Deuss Ex Machina # 517 - Pieces Of Life

Kay(ıp)bedenler K/lan+-Dereasonable (VV)arp Presents
Deuss_Ex_Machina_517_--_Pieces Of Life

22 Eylül 2014 Pazartesi gecesi "canlı" yayınlanmış programın parça dizinidir.

>>>>>sesli meram muhteviyatı<<<<<
1. Bitchin' Bajas - Ruby (Drag City)
2. Bitchin' Bajas - Asian Carp (Drag City)
3. Ólafur Arnalds - Near Light (Live At Daytrotter Session) (Erased Tapes Records)
4. Ólafur Arnalds - Only The Winds (Live At Daytrotter Session) (Erased Tapes Records)
5. Christopher Willits - Clear (Ghostly International)
6. Christopher Willits - Connect (Ghostly International)
7. Claro Intelecto - White Sun (Delsin)
8. Claro Intelecto - Remember (Delsin)
9. DFRNT - Hermans House (Amadeus Records)
10. DFRNT - Flow (Original Mix) (Amadeus Records)

Pieces Of Life
(517)

Eski Bir Yeni

Demokrasi, tüm politik sistemlerin haklılıklarını ve ölçülerini almak zorunda oldukları düzenleyici özgürlük fikridir. Bunun sonucunda demokrasi fikri yeni bir başlangıç için, uzamın ye­ni bir uzamlaşması için olanak sağlamaz. Şu andaki demokrasi sistemlerimiz, doğal haklarımız olarak tanımlanan bu özgürlükleri kut­sal bir şey gibi saklamaktadır. Bunun sonucunda da demokrasi, pay­laştığımız var oluşumuzu başlatmak durumunda olan temel ve özsel özgürlük praksisimize direnmektedir. Ya da daha kötüsü, Foucault'nun deyişini kullanacak olursak, demokrasi, ortak-varlığımızı her zaman iktidar buyrukları olan ekonomi ve teknik buyruklarına göre düzenleyen 'politik teknoloji'ye dönüşmüştür (Jean-Luc Nancy)

Kaygının hiç paylaşılmadığı, acının sizli bizli kılındığı, sorgunun mütemadiyen ötelendiği, iki adımda bir münferittir ve sıradan bir edim olarak resmedilmeye çalışılan o küçük kıyametlerin umursanmadığı reel politiğin çukurunda olan biten heyulalar ile günlerin geçirildiği bir ülkede yaşıyoruz. Yaşam hepten pamuk ipliğine bağlanmışken ilaveten bu karanlık düzenin daimiliği için onun kalıcılaştırılmasına yönelik hamlelere şahitlik ediyoruz. Şahit yazılıyoruz bir yerlere bir zamana bir mekâna bağlı olmadan her dakika. Atılan adımlar, yapılan hamleler, hemen her şeyi manidar bir biçimde umursanmayacak meseleler dolaylarına sıkıştırıyor. Paramparça akıl yok etmeyi basit bir meseleye indirgiyor. Ne ki tüm yaşatılanlar daima eksiltmeleri çoğaltıyor.

Koca bir deryada sırf sorundan mürekkep bir ülkenin her neye dönüştüğü, nasıl güncellendiği meydana çıkıyor. Koca bir deryada derdin nasıl dağ gibi yükseldiğini hatırı sayılır çokluğunu özetliyor. Koca bir deryada sana, bana denk gelmesinin ayrımcılığına dair kelimelerin edildiği bir menzil bina ediliyor. Seni, beni bulan şeyin bize rast gelmediği sayıklanıyor. O, Biz daima rahatça yoluna devam ediyor diye sayıklanılıyor. Koca bir dünyada hemen her şeyin ötekisine karşı öyle bilinene karşı nasıl bir taarruz halinde güncellendiği gün yüzü buluyor. Koca dünya bunca yalanla idare edilmeye çalışılan bir mekâna dönüşüyor. Erkânın patavatsızlığı ile açılan paylaşılan ve dile getirilenler bu hazanı gerçek kılıyor. Çıplak gerçek. Karar ve hüküm kati ve değiştirilmez diye bildirilirken koca devletin yapa geldiği zulümler, bir fecaatten çoktan facia boyutuna ulaşmışken bunlar rahatça sindirilebilir diye buyruluyor.

