sesli meram 334 -- հիասթափություն

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_334_//_karşı_206_//հիասթափություն

16 kasım 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Matt View - Be There (Ridmic)
2- Matt View - Come Clean (Ridmic)
3- DJ Uniques - Suddenly (Liquid Tribe)
4- DJ Uniques - The Violin Lady (Liquid Tribe)
5- Bluefootjai - Still Hustlin (Soulfeeling Records)
6- Bluefootjai - Captain Of My Soul (Soulfeeling Records)
7- Nichenka Zoryana - Zrazok (Heart Twice)
8- Nichenka Zoryana - Friends (Heart Twice)

/////arz-i-hal
"“Modem diktatörlüklerle geçmişin bütün tiranları arasındaki temel farklılık, terörün artık öncelikle muhalifleri korkutmanın ve yok etmenin bir aracı değil, tamamen boyun eğmiş halk kitlelerini yönetmenin daimi aygıtı olarak kullanılmasında yatmaktadır. Modern terör, bir muhalefetin tahrikine muhtaç değildir ve kurbanları, zorbanın bakış açısından bile masum kimselerdir. Yahudilere, yani düşünceleri ne ve eylemlerine bakmaksızın belli ortak özelliklere sahip bir grup insana karşı tam bir terörün uygulandığı Nazi Almanya'sında durum buydu.” Totalitarizmin Kaynakları 1, Hannah Arendt / İletişim Yayınları

Bütünüyle zamanın şimdisine seslenen bir meramdır Hannah Arendt’in sunduğu. Alenen bir dünya meselinin, yaşama hak ve isteminin terörle nasıl boğuntuya konulabildiği ve dahası ikinci dünya savaşına giden o karanlığın temellerinin her nasıl atılabildiğinin de tüm bariz kaynakçalar ile duyururken, modern zamanların, yenilenmiş denilen ülkeler ve tüm o demokrasi şablonlarının da nasıl pejmürde edildiğine dair bir yetkin önermeyi özü ile bildirir. Düzenin şimdisinin sahiplerinin ister baş efendi, ister başkası hayata kastın ta kendisini her nasıl süreğen / daim bir mesele dönüştürdüklerini de göstere gelir. Hayatın iş bu şimdiye, şu ülke denilen mezbelelikler toplamı bir çukurda bize sunduğu şeylerin de o katran karanlığı, insanlığın yüz karası hallerden uzak olmadığı artık alenidir. Yenilenen, yeni diye anılanın geçmişin mezbelelik hallerinden de zerrece uzağa konumlandırılmamış olması da apayrı bir dert olarak kayda geçsin.

Bugün ismi yeni olarak zikredilenin suna geldiği her şeyin bir bariz geçmişin tekrarından mülhem olduğu her gün ama öyle / ama böyle bir biçimde tahakküm etme halleriyle tüm o kodlanmış ezberlerin yeniden icrasıyla güncellenendir. Totalitarizm kendi döngüsünde güncelliğini devir değişmiş olsa da faşizme yepyeni anlamlar yükleyerek, ambalajını illa ki tazeleyerek, allayıp pullayarak, kısmen değil kalıcı bir tahrifat için sabit olunandır. Son yirmi yılın şeceresine baktığımızda bu tahayyülün Türkiye devletini yöneten temsil ile her nasıl yeniden yeniden kurulduğunu örnekleyebilmek söz konusudur. Kurucu iktidar pratiği ve sonrasında çıkagelen her temsilde, özne olan ittihat ve terakki zihniyetinin, bir o yana bir bu yana ama hep, her dem ister liberal, ister ılımlı, ister orta yolcu, isterse de o dini siyasetinin asal aktörü kılanlar olsun el değiştirse de merkezi oluşturmasının meseli artık bu faşizan, mikro milliyetçi, gizlisi saklısı olmadan nefret ediminin suretleriyle bir var edilendir. Sene 2021!" sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Ուղերձ -- Միքայել ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ

Հողմերից թև առած, թռչում ես Մեչուխեչա,
Ծովերից ու ցամաքից քեզ արգելք չկա․
Մեռուցիր ժամանակը, տարածությունը ջնջեցիր,
Փայլակը նախանձեցավ արագությանդ երկնաձիր։

Տավրոսից Այրարատ, Բոսփորից Աղթամար,
Քո տեսած, Քո պատմած թշվառությունք անհամար․
Ո՛վ հոգաց, ո՛վ վազեց լսել ազգի հռնչյուն,
Ո՛վ ներկա նորա մոտ, երբ փչում էր նա հոգին։

Ո՛վ սրբեց նեղվածի արտասուք աչքերից,
Ո՛վ ողբաց, բողոքեց, երբ խլեցին հաց որբից։
Քնած էր ամիրան, աչք փակած և դիտող,
Ի ժամու, տարաժամ դու եղար միայն օգնող։

Քեզ սիրեց Հայաստան, Քեզ օրհնում է բյուր բերան,
Քեզ դափնի պսակներ հյուսում է ապագան։
Ընդունի՛ր այս երկտող իմ անշուք հյուսվածը,
Պակասը թո՛ղ լցնե սիրած իմ, Քո ազգը։

Comments