Deuss Ex Machina # 501 - vieno žingsnio aklųjų šviesa

Kay(ıp)bedenler K/lan+-Dereasonable (VV)arp Presents
Deuss_Ex_Machina_501_--_vieno žingsnio aklųjų šviesa

26 Mayıs 2014 Pazartesi gecesi "canlı" yayınlanmış programın parça dizinidir.

>>>>>sesli meram muhteviyatı<<<<<
1. Şenol Küçükyıldırım - -scape 01 (Müzik Hayvanı)
2. Şenol Küçükyıldırım - -scape 03 (Müzik Hayvanı)
3. Saåad - Alone In The Light (Hand In The Dark)
4. Saåad - New Helicon (Hand In The Dark)
5. C.Diab - Outside Light (Self Released)
6. C.Diab - Young Hums (Self Released)
7. un automne à Lob-Nor - Untitled 05 (Les Disques Serpentine)
8. un automne à Lob-Nor - Untitled 01 (Les Disques Serpentine)
9. Lemur - (The) Dust Song (Enough Records)
10. Lemur - Kataphora (Enough Records)

vieno žingsnio aklųjų šviesa
(501)

Hikaye

Buraların hikâyesi ne yazmakla tükenebilir, ne anlattıkça dibi bulunabilir, ne sonuçlandırılabilir ne de üzerine tek söz eklenmesine gerek kalmaksızın anlaşılabilir çözümlenebilir bir meseledir. Derlenenler ucundan kıyısından hep dile getirilmeye çalışılanlar, bilfiil ifşa ve ikrar olunanlar yüzeyin derinlerindeki büyük tahrifatın salt ve sadece belirli bir uzamını görünür kılabilir. Hal böyledir böylesindedir. Astığım astık kestiğim kestik coğrafyasındaki devlet denilen mekanizmanın eylediklerinin, sonrasında vuku bulanların kalanların bir cümlede, ondan mülhem başı ve sonu belirli bir hikâyesi söz konusu değildir, artık. Değinilenin fecaati ortaya çıkanın vahameti, erkin felakete sahip çıkışı, bunları sıradan addetmesi her şeyi normalleştirmesi, sıradanlaştırma hevesi bu bağlamda sıralananlar dizi dizi demeçler bir dolu tedbirler bu hikâye dediğimizin sınırlarının bulunmadığını göstere gelmektedir.

Hikâyeden sayılanların gerçekliğimizin düşünü parçalayanlar olduğu yinelenesidir. Gerçeğimiz bir uzama hapsedilirken her şey yalanlarla gasp edilirken olan bitenler birer kısa cümlede izah edilemeyecek kadar derine iz bırakmaktadır hala. Görülmesine çabalanılanlar ile gösterilmeyenler arasındaki derin yar, her şeyi apaçık ifşa etmektedir haddizatında. Yinelenenler ezberler ile kotarılmış olan, sınırları bariz ve belirgin olan bir sathı mahalli göstere gelmektedir, boyuna, daima.-Düşün taşın ama sorgulamaya girişme, gör ve hisset ama harekete geçme, eğri ve eğreltilik bir estetik olsun, oluşturulsun gel gelelim bu ne diye hiç bahsetme. Her şeye bir kulp takılsın ama bunun nedenlerini niyelerini sorma, peşine düşme. Bir şeyler bunca kolay devletin tahakkümü için yapılandırılsın bu ne perhiz nasıl ileri demokrasi diye cümleye başlama, mümkünse konuşma.

Herkese mubah ama size yok bahsinin her neye tekabül ettiği gün be gün aşikarken, bunca belirgin, hala ve hala devletin mağduriyetinden bahis açıp olan biteni muğlaklaştırma gayretine düşen bir akla karşı seslenme. Suskunluğu sıradanlaştır, zulmü sıradanlaştır, hakareti içselleştir, her şeye empati kur, izahattan çok azar işit devlet dediğinin hedefinde hep yer al, ya da hedefte kal orada sabit gel gelelim bir şeyler bu hale nasıl çabuk dönüştürülmüş, nasıl bunca yıkım eşiğimizden içeri buyur edilmiş ona karşı hiçbir şey yapma. Tavsiye olunanlar, dile pelesenk edilenleri bir araya getirdiğimiz bugünün ülkesinde hikâye böyle işlenen, sürekli devinen bir kurgu. Masallardan bahsetmiyoruz hayır henüz naifliği arşınlayabilecek derman yok gördüğümüzden ve başımıza getirilenlerden sonra bir kelam etme gerekliliğinde tam da Gezi Direnişi'nin başladığı yerin sınırlarında bir akşamüzeri bu satırları yazmaya gayret ediyoruz.