Bütün bu cehennemi alanı yaratmanın yetmediği, iklimin tastamam ona dönüştürülmesinin yolları arşınlanıyor, dört bir yanda bir dolu yeni yalanla birlikte. Bütün olanlar hayata yönelik kasıtlı müdahaleler sonu hiç gelmeyecek tavırların tamamı- sindirilebilir, -yenilip yutulabilir diye anılmaya devam ediliyor bu deryada. Resmedilip gerçeğe dönüştürülen hep bir örtbas çabasından mürekkep, onunla yol alırken hiçbir surette neden, niye, ne hakla bu kadar kolayca sinmek kolaylaştırılıyor buna bir yanıt yoktur haddizatında. Hiçbir şeye yanıt verilmediği gibi bu münferit sayılanların o geneli handiyse toptan zapt etmesi yüce iktidarı bağlamaz. Kısadan yürüyor tüm mesellerin ardı, hep aynı uzama bağlanıyor. Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü öne sürülerek her vakıa, her edim kör bir nefretin doksan yıllık o geleneğine teslim ediliyor.

Gelenek elden gelen kadarıyla değil tüm şartlar zorlanarak yineleniyor, sahip çıkılıyor, yineleniyor. Öldüren, emri veren, yok et diye buyuran, işitme hiçbir zaman asla, kayıtsız kal muhakkak diye çemkiren daima aynı olsa da makama saygıdan bahisler açılmaya devam ediliyor. Dün hiç yaşanmamış gibi, daha dün gibi olanlar hatırda bunca çokça ve apaçık belirginken bunları önemsemeyin, başınızı belaya sokmayın direktifi yineleniyor ol aralıktan. Ol makamdan seslenişler bu ülkede, bu coğrafyada gidenlerin arkasından dizilmeye devam edilen kelamın şirretliğini göstere geliyor. Devletin yıkılmazlığı bir yana halkına karşı geliştirdiği biyopolitik hamlelerin aslında nereye doğru yollandığımızı göstermesi açısından detaylar artık aleniyettedir. Şirretliği hiçbir surette elden bırakmadan yolu daraltmanın nasıl mümkün olduğu resmediliyor.

Her şey aslında, yalan dünyayı biraz daha örtbas edebilmek adına yineleniyor. Daha evvelce nasıl olmuşsa bugün de yarın da aynı tavırla dönüştürülmeye kayıtsızlık bir tavırdan öteye gerçeğe eviriliyor. Kayıtsız kalınmasının güveniyle dün sözüm ona hesap sorulan katillerden, müsebbiplerden, bu ülkenin karanlığının mimarı olan isimlerin attıkları adımlar birebir takip ediliyor. Daha derin yıkımlar için. Dün eksik koydukları bugün tamamlanıyor artık hiçbir ilaveye gerek bıraktırmaksızın bir heyulanın gümbürtüsünde. Sözün erkânca ipotek altına alınabilir kılınmasının ardından, eylem zincirleri gösterendir diye bildirilmesi bunun yolunun açılması ile istimlâkten, yıkımın en sert iklimine geçiş kalıcılaştırılıyor. İsyan etmek sözle bile olsa alarm zillerini harekete geçirendir! İsyan etmek bir biçimde vahşete karşı dil dökmek bile yasaktır.

Her şey ileri demokrasi içinde yeniden dönüştürülürken bir tabii ki ses etmek de yasaktır, ağıt yakmak da yardım etmek sözü havada bırakmadan yardımcı olmak da günahtır. Her şey günahtır da çocuklara katledilmesine karşı hiçbir hamle edilmemesi günah değildir. Her şey günahtır da insanların inançlarına karşı yapılanlar günah değildir. Her şey günahtır da zorunlu denilerek bu ön tanımlamayla din dersi eğitimi, bunun tedrisata dâhil edilmesi makuldür. Her şey günahtır da kime sordun da yaptın o düzenlemeleri suali yanıtsız ve bi’günahtır. Her şey günahtır da, insanların katledilmelerinin en onulmaz yaraları açılmasının karşısında yanıtsızlık günah değildir. Oralardan en yüksekte yer alan makamlardan avama karşı ses ediyorum diye lafazanlıklar günah değildir.

