca değindiğimiz bu mefhumun derinliklerine nüfuz ederek, günümüz şartlanmışlıklarını hallice zorlayan, sorgulatan bir sesler bileşkesi olmaya devam etmektedir. 1975'de, throbbing gristle'ın kalıp kırıcılığı, sesleri kesip yapıştırması, her türlü organikliği manipüle etmesi neticesinde ortaya çıkan bir kavramın rotasında bugün farklı okumalar değişik çatılardan yaygınlaştırılmaya, sesin paralelinde kelamın da aranmasını, hatırlatmaya devam etmektedir. dominick fernow'un elebaşı olduğu hospital productions etiketinden yayınlanmış olan lussuria'nın "american babylon" albümü bu minvalde değerlendirilebilecek ses çeşitliliği ile kulaklarımıza misafir olmakta şimdi!. kara-ambient disiplininin nev-i şahsına münhasır üreticilerinden olan italyan lussuria'nın kesitleri tonal ve atonal kesişimleriyle beraber bir yanıyla dingin bir atmosferi, bir yandan da heyhulanın girdabını, karmaşasını bir arada sunmaktadır. ortaya çıkan muhteviyat tüm dengeler gözetilerek kotarılmış, milimi milimine sabitlenen bir ses kompozisyonundan ziyade hem teknoesk, hem de endüstriyel janrın geleneksel kodlarından beslenerek kendi dilini ortaya çıkartan bir modern zaman sorgusuna kapıyı araltmaktadır. yaşadığımız modernizm güncesinin çürümüşlüğünü, kesif ayrıştırmalarını, zamane şartı olarak yüceltilen değerlerinse insaniyetten uzaklığına dair sesli düşünceler birbiri ardına dinleyicilerle buluşturulur. sesli meramın özü kimi zaman bu kesitlerden duyumsatılan karaltılı bir örneklem ya da birbiri üzerine monte edilmiş olan katmanlardan yaygınlaştırılan, tanımlandırılan bir duruştur. bir sorgu halinin sürekliliğe evrilmesidir. demonte edilmiş tekno döngüsünden mülhem "mondo narcotico" sessiz ve derin bir perspektiften zamanın aklımızı uyuşturmasına dair bir nüveyi ortaya sermektedir. bakıyoruz ama görüyor muyuz? duyuyor peki işitiyor muyuz? bildiğimizden bu kadar eminken nasıl müdahil olamıyor ve daha çok kaybediyoruz!. tını dehlizlerinde dolaştırmaktan vazgeçmeyen bir üretici olarak birbirine lehimlediği kurgularda, hayali olanın değil tam aksine gerçekliğin acı tasvirlerini kıssadan duyuran "under" gibi hücumlar da "american babylon" kaydında yer almakta. güncelliğin eleştirisi çoğu zaman ucundan kıyısından varolan neo-liberal tahakkümü acıtmayacak, çok da can yakmayacak bir biçimde sergilenirken yahut öylesi tercih edilirken modern zamanların eleştirisi ancak bu ses, söz kesitler ve daha fazlasını bir araya getirebilen üreticilerin kayıtlarına daha fazla kulak vererek anlamını pekiştirecektir. işitmeniz temennisiyle..

photo credit: 13:13
lussuria official
hour of the wolf: a mix and rare conversation with lussuria via 13:13
editor's pick: lussuria - american babylon via self-titled magazine
lussuria - american babylon album via forced exposure

Comments

Popular posts from this blog

benim söylemek için çırpındığım gecelerde, siz yoktunuz...

Deuss Ex Machina # 280 - Ancient History Of Nothingness Echoed Louder

sesli meram 152 -- շփոթ