kenarlık # 1 - motion sickness of time travel - white candle (digi059x/digitalis recordings)

...her yankı bir çığlıktır, zamanın akışında yıkıma uğratılmaya çalışılan bünyenin verebileceği belki en ne yanıttır. neler tersine gidiyorsa onu uyaranıdır. oldurulamazcılığın tahripkar ve gelecek ipotekleyen sert ikliminde daraltımları aşabilmek bazen çok kısa, bazen biraz daha uzun ortaya çıkan bu çığlıklar sayesinde olur. yankıyı oluşturan im, nedensiz tortu birikiminin, birikmesinin sonu gelmeyen yüklerin hem varlığını daha rahat görebilmeyi hem de muktedir pek istemiyor olsa da olası bir çözümleme için zihinde ön tahlile imkan tanır. tanımlandırılan, ayrıştırılan mutlak adlediip takdis edilen kimi doğruların göreceliliği ortaya çıkar. o aralıkta. enikonu düzayak belirginleşir. ne ki hissiyatsızlığın tavan, ötekileştirmenin üst, ümit parçalayıcılığının pik yapmasının  yanında bu yankı belirlidir. belirgindir. işittirmek için çabalanım, anlam kazandırabilmek için emek gereklidir. yadsındıkça, yaftalara teslim olundukça yankılananın esamesini okuyabilmek, sağaltımı sağduyunun ve adına empati denilen olgunun gerekliliğini kanıtlar. kopartılan çığlığın(kların) nedenlerini anlayabilmek için önce vicdan yoksunu olmamak gereklidir. vicdan yoksulu. sağlama yapmaya gereksinim olmadan saptayışlarla anın harala gürelesi içinde unutturulmaya namzet olunan şeylerin yankısının toplamıdır çığlık bir ihtimal...


Motion Sickness of Time Travel - Binah from Motion Sickness of Time Travel on Vimeo.

...ses yüzeylerinde gündelikliğin telaşesinde yanı başımızda yankılanıp duran iş bu ses erimlerini derleyip toparlayan, onları önce eğip bükerek daha sonra yeniden tanımlandırarak yeni güzergahlar belirginleştirmeye gayretkeş bir isim rachel evans. grant evans ile modern lamps ve quiet evenings gibi deneysel eşik dahilinde kurgularda imzası olan bir altkültür prodüktör. ses lehimleyicisi. seeping through the veil of the unconscious ve luminaries & synastry adlarıyla anılan (her ikisi de digitalis recordings) iki uzunçaları bu müzik seyyahının dönüşümleri için yeterli referanslar ihtiva eden birer kayıt dizgisini oluşturacaktır. dönüştürülen her bi'ses tıpkı yukarıda kısaca değinmeye çalıştığımız gibi her bir çığlığın gerçeklikteki yansımasına zihin yoranlar için birebir uygulanabilir, denenebilir birer etkileşimli ses kolajlamasını ihtiva eder. sorgulamak için vesile. rachel evans'ın damıtmakta olduğu amerikan avant-garde ses erimleri ile weird folk'tan synthesizerlar ile bağdaşık tutulabilecek neo wave kurgulara kadar çeşitlilik arz eden bir yansıtıcılıktır. içten dışa. en dış çemberden merkeze. devir daim eden bir süreç bütünlüğü. luminaries & synastries albümünün yapımı aşamasında kenara ayıklanmış olan parçalar ile 3'lük cd-r formunda yayınlanmış olan sistrum kaydından parçalar ile mürekkep "white candle" derlemesi belirli döngülerin etrafında dolanan kayıtların yanında ferahfeza bir dinlenceliği tanımlandırır. geniş mesafelerle kurgulanan kaset kayıt içerisinde ham halleriyle çoğu çalışmanın drone-ambient ekseninin yadigarı olan gürültü kavislerinden ödünç alınmış yapılarla, niteliksel olarak daha cesur, yaban kurgulamalar karşımıza çıkartılır. modern zamanların her şeyi benlik sınırları içerisinde saklı tutmaya gayretkeş bünyeleri için bir noktada dert ortağı olabilecek arabesk yüzeyler bile keşfedilebilir. sanatçının sesini tınılara dönüştürerek kotardığı vokal deneyimlerinde bunu duyumsayabilmek mümkün. sözün kıssası motion sickness of time travel, benzerleri onlarca bulunabilecek bir ses tarlasında sınırsızlığı yoklayarak, dinleyiciyi müziğine kanalize edebilecek tüm verileri bir çırpıda sayan bir anlatıcılık vazifesi göstermekte. fenalıkların eksik olmadığı bu kış güncesinde bir ihtimal zihine iyi gelebilecek tasvirler iletmekte. dayanabilmek için... kopan çığlıkları anlamlandırabilmek için... hayat için... 

motion sickness of time travel official blog
motion sickness of time travel - white candle dijital kopya
motion sickness of time travel - people really don't care as much interview by: ian maleney via thumped

Comments