Eyyyy Batı diye söze başlarken İslam Devleti nam şebekeye laf, söz konduramazken kalkıp PKK’ye onun ve ona bağlı olan tüm halk hareketlerine karşı argüman diyerek hedef göstermenin tam anlamı tam karşılığı günah değildir. Ne de olsa günah Kürd söz konusu olduğunda geçersiz bir tanımı gösterendir. Aysel Tuğluk’a hakaret etmek de günah değildir, bizatihi yargı tarafından alınmış olan taş atmak bir özgürlüktür bir ifade biçimidir kararına rağmen hiç değildir. Önce Akdoğan "Nankör" diye bahsi ve linçi başlatır. Arkasından Başbakan Davutoğlu "edepsiz" der. Erdoğan hiç uğraşmadan hiç "densiz" diye devam eder. Bugün onların görmek istemediği asla yanıtları vermedikleri topraklarda gün aşırı saldırı hamlesinin bir İslam Devleti’nden bir T.C. askeri ve polisinden gelmeye devam ederken ucundan kıyısından çekilen görüntülerde bile zalimin kim olduğu meydana çıkarken bir kadın vekil suçludur günaha batmıştır. Bir tek bu erkân temizdir günahsızdır.

Kameralar kayıttayken eylenen suç akitlerinin, insanları yerlerde sürüklemenin o sürükleme hali devam ederken bir yandan da ağır hakaretlerin adı bir türlü konulmaz. Asla bu hizada tutuşun, o hayat için kaçanlara karşı neden sergilenebildiği sorgulanmaz. Yanıtsızlığın, sözün yokuşa sürülmesinin ardı daha büyük felaketlerdir oysa. Hiçbir biçimde yaftaların “sığ” ikliminden uzakta kalmak söz konusu değildir. Dün artık bugün dün artık şimdidir. Dün artık bugün de böylesine tek formla ve tek bir akılla birlikte güncellenmektedir. “Restorasyon” nam tecrübesinin dillendirilmesi, atfedilenin dönüşümü değil tam tersine eğreltiliği ve ucubeliği bir estetik olarak bildirmektedir. Estetik, bir çabanın karşılığı olmaktan çıkartılarak hep yapılması sonuç kabilinden karşılaşılması yinelenen, bir yaranın örtbas edilebilirliği haline dönüştürülür.

Kesin olmasa bile emin olabildiğimiz yegâne şey, bu devinimin hemen her alanda, hemen hiç yılmadan yinelenmesidir. Aralıksız sergilenen tahakküm hamleleri restorasyon sürecinin değil kalıcı yıkımın teminatıdır. Ortaklaşması asla mümkün görülmeyen yapıların, karşılıklı olarak birbirlerini tamamlamasıdır düşündürücüdür yenilenmekten çok yinelemeyi görünür kılandır. Bilindik, aşina bir yerlerden kulağa çalınmış bu akılda yer etmiş hamlelerin tekrarlanmasıdır bunca sık, bunca dip dibe aralıksız. Restorasyon bir gerçeklik örtüsüdür artık. Gerçekte olan bitenin üzerine iliştirilmeye çalışılan bir yamalama gayretidir bu menzil içinde hiç kesintisiz. Tutturulan, denk getirilen, ya da birleştirilen hamleler, topyekûn bu ört basın yeni bir hamle olarak sunulması aralığından türetilenler sayesinde uzam bir karanlığı cismanileştirmektedir. Yenileme hep bir şeyleri gizleme, gözden ırak tutma, sorgudan muaf kılma adına hemen her hürriyetin sorgusuz sualsiz rehin edilmesi anlamını muhteviyatında barındırır.

Görünen köye kılavuz bu ahval altında bundan çok elzem bir deneyimi simgeleştirir. Yenilenirken bu eskiye dair hemen her şeyin şimdiye taşınması söz konusudur. Bunca belagatin tedrisatından ve her türlü fenalığından geçmiş bir ülkede, yaşanmışlık kâfi gelmemiş gibi yenilerinin de bu katara dizilmesidir yenileme-restore. Biçim, şemalı dönüştürülürken formların giderek ayrıştırılmaz bir biçimde devlet nobranlığına göre düzenlenmesidir asıl mesele. Felaketleri de, fecaatleri de hatırlamaktayken bunca yakınlardan akıllara kazınmışken üstelik halan. Yenilenenin bir tavrın yinelenmesi olduğu muhakkaktır. Kaygının sınırlarına, anlama gayretinin karşısına, sorguların menziline tek tip bir duvarın örülmesidir mesele. Hemen her şeyin, sessizliğe mahkûmiyetinin sağlama alındığı bir duvardır. Kanıksatılmaya çalışılanların bir yerde, beynelmilel konulardan çok hayat bağlamında ona doğru yinelendiğini göstere gelendir duvarlar.

