sesli meram 299 -- զգացմունքներ

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_299_//_karşı_171_//զգացմունքներ

09 mart 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Midnight Moon - Sitting In The Rain (Liquid Flavours Records)
2- Midnight Moon - Optimal Grooves (Liquid Flavours Records)
3- ALB - Voyage (feat. Flowanastasia) (RAM Records)
4- ALB - Spaced Out (RAM Records)
5- Phaction - Fantasy (Spectrasoul Remix) (Fokuz Recordings)
6- Satl - Forward Thinking (Calibre Remix) (Fokuz Recordings)
7- Mirai - Get On & Boggie (Human Elements)
8- Mirai - Dreamland (Human Elements)

/////arz-i-hal
"Biteviye bir döngü var ediliyor. Şu yukarıdaki gibi Bakur Kürdistan’ını illerinde var edilmiş olagelen cerahatli tavırla / hiddetle ve sürekli baş amir ve avenesinin eliyle saf dışı bırakılmak istenen bir siyasi yapıya karşıtlık güncelleniyor. Doğrudan insan hakları konusunda her nerede olunduğu, dahası yüzleşilmediği için bir asırdır handiyse bir kara, kapkara bir karabasana dönüşen o Kürd Sorununu biraz daha yıkıcı kılmanın tezahürü bir kez daha var edilir. Bütün bu fasit döngü içerisinde yaşam hakkının gasbından, tahakküm etme hallerinin pek çok farklı yüzeyine, aralıksız terör / terörist gibi yıldırı tahayyülünün pek çok farklı tekerrürüne rehin kılınmış bir uzam güncelliği karşımıza çıkartılır. Düzen, Van’da iki vekil derdest edilir. Vekillerin neden bir sokağın kuşatıldığına dair sorularına hiçbir yanıt verilmeye çalışılır. Düzenin kolluğu tarafından, kodlanmış düşmanlar olarak görülen bir temsil / bir halk bir kez daha köşeye kıstırılmak istenir. Bundan daha büyük bir karabasan, fasit döngü söz konusu mudur? Buradan bir yol, bir yön, olumlanabilir tek bir iyi güne varılabilir mi?

Her yerde demokrasi, eşitlik, adalet, hak tanzimi, reformlar ve daha pek çok müşterek mesele dair atıp tutulmaya devam edilirken, onca vaat, bir dolu ve bir dolu nutuk / söylev çekilirken bu cerahat hali şu sahanın her nereye vardığını da ifşa etmektedir. On dokuzuncu yılındaki bir iktidar pratiğinin madun siyasetin en pejmürdelik ile birlikte kotardığı yeni ülke titri bir yangın yeridir. Bunca afaki olanın, var edilmiş bir yıkımlar silsilesine rehin, hepten aynı noktalardan cereyan eden bir sistematik yıldırının ta kendisi olduğu muhakkaktır. Faşizmin artık enikonu karanlığında yürümeye devam diyen bir menzil bugünün hakikati kılınıyor. Bir cerahat halinin orta yerinde hayat hakkının, tüm o müşterek tahayyüllerin çatısı olan demokrasinin köküne kibrit suyu dökülmeye hala inatla devam olunuyor.

Bir cerahat ülküsü üstünden güncellenen anlık yıkımların her ana denk getirilen hak gasplarının, tahakküm etme hallerinin, yıkım ve yıldırının ortasında bir menzil tükenmeye sevk edilir. Mesele bunca barizdir, bu kadar kesintisiz bir yıkımdır, hala ve bundan sonra da. Totaliter rejimin, gündelik her vakada dibine kadar ta en dibe kadar batışını var ettiği bir menzilde, faşizm devletlinin abecesi ve eylemleriyle bir ve birlikte güncellenendir. Bu kadar bariz bir fasit döngü, tümden topyekun sıradanın, sıradan hayatların kaybına zemin teşkil edendir, kim farkındadır, kim anlamaktadır, kim ya da kimler dur diyecektir, mesele buradadır. Bu ezber edilmiş şablonlarla, daimi bir hal içerisinde var edilen cerahat / cürüm ve çürümeyle bir yarın konulmaz, bırakılmaz! Artık görüyor musunuz? Tümden yıkımın, tekinsiz bir halde aralıksız yıldırı güncelliğinde bir ülke kalmaz, sahiden anlıyor musunuz? Bunca kötülük ile yol nereye?" sesli meram 

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Իրիկվան Ձայներ -- Միսաք ՄԵԾԱՐԵՆՑ

Կ’ալեկոծին տարփոտ ձայներն իրիկվան,
հորձանքին մեջ հոգնակոհակ հովերուն.
անրջածուփ, նըվաղ բույրերն երերուն
վերջալույսին մեջ ոսկեզօծ` կը հևան:

Խըրախության աղաղակներ հեշտալուր՝
կը պլլըվին այդ ցնծաձայն նըվագին.
ու կ’անհետին` մեջն այդ ծըփուն հորձանքին`
հեշտերգությանց թույլ ծըվեններ կցկըտուր:

Զիլ գեղգեղներ ու նըվագներ վրդովիչ,
ու ջութակի սարսուռին գիծը կարմիր…
Արևմարքին ծաղիկն, որ չի թառամիր,
ինքն ալ գինով ըզգլխանքեն այս թովիչ:

Աղմըկահար սույլն ու արշավն հովերուն,
հծծյունները ծաղիկներուն խատուտիկ,
բարդիներու խարշափն ու ծափն հանդարտիկ,
և համերգը խանդոտ` գետին մոլորուն:

Կըստվարանա ալիքն հրճվոտ այս ճիչին,
ու կը բախղի հոգվույս պորփյուր քարափին,
ու կ’ոռոգե զիս փրփուրին մեջ ծըփին
երբ խնկագույն լույսերն ինձմե կը փախչին:

Արծաթ լույսերն հիմակ տակավ կը ծաղկին,
ու կը ցայտե թավ հեծեծանքն ուտերուն,
լազվարթ ժամեր լուսնի շիթ շիթ կաթիլքին
մեջ կը թրթռան իրենց համբույրն անանուն…։

Եվ հոգիներ կ’իյնան անոնց ծնրադիր,
սիրերգությանց ըմպած հըմայքն հըրեղեն.
պայեր անոնց միստիք ճամփան կը պեղեն.
ու կը ցնծան լույսով` զենիթ ու նատիր:

Ու կը բացվի փալփլուն` գիշերն երջանիկ,
արձագանգներ կը խաղան դեռ հոս ու հոն.
քերթված մըն է ցայգն համորեն, ջինջ գեղոն`
որ կ’երփներգե ծափ ու ծիծաղ ու ծաղիկ:

Comments