Direniş birinci yılını doldururken dönüşürken, halen anlatmaya devam ederken meramını biz sadece ucundan kıyısından bildiklerimizle değil, tanık olduklarımızın kıyısında işte bu karanlık güncelliğin yekpareliğine karşı söze sığınıyoruz ne kadar kaldıysa. Burada değinilenlerin hepsi ve daha fazlası sınırların nasıl muğlâklaştırıldığını göstere gelmektedir hala. Bir yerlerde olan biten, başka bir yerde daha henüz katara eklenirken, kervana düzülürken öncesiyle ve sonrası arasında bile uçurumlar mevcutken gel de çık işin içinden. O haldeyken bir de sözü denkleştir, kimseye eğilmeden. Hikâye hikâye diye geçiştirilmeye çalışılan hemen her şeyi ters bir köşeye mahkûm edip derdest eyleyip kendi bildiğini mütemadiyen okuyan bir devlet aklının karşısında, kıyısında söz hiç kâfi gelir mi, meram hiç tükenir anlam hiç nihayetlendirilir mi?. Nasıl ülke sorusunun alelade bir sorgu olmadığı tüm bu sınırlar üzerinde yaşayan halkların her gününe nüfuz eden o devlet gölgesinin varlığı, gözetiminde aktarılanlar gayya kuyusundan kurtarılabilenlerdir derdin bir yüzeyidir. Kısa kesilmesi inatla tavsiye olunan meramların aslında nasıl uzunca ömür boyu bir yük olduğunu göstere gelendir.

Acı, elem hep bu yana kader kısmet öte yana, bir arada birlikte tüm ayrıştırılanlara karşı koruma kalkanlarıyla donatılanlara hep kumpastır. Çoğunlukla erkin yoluna çıkan taştır manidar manidar. Kurulmuş düzene karşı nifaktır sürekli ezber olunduğu gibi yinelenmekten kaçınılmayan bir mihrak saptamasıdır. Yok oluş resmedilirken, çürüme görünürken menzilde her şeyin kanıksatılması çabasıdır o yana (erkin saflarında) dert edilen. Bugünün ülkesinde, bu yeni ülkede dünün sonsuzluğu şimdiki zamanı alenen kapsayışın ivmesi, yarınlara ulaştırabilme inatçılığı istikrarlı bir tavırdan çok daha fazlasını göstere gelmektedir. Sözüm ona barışıyorken bile düşmanlığın önemli bir kesime karşı devam ettirileceğinin izleridir ol bahis. Her şey devletin kontrolünde, her şey mübalağasız, eksiksiz, gediksiz ötekisine karşı yok ediş hamleleri ile yola çıkarken halen barışıyoruz şayiasıdır. Oyun hep buralardan kurulurken vahamet bunun gerekliliği üzerinde halen tartışılmasıdır.

Kalekollar Lice'den Meskan Dağı'na her alanda ve meskende bu devlet tahayyülünün görünür yüzleri olmak için temellendirilmektedir. Bu yapılar, yeni sınırlar icat edebilmek için var olanı yok etmek, anılan barışı uzakta tutmak için değerlendirilmektedir. Öylesine, rast gele bir mefhum değildir bu çabalar, duvarlar, hendekler, kalekollar. Bütünde sonuçlandığında büyük ülkenin, yeni ülkenin gücünün kudretinin halen doğusuna, ağrının olduğu yere reçetesinin zulüm olduğunu enikonu kanıksatabilmek için bulunmuş bir yönelimdir. Barışa dair hiçbir şey henüz tartışmaya açılmazken, henüz hiçbir şey konuşulmazken ama Barış Anneleri çoktan Asker aileleriyle buluşmuş birbirlerinin acılarına ortak olmuşken, Roboski çoktan Soma'ya varmışken hal böyle kendiliğinden, halklar eliyle ilerlerken devlet, devletliğini hatırlatmaktadır.