Sınırların varlığının, sokaklardan, zihinlerden, insanın ruhun ta içlerine kadar taşındığı bir hücumun kendisidir asıl olan biten duvarlar ile. Çevreleme birbiri ardına yapılmaya devam edilenler bu kuşatma halini süreklileştirmektedir. Devletin, aklı fikri bu menzilin daha da büyüyebilmesi adınadır. İşleme koyduğu her kararın satır aralarında bunun sağlaması yapılabilir. Tek başına bir ‘sağlamadan’ öteye her ne maksatla “restorasyon” teriminin kullanıla geldiği meydana çıkar. Her durumda satır aralarındaki niyet bu ülkenin yegâne gerçekliği olarak işlenmektedir. Aynalanır. Kesin ve teyitli olan ise, iktidar için hayata müdahalenin kesintisizleştirilmesidir. Hayatın devlet aklının ezberlerine kurban edilmesine doyulmamasıdır. Sonsuz bir yargı ve en nihayetinde zapt etme çabası bu ülke gibi bir deney sahasını ortaya çıkartmaktadır.

Doksan yıldır bu savunula gelen tezlerin zaman bunca değişmişken hala inatla, ısrarla muhafaza edilmesidir düşündürücü olan. Doksan yılın bahsi bu sorunların karşısına çıkartılan yanıtsızlığın kalıcılığıdır, yekpareliğidir soluk almaksızın aralıksız. Hayat ehvenin değil ‘kötünün iyisi denile gelenin’, ölümü gösterip sıtmalara razı getirmelerin menzili haline böyle böyle itilmektedir. Kurgudan gerçeğe evirilen ve kalıcılaştırılan erkin tahayyülü ile baskılamasıdır. Tepeden inme kural ve kaidelerin hayata doğru onu hedef haline dönüştürmesinin izlerini yollarını açığa çıkarttığı muhakkaktır. Derin yaralar biriktiriyoruz. Derinden yüzeye bir türlü ulaştırılmayan dertlere ortak oluyoruz bunları yan yana yaşıyoruz kendi içimizde. Erkânın bilmediği, henüz keşfetmediği sınırlarda içte ama hep birlikte yaşıyoruz bir dolu zaman birbirimizden habersiz.

Acı kelama hiçbir zaman, kolay dökülmeyecek olsa da bari bir nüve, tek bir kelimeyle de olsa anlaşılmaya uğraşıyoruz. Ezber olunanların bizi götürdüğü menzilin arkasının hepimize ayrı bir “zulüm” olduğunun bilinciyle dökülüyoruz. Kesintili, eksik gedik ama hayat için çatmaya çalışıyoruz cümleleri. Hayat elden böylesine hoyratça, böylesine sıfatlardan azade katledilip, yok edilirken kaygının paylaşılması adına ilerliyoruz birbirimizin sesini duyarız! diyerek, belki gerçekten görürüz diyerek. Yorgun ve bitkin soluğumuza karşı taarruz eksiksiz güncellenirken sırasını kaybetmeden uygulanırken biz neresindeyiz bu kırım ikliminin işte bu coğrafyanın bunu anlamaya çalışıyoruz. Hayatı bir biçimde bunca zora koşturanların bu direnci, tahakkümle ezip geçerek ilerlemeyi tercih eden devletler olduğunu görüyoruz. Hayatı kör kuyulara rehin edenlerin suretleri sıralanıyor birden görüyoruz.

Masa başlarında eller kollar mimikler bu biatten de gayrisine çalışmayanların salabildikleri korku ekseninin her neye dönüştüğünü de açık ediyor artık anlıyoruz. O yüceler, ulular, haşmetmeaplar, hazretler, çeteler, katiller, şunlar ve bunlar halkların cellâdı olmak için didişe duruyor. Halklara karşı daha ne yapamamışlarsa fenalık adına bunun yollarını arıyorlar umarsızca Türkiye, Kürdistan, Suriye ya da Irak hiç birisine yetişemiyorsa, Nijerya, Ukrayna ya da Hong Kong illa ki bir sınıra bir yerlerdeki hayata kast ediş temellendiriliyor insafsızca. Hayat  bu erkân sultalarına karşı direnebilmektir her anlamda sesle sözle ve isyanla. Hayat her anlamda ayağa kalkabilmektir yılmadan, azalmadan yengilere rağmen bir başlangıç iradesidir. Sinematografik bir kurgu olmayan bu güncellikte yegâne yetebileceğimiz akıl burada saklıdır o iki kelamda.

