sesli meram 284 -- շնչել


kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_284_//_karşı_156_//շնչել

24 kasım 2020 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
x- Izora - Vanished (Zodiac Music)
x- Izora - Unknown (Zodiac Music)
x- Humanature - Never Know (Liquicity Records)
x- Humanature - Searching (Liquicity Records)
x- Nu Division - In The Air (Liquid Flavours Records)
x- Nu Division - Colours (Liquid Flavours Records)
x- Nu:Tone - Sweeter (Hospital Records)
x- Nu:Tone - Do It Right (Hospital Records) 

/////arz-i-hal
"Uluslararası çocuk hakları evrensel beyannamesi altında imzası bulunan bir ülkenin ortaya serdiği kalıcı / hemen hiç tükenmeyen yaranın nasıl elzem / ivedi olduğuna dair bir sesleniş var edilir kolektif meram aracılığıyla. Düzen, devri muktedir, devletin ta kendisi o ya da bu emir eri, kolluğu, yaygın medyası, şusu ve busu ile bir / birlikte bir sahadaki en temel hakların yıkımına yol / zemin aramaya devam etmektedir. Yeni ülke, hukuki reform naraları atarken, demokratikleşme bahsinde eksiklerini derleyip toparlayacağından mesel olunurken, her meram hayata çıkartılırken aslında onun yerle yeksan edildiği bir hallerin tam tekmil toplamında olduğumuz çocuk hakları gününde bir kez daha ortaya çıkar! Kim verecektir ki hesabını!

Adaletin, hukukun, eşitliğin, demokrasi ve hürriyetin ayaklar altına alındığı yerde olanın ta kendisidir o hayatın basite indirgenmesi. Düzen, devletli hiçbirimizin hayatına dair tek bir an olsun kıymet bildirmeyeceğini artık gizleme ihtiyacı dahi duymadan her var ettiği hamleyle açık eder. Bunca doğrudan, bu kadar kesintisiz bir biyopolitik yıkım halinin en olmadık suretleri arasında bir o yana, bir bu yana savrulurken memleket hak ve hürriyetin sorgulanması imkansız kılınır. Cerahat dört bir yanı kuşatırken, olmakta olan, varlığı alenen tescillenmiş cürümlerle birlikte bir kez daha hayat basit bir mesele sıkıştırılır. Artık yalanlara karnımız tok, şaşıracak da bir şey bırakmadılar ki sözleri yankılanırken iş bu sahada her an yepyeni bir cerahat güncellenir. Böyle bir hal, böyle bir istençle, dolu dolu nutuklar, bir dolu vecizle birlikte ambalajlanıp pazarlanmaya devam edilen yeni ülke hiçbirimiz için bir hayat meseli bırakacak mıdır? Sahiden hayatın böyle ucuz kılındığı bir yerde bir gelecek / bir günce / bir tek anlamla müşterek bir tahayyülün izi kalacak mıdır, sahiden! Hayat bu kadar basit bir mesele midir, sahiden!" sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - weird folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on altı yıldır... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Only The War - Rupen KAJAG 

I spent two hours
Buffing away a century and a fifth
Of corrosion from a doorknob,
To get my mind
Off the madness around me–
So far, yet so close–
While flipping channels on the screen
Between pictures of the war of my people
And the election between two dinosaurs;
While chatting with friends
About the war
And the two dinosaurs;
While pretending to be optimistic
About the war
And the outcome between the two dinosaurs;
While thinking about the war
And the…
Only the war.
Only the war.

Before I know it
Generations of grime are lost forever
And I am looking into a ball of shine.

I wish I had snapped a “before”
On my phone,
Which is overworked
And drained as of late.

This thing in my hand
Was once black and green.
Black and green.
Green and black.
Կանաչ ու սեւ.

The green battledresses of our heroes;
The black-clad mothers full of grief.

Only the war.

Green and black.
Black and green.
Կանաչ ու սեւ.
Կանաչ ու սեւ.
Սեւ ու կանաչ.

Եւ ոսկի կը հագնեն սեւ օրերն հայոց…
#ՂարաբաղԻմԱղբիւրԵսԴու #ԲաշխեմԿեանքսՔեզԻմԱրցախ

Comments