Kendi konumunu, nizamını her neyden el aldığını yinelemektedir. Daha çok acı yas ve elem birbirini hemen hiç terk etmezken daha ben buradayım diye savaş naraları atılmakta, sorun yekpareliğini barışın erkâna olan uzaklığını muhafaza edilmesi sağlanmaktadır. Sınır ihlali gerekçesiyle bir haftada iki kadının bir çocuğun sayısından artık haberdar bile olamadığımız nicesiyle küçük kıyametler, katliamlar gerçekleştirilirken bir her şey yolunda türküsü tutturulmaktadır. Saada Derviş henüz yirmi sekiz yaşındayken katledilmiş, Kızıltepe'li A.Ö. henüz on üçünde iki gözünden edilmiştir. Rojava'nın Serêkaniyê kentine bağlı olan Tıl Xelef köyünden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 19 Mayıs'ın akşam saatlerinde sınırdan geçmek isteyenlere müdahalede bulunan askerler, o sırada kendilerine engel olmak isteyen Şuâ Hüseyin El Ubeyt'i öldürür. Katliam zincirleme kırım bir resimden bir sınır boyundan bir diğerine ulaştırılır böyle sistemli bir biçimde. Giden can olmuştur bir kez daha.

Sınırları herkese açık olduğunu teyitleyen devletlûnun eli kolu yine kadınlara, yine çocuklara, yine geleceğe dair umuda olmuştur işte aralıksız biteviye. Bütün bunlar olurken behemehal devreye konulan yaftalara burada da işlev kazandırılır, araya sıkıştırılır hiç çekinilmeksizin, gocunmaksızın yeter ki kırımlar unutturulsun, sorgulanmasın bir kez daha!. Alıkonulan çocuklar, dağa kaldırılan gençler diye bir araf ve isyana duran aileler resmedilir ekranlardan, siyasal uzamdaki bir partiye bunların hesabını ver denilir, kara propagandanın yüzü ve sözleri akşama kadar kendini yalanlatacaktır oysa. Her türlü iradeye karşı olan devlet figürü kendini tarzını, cinsini ve cibilliyetini bir kez daha Kürt Özgürlük Hareketinden hıncını alarak göstere gelmektedir. Yorumlara illa ki bir ilaveye gerek olmadan nihai maksat kendini gösterir. Aynı günlerde Anayasa Hukukçusu Profesörün sosyal medya sayfasından bir ifşaat, başka bir hedefe koymaya, aynı bezirgân dille nefret çabası bu defasında da Alevilere yöneltilecektir.

Yaygın söylem, nefretin eşiğinin artık aşıldığını bambaşka bir boyuta zuhur edildiğinin kanıtıdır. Gerilim siyasetinin, kimliklere dair söylemlerin bile isteye çekiştirilerek dile getirilenler sorun haline dönüştürüleceği eylem planlarıyla her şeyin muntazaman ilerleyeceği bir ülke bina olunmaktadır. Erkin başı olanın, Pir Sultan Abdal ile mesaj verirken, sayın profesör âli bilginliğini, hiç kimselerin fark edemediği, her nedense aklına düşürmediği şeylerde iki adet yüz kırk karakterlik cümle ile nefretini paylaşmaya devam etmektedir. Oradaki değiniler grup toplantısında şen kahkahalar atmalarına vesile bir neden, dayanak olarak bilinendir oysa. Bir yanda facianın yası kederi sürmekteyken hal hep böyleyken, sınırlandırılmışken varsa yoksa erkânın canının sıkılmamasıdır mesele. Yaftalar her yerde. Hızır paşalar geçmişte kalmıştır, Açılın kapılar şaha gidelim meselesi de asırlar öncesinde kalmıştır. Türkiye'de kimin ne meselesi varsa bizim meselemizdir cümlelerine sıkıştırılmaktadır, döke saça, bata çıka yapılan fişlemeler ve fişteklemelerin tümü erkânın tahayyülüne terk edilmektedir.

Gündelik siyasetin, reel politiğin kurmaktan yorulmadığı ezberleri aslında şiddeti, bunca fenalığı kanıksatabilmek, uygun düşürmek için yeni çabalanımlardır denekliğin merkezi edilen bu deney sahasında. Ekranlarda sadece onların gösterildiği, sadece orada, o makamlarda oturanların dillerinden dökülenlerin önemsendiği, manşetlere taşındığı bir ülke artık normalimiz olarak da yerini almaktadır yerini sağlamlaştırmaktadır bu hınç iklimi. Bir hikâyeden çok anlatılıp geçilecek bir meselden çok hala delip geçenin her ne olduğu anlaşılmamaktadır. Anlaşılmasına çalışılmamak konusunda usta bildiğini, ezberlerini okumaya devam etmektedir biteviye ve sürekli. Her eleştiriye sağır, her tespiti baştan darbeci ilan eden, her sözü en büyük kinle, en derin hiddetle baskılamak konusunda yol alınmaktadır!. Nefret'in siyaseti eylenebilir mi sorgu / meram burada saklıdır.