Gün deviniyor hınca mutlak ve koşulsuz biat ettirme düsturu ile şekillendirilen bir daraltım ile hep ona rehin edilerek şekillendiriliyor. Hayat zapt ediliyor. Bir veciz, atfediş olmaktan öteye geçmiş olan seslenişlerin ardı birer ikişer yıkıma dönüştürülüyor. Acı hep sizli bizli eyleniyor. Yıkım her yerdeyken söze asla sıra gelmemesi adına hiçbir fırsat kaçırılmıyor. Susun telkinden çıkartılıp öcüye dönüştürülüyor bu iklimde. Haddinizi bileceksiniz, bir büyük fermana eviriliyor. Batıya akıl verilirken, buraların o doğunun aklından zerre iz bırakılmaması için elden gelen yarına bırakılmıyor. Yaşam ile ona kast edilmesinin yeni sürümü!, bu ahvalde birbirinden apayrı diye bildirilirken, ayrıştırıcının burnunun dibinde her şey birbirini bulmaya devam ediyor. Nankörler diye atılan manşetlerden edep bildiren, haddini bil denilerek meydan ve makamlardan avaza dökülenler bu toprakları acıların mabedi eylemeye devam ediyor.

Açık olan yegâne şey acının daimiliği, sonsuzluğu adına yapılanların, hangi ellerden, nasıl türetildiği meydana çıkmaktadır bir kez daha. Devletin götürdüğü yer yeni değil; olsa olsa eskiden peyda edilen karanlığın kendisidir. Bu karanlık hal güncellenirken fark edecek miyiz gidişatın uçurum olduğunu? Suretler mütemadiyen değişirken, müdahale edenlerin kimlikleri çeşitlendirilirken susacak mıyız, sese karışmaya devam edecek miyiz? Adlarını saydığımız yerlerde, sayamadığımız nicesinde insanlar hayatlarını sorgulamaya başlamışken hep birlikte teferruat olarak bildirilmekten alıkoyabilecek miyiz endişelerimizi bu yeni ülkede. Amalar ve fakatlardan çekinceler bildirip duran, devletin yolunda ilerleyip yardakçılık eden akıllardan uzağa taşıyabilecek miyiz tüm meramı, arz-i hali hep birlikte. İşte bugünün ülkesinde bunlar meselemizdir.

Misak TUNÇBOYACI İstan’2014

>>>>>Bildirgeç
Kobanê’nin Kawa’ları Dehaq’ları Yenecek - Serkan MENTEŞ - Gezite

Bu komedi bitti! “49 rehine” oyununun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rehinelerin ailelerine ve istemeden de olsa bu oyunda figüranlık yapan rehinelere geçmiş olsun.

101 gün rehin kaldıktan sonra bir sabah ansızın takım elbiseleriyle ve 101 gün şarjı bitmeyen bir telefonla döndüler! Telefonun modelini öğrenebilsek çok iyi olur malum çağımızın sorunlarından biri de çabuk şarjı biten telefonlar.

Cumhurbaşkanı operasyonla kurtardık diyor Başbakan diyalogla yalan da bile anlaşamamış adamlar, biz nasıl kurtardıklarını çok iyi biliyoruz Kobanê’de ki tüm halkların kanını IŞİD’e satarak “kurtardılar” ama “MİT’in inanılmaz başarısıyla” diye satılıyor, yedik mi?

90 yıl boyunca tren durmayan bir durakta bir sabah elektrikler kesiliyor. TCDD’ye ait bir tren duruyor. 49 kişiye karşılık soysuzlar çetesi IŞİD’e 49 tane tank ile Niğde’de bir polis bir astsubay ve sivil bir vatandaşı öldürüp “jandarmayı öldürerek sevap işledim” diyen teröristleri vererek 49 rehine “kurtarılıyor”.

Bu mu inanılmaz başarı? Çok sevdiğiniz devlet sırlarını da verseydiniz tam olaydı (gerçi vermiş de olabilirler).

Bir iddia var: Suriye uçakları Kobanê etrafındaki IŞİD mevzilerini vurmak için civara geldiklerinde Türkiye uçakları tarafından taciz edilip hedeflerin vurulmasına izin verilmemiş. Başka bir iddia daha var ki önemli bence: IŞİD lideri Bağdadi’nin yardımcısı Ebu Müslim Türkmeni‘nin Ankara DTCF‘den mezun olduğu ve MİT’e çalıştığıyla ilgili iddia. Buna göre Türkiye IŞİD’i yaratan güçlerden biri değil, onun asıl öğesi!

Türkiye, halk düşmanlarını bu kadar destekliyorken Kürtler bu hükümetle, bu devletle mi barışacak? İlk fırsatta bizi öldürmeye çalışan bir devletle nasıl barışacağız!

Türkiye IŞİD’i kullanarak Rojava Devrimi’ni boğmak istiyor ama bunu başaramayacak. Irak’ın ikinci büyük şehri Musul’u ve o koca koca silahları tankları bir günde ele geçiren IŞİD Kobanê’yi 85 gündür düşüremiyor ve Kobanê düşmeyecek, o topraklar kanla sulanmayana kadar!

Türkiye akbaba misali Kobanê etrafında dolanıyor, insanlar ölsün şehir düşsün de orda tampon bölge kursun rahatça diye. Ama artık akbabalara yem olmayacağız. Çünkü Kobanê’deki Kürtler onurları için destansı bir mücadele veriyorlar.

Kürtler ve Rojava’daki tüm halklar Türkiye’nin bu ihanetini asla unutmayacak!

Artık yapay sınırlar kalkmıştır bunu Kobanê ile Suruç arasında gördük. Gençler halkını korumak için sınırları yıkıp Kobanê’ye geçti! YPG, modern zaman Kawa’larından oluşan bir ordu. Onurları ve toprakları için Dehaq’lara direniyorlar ve tüm Dehaq’ları yenecekler!

YPG sözcüsü Rêdûr Xelîl‘in şu güzel cümlesiyle bitiriyorum:

“IŞİD’liler cennete gitmek için Rojava’ya saldırıyorlar. Biz de onları cehenneme gönderiyoruz!”

* Akla düşenler, yola çıkıldıkça derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. Akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. Derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. Bahis açtıklarımız anaakımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. Etmekten bir özenle, koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla... yazabildiğimiz kadarıyla. Arzihal'in sınırında bittiği yerde Serkan MENTEŞ'in Gezite'de yayınlanmış olan Kobanê’nin Kawa’ları Dehaq’ları Yenecek makalesine yer vermek istiyoruz. Sözün tamamlayıcısı, anlatılması elzem hale dönüşenleri özetleyen, bütünleştiren bir okuma parçasının altına imzasını atıyor MENTEŞ. Gezite'nin ve yazarın anlayışlarına binaen, Deuss Ex Machina'da sizlerle paylaşıyoruz. İyi haftalar...

...Fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya Deuss Ex Machina  ile devam...İyi Haftalar...