Nefes almak kadar olağanlaştırılan böylesi çıkışların peyderpey sürdürülen demeç sağanağının arasında yapayalnızız. Bir başımıza derdimiz işitilmek bir yana sündürülmek, usandırılmak ile yok sayılmak arasında bir yerlere hapsedilmekte kesintisiz. Anadolu gençlik derneği'nin düzenlediği Ayasofya'da sabah namazı etkinliğinin bir ritüelden çok tam da Gezi Direnişi'nin yıldönümü gününde, bir gözdağı vermek istermişçesine rahatça kurgusunun hayata geçirilebildiği bir yerdeyiz işte yalnızız. Dinin siyasallaştırılmasının muktedirin en çok savunduğu alanın günlük bir politika safına çekiştirilmesinin vesikasıdır karşılaştığımız. Muktedirlik, o makama haiz olan iktidar olma heveskârlığı ve yamalığı ve destekçiliği, soluk aldığımız her günü daha bir içinden çıkılmaz kılacak yollara ulaştırmaktadır Böylesine gamsız böylesine hesapsız kitapsız böylesine uluorta bir ülke tam ortadan ikiye ayrılmaktadır.

Usulen değil, usulden hiç değil laf ola beri gele diye değil ne görüyorsak, neyi görebiliyorsak özetle son bir senede yaşatılanlar, karşısında oluşturulanlar bir sete, duvara, aşılmaz engellemelere dahası aykırı fikri sabık delici bir deney sahası halindeki yepyeni bir ülkeye dönüşüyor. Tüm kartlar o erkânın elinde ve bizler sadece seçim sandığı ortaya düştüğünde kerhen hatırlanabilen bir avuç halk olarak hayatımızı idame ettirebiliyoruz. Hep yüzdelerle ifade edilen, darbeci, çapulcu, marjinal, çok daha fazla ileri gidildiğinde; dinsiz imansız diye anılanlarız. Suretlerimiz, dertlenişimiz ortakken halk millet sayıklamalarına karşın, ortada bunca belirginken yok bunlar buralı değil lobici, tetikçi denilenleriz. Nush yerine köteğin geçerli sayıldığı, bir zamanın nefretinden payımıza düşenleri alanlarız aralıksız. Amed’in Lice ilçesine bağlı Cellik bölgesinde halkın direnişi devam ederken, ilçeye bağlı Birlik köyünde bir araya gelen halk, Amed-Bingöl karayoluna barikat kurdu. Askerlerin gerçek mermi ile halka saldırdı. Saldırı sonucu yaşanan çatışmalarda biri çocuk iki kişi yaralandı diye ajanslardan düşenleriz.

Bir fenalığın ortasında tam anlamıyla bir insan eliyle yapılan bir cehennem suretinin içerisinde olduğumuzu özetleyen daha İstiklal Caddesi'nin üstüne adım attığınız anda şiddetin her ne olduğunu idrak ettiğiniz bir saldırıya maruz bırakılanlarız. Birkaç saat önce,- Taksim'de eylem yok, müsamaha yok, taviz yok diye bağrışan zatın kıdemli amirlerinden birisinin dün eylemci çocukları enselerinden tutup da sürüklediği o caddenin sonunda bugün, Özgür Suriye Ordusu namına yapılan gösteriye kol kanat gererken gördüğümüz bir yerin yurttaşlarıyız. Yirmi beş bin polis ve elli toma bilmiyoruz kaç tane akrep ile topyekûn huzur ve güvenin teminatı olarak değerlendirilen katillerin sofrasına 'yem' edilenleriz. O şiddet sarmalının her neye dönüştüğünün belgeleyicisi olması için işgal edilen Moda'daki eski karakolun duvarlarına katillerin yaptıkları kazınırken, yine şiddetin, gözaltının insanları bulduğu bir yerin yurttaşlarıyız.

Ya paryayız, ya ihanete maşayız ve öyle bir yerdeyiz ki plakasız araçlarla, simsiyah filmlerle kaplı minibüse durup dururken oturduğunuz yerde Gezi Parkı'nda on kişiyi gözaltına veren bir ülkedeyiz. Aralıksız bir hizaya çekme, utanmaksızın, kâfi bulunmaksızın bir sınır belletme, dokunursan yanarsın ile yüz yüze bırakılmaktayız. Yerginin olağan, kırımın normal, bu uğurda herkesi illa hedefe koymanın tabi hak olarak bellendiği bir uzam çok öteye gitmeye gerek yok, lüzum hiç yok çukurdur. Çukurun tam kendisidir. Anlatılamayanların sözcükleri o aralıkta sese ve soluğa karışmaktaydı. Pürtelâş ve bir dolu engelleme ve hakir görme ve yok sayma daha kâfi gelmezse her vakıanın üzerine toprak atılmaya çalışılan bir güncellikte. Zıvanadan çıkan devlet-erk-muktedir aklının göstere geldiği tek bir noktaydı daha büyük sessizlik! Daha fazla suskunluk reçetelendirilmekteydi.

Anlatma kendine sakla bildiğini, hikâyeni, biliyorsan da duyurma, yanmaya devam et içten içe ama söylenme, yaslı ol sakın ola isyana durma her bahis bu kısır alana mahkûm edilmekteydi. Sese ve soluğa karışan, Gezi Direnişi'nden, Soma'ya Lice'den Rojava'ya Gazi'den Okmeydanı'na Armutlu'dan Roboski'ye hakaretamizliğe hakkaniyetsizliğe karşı bir başkaldırıydı. Bugün her şey normal denilirken, kirli ittifakın ruhuna el fatiha manşetleri atılırken bir yandan o özgüvenle sözü eşek gibi sessizce yaşayacaksınız ya da def olup gideceksiniz diyebilen o aklıevvele karşı nihai bir çözüm eşiğiydi Her şey hakarete rehinken bir ihtimaldi. Söz hatırlanmalıydı inadına her yerde her an hatırlatılmalıydı. Bu yekpareliğin aklı naçar bırakan tüketen zulmün karşısında söz hatırlanmalıydı. Hatırlayabilecek miyiz dert budur, meramımız buradadır, bugün ve şimdi…

>>>>>Bildirgeç


Türkiye hızla kamplaşmaya doğru gidiyor. Vatandaşlarını hedef haline getiren bir ülkeden başka ne beklenirdi ki, kamplaşmaktan başka. Aleviler sokak ortalarında vuruluyorlar. Kürtler ki ölenlerin bir kısmı Alevi Kürt, zaten hedef tahtasındalar. Kürtler düşman. Aleviler düşman. Ermeniler düşman. Kısacası herkes düşmandır onlara. Geçmişe gidecek olursak, binlerce yıl halkların ve inançların iç içe yaşadıkları görülecektir. Anadolu ve Mezopotamya topraklarının hemen hemen yarısı Hıristiyan’dı.

Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı kaostan faydalanarak, neredeyse Hıristiyan halkların tamamı yok edildi.

Bin yıl öncesi başlamıştı bu lanetlenmişlik...

İbni Sina, Hekim adlı filmi izleyin ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Zihniyetleri değişmediği sürece de bu emellerinden asla vazgeçmeyeceklerdir. Kimisi din adına, kimisi sol adına, kimisi de direkt Türklük adına gelip bizi bölmeye, parçalamaya ve yok etmeye çalışacaklardır. Böyle giderse, Türkiye yeni bir kaos ortamına sürüklenecek. Çünkü Anadolu ve Mezopotamya topraklarında yetmiş iki millet yaşar. Ve birçok inanca mensuplar. Milliyetçilik ve dincilik de bu toprakların baş düşmanıdır.

Türk İslam sentezinin bir sonucudur bu durum. Bunca kanın akması hep bu nedenledir. Adamlar öldürme haklarını da bu teoriden alıyorlar. Onlara göre herkes Türk ve herkes Müslüman olmalıdır. Bu duruma karşı çıkanlar da ölümlerden ölüm beğenmelidir. İşte Hıristiyanların buhar olup uçmaları da bu nedenledir!

Göründüğü kadarıyla da daha çok canlar yanacak. Ve mevcut hükümet, bu patlama noktasında ders çıkarmışa benzemiyor. İnsanların vurulması gerektiği noktasında ısrarlılar. Köln konuşmasında yine tek bayrak, tek millet deyip durdu. Mehmet Akif Ersoy’dan, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır/ Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır...” dizelerini okudu.