Allame-i Ulul Arz’dan Ara Nağmeler
Okuma Parçası
Gezi Parkı Eylemleri: Türkiye’de Toplanma Özgürlüğü Hakkı Şiddet Kullanılarak Engelleniyor - Uluslararası Af Örgütü
Gördüm - Bir Gezi Parkı Direnişi Belgesel Filmi - Documentary Film - R H - Vimeo
Dönüşüm - Gentrification Belgeseli - Yönetmen Hakan TOSUN - Youtube
Soma'da Hayatını Kaybeden İşçilerin Anısına... - Soma'nın İşçileri
Soma'da Sekiz Saat - Devrim TABAN, Zeynep ORAL - Vimeo
Çocuğa Karşı Ayırımcılık Raporu - Gündem Çocuk Derneği
Sesli Meram / Deuss Ex Machina Kayıt Bloku.. Geçtiğimiz Günlerden Ses ve Söz - Podcasts
Kobanê: Kutsal İttifak Devrimi Boğmaya Çalışıyor - Cihan ÇABUK & Y. Doğan ÇETİNKAYA - Başlangıç
Kobane Neyi Anlatıyor? - Akın OLGUN - Birgün
Dewrano - Misak TUNÇBOYACI - Harfvolver
Öbür Büyük Mesele: Türklerin Geleceği - Ümit KIVANÇ - Riya Tabirleri
Dengêk Bidin Şengalê Û Rojava! - Şeyhmus DİKEN - Bianet
Suruç'ta İki Kadın - Müjde Tozbey ERDEN - soL
İnsanlıkla Barbarlık Arasında Bir Savaş: Kobanê - Tuncay ŞUR - Kürdistan24
Dünyanın Yalnızları - Yusuf NAZIM - T24
Ya Sizin Dünyanız? O Da Berkin’den Küçüktür… - Kemal BOZKURT - Harfvolver
Kobanê: Satranç Oyununun En Kritik Safhası - Erhan KELEŞOĞLU - Evrensel
Fighting Power In Kobanî - Carl DROTT - Le Monde Diplomatique
“Çekirdek Koalisyonun Komplo Teorisi IŞİD” - Emrah TEKİN - Meydan Gazetesi
Kobane’de Çatışmalar Sürüyor: Binlerce Kişi Sınırı Aştı, Geri Dönüşte Asker Saldırdı - Sendika.org
Açlık Grevindeki Vekillerden Kobanê İçin Acil Çağrı - Dicle Haber Ajansı
Polat Can ile Amerikan Hava Saldırıları ve Kobanê Üzerine - Mutlu ÇİVİROĞLU - MÇ' Blog
Islamic State Tightens Siege Of Syria Border Town Kobane - Paul WOOD - BBC News
Secret Hospitals Treating Wounded Civilians: Ghosts Of Aleppo - Vice News via Youtube
Zakaria: Turkey Key To Anti-ISIS Strategy - CNN - Global Public Square
İttifak Operasyonları IŞİD ve Nusra'yı Barıştıracak Mı? - Hasan SİVRİ - Yakın Doğu Haber
Işid'in Kobani Saldırısı, Ortadoğu'nun Dizayn Edilmesi Türkiye'nin Kaybetmesi - Mustafa PEKÖZ - Muhalif Yazılar
Turkish Government Co-operated With Al-Qaeda In Syria, Says Former US Ambassador - Richard SPENCER & Raf SANCHEZ - Daily Telegraph
La Frontière Turco-Syrienne 'A La Cruelle Epreuve Des Faits : L’exemple Du Sud Du Département D’Urfa En Septembre 2014 - Jean-François PEROUSE - Ovipot
"Islamischer Staat": Auswärtiges Amt Warnt Vor Terrorrisiko In Vielen Ländern - Der Spiegel
Syria Air Strikes: America’s Attacks On Isis May Help Bashar Al-Assad Keep His Regime Alive - Robert FISK - The Independent
Fleeing ISIS, Syrian Kurds Swarm Into Turkey - Alan TAYLOR - The Atlantic
Türkiye'ye Geçen Kürtler Evlerine Dönmeye Çalışıyor - Rengin ARSLAN - BBC Türkçe
Rehineler ve Takas - İskender KAHRAMAN - İştirakî
MİT Raporunda Korkunç İddialar - Yurt
“Karanlık İşlere ve Onları Örtecek Kahramanlara İhtiyacımız Var..” - Yetvart DANZİKYAN - Agos
Russia Is The Biggest Loser - Vahakn KEŞİŞYAN - Outbox Society
French Bungle With Returning Islamists Draws Political Flak - Gregory VISCUSI - Bloomberg
Faşizme Karşı Atılan Her Taş Meşrudur - Doğan Emrah ZIRAMAN - Gezite
Asıl Edepsizlik - Çetin YILMAZ - Jiyan
Mültecinin Evi - 13 Melek - Sabit Fikir
BM Kararı Dink Davası’na Hayırlı Olsun! - Erol ÖNDEROĞLU - Bianet
Gazi Üniversitesi'nde Ermeni Nefreti - Birgün
Faşizme Bir Taksi! - Hektor VARTANYAN - Harfvolver
Are They Allowing The Headscarf Or Imposing Their Beliefs On Everyone? - Orhan Kemal CENGİZ - Sundays Zaman
Aleviler: Çocuklarımızı Zorunlu Din Dersine Göndermeyeceğiz! - Dersim News
Parasız, Laik, Demokratik ve Anadilde Eğitim İçin Sivil İtaatsizlik - Cem AKBALIK - Harfvolver
Okul Kitaplarında Ötekiler - Herkül MİLLAS - Zaman
'Ermeni Öğrencilerden Özür Dileyin, Nefret ve Düşmanlık İfadelerini Ders Kitaplarından Çıkarın' - Bildiri - T24
Kaiser: "There Is No Collective Kurdish Guilt For 1915, But The Responsibility Is Yet To Be Discussed" - Evrim KAYA - Agos
Ermenilerin Önündeki Tercihler ve Agos... - M. ESAYAN - Yeni Şafak
Bir ‘Makbul’ Agos Aranıyor - Karin KARAKAŞLI - Agos
Metehan’a Saldıran Faşistler: ‘Alperen Mergen’i Sahipleniyoruz’ - Sendika.org
IŞİD Saldırılarını Protesto Eden Öğrencilere Saldırı - İMC
İÜ'de Öğrencilere Saldıran Gerici Çete İşte Böyle Elini Kolunu Sallayarak Okuldan Ayrıldı! - FKF Twitter
Bütün Dünya Buna [Ya Da Sana] İnansa! - Pınar TREMBLAY - T24
Washington'da Kürt Konferansı Başladı - Barış SARER - VivaHiba
Tarih Yapmak ve Tarih Yazmak: Ertuğrul Kürkçü  - Göksun YAZICI - Zete
Roboski İçin Bir Gün Değil Ölüm Her Gün - Fatih TUNÇ - Jiyan
Mersin'de Çocuğa İşkence Eden Polis İşine Geri Döndü - İsmail SAYMAZ - Radikal
İnanılmaz İstatistik: Sadece 4 Yılda "Polise Mukavemet" Suçundan 102 Bin Kişi Yargılandı, 41 Bini Mahkum Oldu - Kemal GÖKTAŞ - KG' Blog
Seattle Police Aren't Using Enough Force, Internal Memo Says - Renee LEWIS - Al Jazeera
From Watts To Ferguson - Rick PERLSTEIN - In These Times
Ferguson’da Her Yerde Bütün Polisler Katildir - Meydan Gazetesi
"Alternatif Nobel" Sızdıran Snowden ve Yayımlayan Rusbridge'in - Bianet
Malya Ovasında Bir Babai - Süleyman ALTUNOĞLU - Gezite
The Rise Of Kurdish Literature - Selim TEMO & Tarık GÜNERSEL - Sampsonia Way
Hayat - Misak TUNÇBOYACI - Harfvolver
Edward Said: A Remembrance - Ammiel ALCALAY - WarScapes
Orhan Doğan Barış Ödülü Eren Keskin'in - Agos
An Interview With The Aghvor Parer Project - Clément GIRARDOT - Mashallah News
Կարմիլիկ - ՄԱՀԻՐ ԷՕԶՔԱՆ - Agos
'Gezi' Kitabı Yüzünden 1 Yıl Hapse Mahkum Olan Özkoray: Kararı Tanımıyorum - Fatih UZUN - Onedio
Eski Gece - II - Aslı ERDOĞAN - Özgür Gündem
Afrika’nın Ortasında Yan Yana İki Üvercinka’yız - Sibel YÜKLER - Harfvolver
The Source Of Bad Writing - Steven PINKER - WSJ