Klasik vatan, bayrak edebiyatı yaptı açıkçası. Bu basit söylemleri duyan kişiler de kendilerinden geçiyorlardı. Duyan da Türkiye işgal edilmiş sanacak. Halbuki ülkeleri işgal altında olanlar, hedef tahtasına oturtulanlardı. Kürtlerdi ülkeleri işgal altında olan. Alevilerdi bin yıldan bu yana katliamdan geçirilen. Ermeni ve Süryanilerdi kökleri kazınılan. Onlara sorsan utanmadan tersini anlatacaklardır.

Ve kendilerini Türk bilen insanların çoğu da şaşkın. Gelişen teknolojiyle kafaları allak bullak olmuş bir durumda. Üstün oldukları palavrasının fos olduğu görüldükçe de, ya saldırıyorlar ya da farklı yöntemlerle Kürtleri ve Alevileri bölme peşine düşüyorlar.

Artık bir yol ayrımındayız. Ve birleşmekten başka çare yok. Ellerinden geldikçe de bizi parçalamaya çalışacaklardır. Kürtlerin haktan ve hukuktan yana olduklarını saklama gayretindeler. İstanbul’da vurulan iki kişi için Diyarbakır başta olmak üzere, birçok Kürt ilinde protesto yürüyüşleri gerçekleştirildi. Görmemezlikten geldi medya. Çünkü Sünni Kürtler dincidir, devlet kurarlarsa sizi keserler söyleminin yalan olduğu ortaya çıkacaktı. Hatta olaylar Kürdistan’da büyümesin diye seyirci kaldılar güvenlik güçleri.

O güvenlik güçleriydi ki, on iki yaşındaki bir sebile on üç kurşun sıkandı.

O güvenlik güçleriydi ki, Ceylan Önkol’u topla paramparça eden, köy yakan, insanları işkencelerden geçirendi...

O güvenlik güçleriydi ki, asitli kuyularda insanların kemiklerini bile eritendi.

Onların yalan yanlış söylemlerinin ve çarpıtmalarının etkisinde kalmamalıyız. Kısacası biz Kürtler, Aleviler, sosyalistler ve demokratlar henüz buharlaştırılmadan birlik olmalıyız. Birleşmekten başka çare yok...

* Akla düşenler, yola çıkıldıkça derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. Akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. Derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. Bahis açtıklarımız anaakımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. Etmekten bir özenle, koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla... yazabildiğimiz kadarıyla. Meramın sınırlarının tamamlayıcısı olan makaleleri paylaşmaya çalışıyoruz ağ bağlantıları dizininde hepsi bir arada yazılarda değinemediklerimiz için okunması elzem hayat derslerini arşınlıyoruz. Kelimeler varolanı göstermekle kalmaz, bilinmez sanılanları da iliştirir bir biçimde Henüz Buharlaştırılmadan... - Mehmet SÖĞÜT'ün imzasıyla yayınlanmış olan makale de bu bağlamda okunmasını salık vereceğimiz bir metin Mehmet SÖĞÜT'ün ve Özgür Gündem'in anlayışlarına binaen metni sayfamıza iliştiriyoruz.

..Fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya Deuss Ex Machina  ile devam...İyi Haftalar...