Deuss Ex Machina genelgeçer disiplinlerden uzakta kalarak, deneysel öğeler ihtiva eden tüm müzik turlerine sonuna kadar kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. Bu bağlamda Ambient’dan - Weird Folk’a uzanan ses seceresinden alıntıları her Pazartesi akşamı 21.00-22.00 saatleri (GMT +2) arasında canli olarak Dinamo’dan iliştirmeye devam ediyoruz.

Her Türlü Eleştiri,Öneri vs .İçin İletişim Kanallarımız;
DinamoPromo InquiriesMakina
Her Pazartesi Gecesi 21:00 -22:00 (GMT +2) arası Dinamo
---------------------------------------------------------
>>>>>Info Go-R-Sel Suruc

>>>>>Poemé
Bir Tanımı Olmalı - Ayten MUTLU

bu acının bir tanımı olmalı
bana hiç söylenmemiş sözcükler gerek

gözlerime doluşan bu yağmur kuşlarının
her sevgiye bir tarih düşüren yanlışların
çıkmayan sokaklarda yitirdiğim düşlerin
bu acıyla buluşan bir tanımı olmalı

göğsünü kanırtarak oyan kör bıçak gibi
yaşanacak herşeyi dünde unutmak gibi
ömrünü kayalardan fırlatıp atmak gibi
kendinde kaybolmanın bir tanımı olmalı

toprağı gökyüzüne savuran depremlerden
bütün evleri birden sürükleyen sellerden
geriye bir başına kalan ihtiyar gibi
acıyı solumanın bir tanımı olmalı

güneşin ortasında karanlık olmak gibi
kuruyan bir denizde sessizce yanmak gibi
ıpıssız bir evrende tek canlı kalmak gibi
bu çılgın yalnızlığın bir tanımı olmalı

sevdiğinin yüzüne son kez değercesine
söylenecek hiçbir şey kalmadı dercesine
en uzak tınıları boyayarak sesine
"hoşçakal" demenin de bir tanımı olmalı

ben ne söyleyeceğim şimdi yelkenlerime
bana rüzgâr dilinden sözcüklere gerek

Kaynak

Comments

Popular posts from this blog

benim söylemek için çırpındığım gecelerde, siz yoktunuz...

Deuss Ex Machina # 280 - Ancient History Of Nothingness Echoed Louder

sesli meram 152 -- շփոթ