Allame-i Ulul Arz’dan Ara Nağmeler
Okuma Parçası
Jiyan! - Hayat! - կյանք!
“Gezi Parkı Eylemleri: Türkiye’de Toplanma Özgürlüğü Hakkı Şiddet Kullanılarak Engelleniyor” - Uluslararası Af Örgütü
Gördüm - Bir Gezi Parkı Direnişi Belgesel Filmi - Documentary Film - R H - Vimeo
Dönüşüm - Gentrification Belgeseli - Yönetmen Hakan TOSUN - Youtube
Bir Daha Asla
Soma'da Hayatını Kaybeden İşçilerin Anısına... - Soma'nın İşçileri
Soma'da Sekiz Saat - Devrim TABAN, Zeynep ORAL - Vimeo
Sesli Meram / Deuss Ex Machina Kayıt Bloku.. Geçtiğimiz Günlerden Ses ve Söz
Üzüntümüz Öfkemizin Tohumudur - Meydan Gazetesi
Sene-i Devriyesinde Vaka-i Gezi - Kaçakkova - Mutlak Töz
İsyan Gezi’den Dışarı Çıkmıştır - Şöhret BALTAŞ - Jiyan
“Sor Bunların Hesabını…” - Barış YILDIRIM - Fraksiyon
Dersimiz Faşizm ve Günlerden Gezi - Ercan KESAL - Birgün
Gezi’nin İşi Çıktı, Sonra Gelecek - Barış YILDIRIM - Fraksiyon
Gezi: Nostalji, “Sequel”, Anma - Foti BENLİSOY - FB' Blog
Bir Sabah, Ansızın! Bir Sabah! - Müştereklerimiz
EHB'den Gezi Raporu - ANF
İsmail Saymaz: Sayfalarını Copa Çevirip Vurdular - Aydın DEMİR - Birgün Pazar
Sene, Geçen Sene! - Ahmet SAYMADİ - Jiyan
'Gezi'nin Fethi' Tuzağı - Pınar ÖĞÜNÇ - Radikal
Direniş Hiyerarşisi Kurbanı Olarak Lice ve Meskan… - Özgür AMED - Kürdistan24
Zaman Tüneliyle Gezi Direnişi - Kollektif - Bianet
31 Mayıs: Bir Yıldönümünün Ötesi - Güven Gürkan ÖZTAN - Bianet
Gezi’ye Dair Unuttuklarımızı Hatırlarken - Balca ARDA - Davetsiz Misafir
Azınlık Olma ile Müşterek Alan Yaratma Gerilimi İçinde Gezi - Arda GÜÇLER - Mert ARSLANALP - Birikim
Yeni Paramiliterlerimiz: Güven Timleri - Ekin KARACA - Bianet
Gürkan Korkmaz: Bizden Mutluluklarımızı Aldılar - Arzu DEMİR - Etkin Haber Ajansı
Devlet Şiddeti ve “Mimli” Mahalleler - Didem DANIŞ - Bir + Bir
Yaşar Adanalı: “Gezi Kimi Durumlarda Büyüteç, Kimilerinde Bağlaç Oldu” - Gözde KAZAZ - Agos
Gözünü Kaybeden 6 Gencin Öyküsü: Gözdağı - Serkan OCAK - Hürriyet.com.tr
Tekmeci Müşavir Yusuf Yerkel, Başbakanlık'taki Görevine Devam Ediyor - Radikal
İsmail Saymaz ve Ahmet Şık'ın Gözünden Gezi - Gelecek Gazetesi
Harvard’da Gül’ü Kızdıran Sorular - Taraf
Gül'ü Kızdıran Sorunun Sahibi Emrah Altındiş: Soruların Sorulması Gerek - Selin GİRİT - BBC Türkçe
Gezi Sorusuyla Gül’ü Şoke Eden Dr. Altındiş BirGün’e Konuştu - Ömür Şahin KEYİF - Birgün
Video: Gül'e Protestonun Televizyonlarda Yayınlanmayan Tam Görüntüsü - Diken.com.tr
Muhalefet Arayışı ve Gezi - Yetvart DANZİKYAN - Agos
Police Fire Tear Gas at Turkey Anniversary Protest - AFP - The West Australian
Sus Sus Nereye Kadar, Yetti Gari Buraya Kadar! İsyanımız Var - Misak TUNÇBOYACI - Jiyan
Taksim Meydanı'na Bakan Bir Binaya "Korkmayın" Yazılı Pankart Asan 3 Kişi Gözaltına Alındı - Marksist.org
Facing 25,000 Police Officers, Turkey Activists Mark Protest Anniversary - Haaretz
Gezi Davasında 98 Yıl Hapis İstemi - Radikal
Lobna Allami: Gezi Yine Olsa, Yine Giderim - Mahmut HAMSİCİ - BBC Türkçe
Gezi Davasından: Asıl Polis Bana Mukavemet Etti! - Ayça SÖYLEMEZ - Bianet
İftiharla Sunarız: Madımak Reloaded - Ümit KIVANÇ - Riya Tabirleri
Uğur Kurt'u Öldüren Kurşun Polisin Silahından Çıkmış - İsmail SAYMAZ - Radikal
Okmeydanı’nda Neler Oluyor? Hedefte Aleviler Mi Var? - Oşu Bubu - 5Harfliler
Medet Ya Ali... - Cafer SOLGUN - Taraf
İslam Düşmanlarının Saldırılarına Karşı Çığlık Mı Atalım? - Pınar TREMBLAY - T24
Hakikati Çocuktan Öğren - Özgür Gündem
Polisin TOMA’sı, TÜSİAD’ın İnek Dışkısı Varsa, Sütaş İşçisinin de Mücadele Azmi Var! - Militan.net
Soma’dan Veter 400 Maden Var - Diken.com.tr
Siyasete Dönüş - Ahmet BEKMEN - Başlangıç
Sokak Muhalefetinin Çıkmazı - Gencer ÇAKIR - Sendika.org
Erdoğan Neye Cevap Veriyor? - Mert TOKUR - Bianet
Gezi: Çapulcunun Teröristle İmtihanı - İrfan AKTAN - Radikal 2
Gezi Direnişinin Kürt Muhalefetine İlişkin Algı Üzerindeki Etkisi - Yücel DEMİRER - Agos
İstanbul’daki Yağmur Lice’deki Kurşundan Önemli Mi? - Sarphan UZUNOĞLU - Jiyan
Genel Başkanlar 1.Yılında Gezi'yi Değerlendirdi - Gelecek Gazetesi
Memleketimden Irkçılık Manzaraları - Ayşe GÜNAYSU - Özgür Gündem
Hükümetler Değişiyor, Devlet Tetikçilerini Korumaya Devam Ediyor - Eren DİNÇ - DİHA - Jiyan
HDP'den AKP'ye: Kandil'e Birlikte Gidelim, Mekap'lar Bizden - T24
Türkiye’nin Kaçırdığı Çocuklar - Nuray MERT - Diken.com.tr
“Hayatımızı Bitirmek İstiyorlar” - İrfan AKTAN - Zete
Ey PKK, Ey HDP! Ayıp Oluyo Ama! - Ezgi BAŞARAN - Radikal
Tayyip Erdoğan’ın A, B ve C Planı Ortaya Çıktı - Kürdistan24
Autonomies: Another World Already Exists - Grassroots Review No. 18
Subcomandante Marcos Veda Etmedi, Subcomandante Galeano Oldu - Dicle Haber
İnsani Yüzlü Barbarlık - Slavoj ŽIŽEK - London Review Of Books Vol. 36 No. 9 - Yersiz Şeyler
Göle: Erdoğan'ı Unutalım One Minute - Cansu ÇAMLIBEL - Hürriyet.com.tr
Michael Hardt’ın Don Kişot’taki Toplantısının Düşündürdükleri - Demir KÜÇÜKAYDIN - Demir'den Kapılar
Why Turkey Wants Journalists With ‘One Eye Closed’ - Tanya TANAGA - The Star
G-9 Gazeteci Örgütlerinin Bildirisi Tarihseldir... - Adnan GERGER - Evrensel
Beyrut’ta Bir Türk-Ermeni Randevusu - Vahakn KEŞİŞYAN - Agos
'Allah CC'ye 15 Ay Hapis Cezası - Cumhuriyet

Deuss Ex Machina genelgeçer disiplinlerden uzakta kalarak, deneysel öğeler ihtiva eden tüm müzik turlerine sonuna kadar kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. Bu bağlamda Ambient’dan - Weird Folk’a uzanan ses seceresinden alıntıları her Pazartesi akşamı 21.00-22.00 saatleri (GMT +2) arasında canli olarak Dinamo’dan iliştirmeye devam ediyoruz.

Her Türlü Eleştiri,Öneri vs .İçin İletişim Kanallarımız;
DinamoPromo InquiriesMakina
Her Pazartesi Gecesi 21:00 -22:00 (GMT +2) arası Dinamo
---------------------------------------------------------
>>>>>Info Go-R-Sel
Occupy Gezi Tumblr

>>>>>Poemé
Hasretinden Prangalar Eskittim - Ahmet ARİF

Seni, anlatabilmek seni.
İyi çocuklara, kahramanlara.
Seni anlatabilmek seni,
Namussuza, halden bilmeze,
Kahpe yalana.

Ard- arda kaç zemheri,
Kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu.
Dışarda gürül- gürül akan bir dünya...          
Bir ben uyumadım,
Kaç leylim bahar,
Hasretinden prangalar eskittim.
Saçlarına kan gülleri takayım,
Bir o yana
Bir bu yana...

Seni bağırabilsem seni,
Dipsiz kuyulara,
Akan yıldıza,
Bir kibrit çöpüne varana,
Okyanusun en ıssız dalgasına
Düşmüş bir kibrit çöpüne.

Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin,
Yitirmiş öpücükleri
Payı yok, apansız inen akşamlardan,
Bir kadeh, bir cıgara, dalıp gidene,
Seni anlatabilsem seni...
Yokluğun, Cehennemin öbür adıdır
Üşüyorum, kapama gözlerini...

Kaynak

Comments