sesli meram 303 -- քայքայվել

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_303_//_karşı_175_//քայքայվել

06 nisan 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Nova - Ghosted (Wvs Saule) (Romulus Records)
2- Nova - Win U Back (Romulus Records)
3- Glume & Phossa - Banshee (Deep Medi Musik)
4- Glume & Phossa - Vessel (Deep Medi Musik)
5- Yoofee - Jankar (Albion Collective)
6- Yoofee - Make You Believe (Albion Collective)
7- Outsider - Night Vision (Southside Dubstar UK)
8- Outsider - Isolate (Southside Dubstar UK)

/////arz-i-hal
"Şirazesinden kaymış bir sahne var ediliyor. Hakkın, hukukun, adalet ve eşitlik meselleri o demokrasi istemi ve çabasının karşısında giderek zıvanadan çıkmış bir ülke tahayyülü var ediliyor bugün. Biçimsizlik, yönergelerde sabit olunan o tek adam şablonunun her nereyi, her ne şekilde bir menzili dönüştürdüğü ortaya seriliyor. Bugün, on dokuzuncu yılındaki bir iktidar tahayyülünün pratikteki yıkımı peyderpey kıldığı bir sahne gerçekten gerçeğin ta kendisi kılınıyor. Çürüme artık anlık, akla seza / zarar her şey bir normatif, her şekilde, muktedirin karşısında söz söyleme hürriyeti yerle bir, biteviye bir kısır döngü ki ucu hep, hep bir biçimde bu şiraze kaymasını göstere geliyor. Yönetim katının pandemi sürecinin o üçüncü dalgası içinde yol / yön bırakmadığı bir ülke gerçek kılınıyor, sahiden!

Sömürü düzeninin var edildiği, kısa çalışma ödeneğinin artık lağvedildiği, bir nisan şakası değil işten atmaların önünün açıldığı bir menzildir mesela mesele. Sıradana ‘asgari ücreti’ o asgari yaşam hakkına kafi gelecek kadar yükseltmeyen, hiç var etmeyen bir menzil hali bir yandan mesele. Çürüten, yıpratan ve sonuna kadar ezen bir düzende, kokain kullanımı ile gündemde yer ettirilen Kürşat Ayvatoğlu gibi isimlerin aslında kendi çaplarında bariz bir karuna dönüşümünün sorgulanmadığı yerdir mesele. Şirazesinden kaymışlık, biçimsiz bir halde aralıksız olarak o yağmadan pay kapanların ardında durmaya devam diyenlerin bu sahadaki varlıklarını muhafaza etmesidir mesele. Cürümler, cürümleri beraberinde var ederken hala büyük ülke, güçlü memleket tiradının var edilmesinin aciz temsilidir mesele.

Biteviye, kesintisiz bir biçimde pragmatist siyasetin, madun ezberleriyle birlikte var ettiği o karanlık döngüye karşı ses çıkartılmamasıdır mesele. Yapılan yolun çöktüğü, var edilen yapının hepten ranta teslim edildiği için kontrolünün kaybedildiği, takibinin bırakıldığı iş bu zemindir mesele. Kötülüğü artık gizlemeden, onlar istedikleri kadar eylemler yapsınlar hatta bağırıp, çağırsınlar, doğa için, biz yine de bildiğimizi okuyacağız diye buyuran Kaz dağlarını işgal etme ısrarını sürdüren işletmecinin lakayıt tavrına karşılık muktedirin tek bir ses çıkartmadığı yerdir mesele. Ücretini verdikten sonra ne biliyorsak onu yaparız ile bir istikametteki hakkın da hukukun da alaşağı olunmasıdır mesele. Böyle girift bu kadar afaki bir yıldırı düzeninde, düşünen ve sorgulayan insanlara karşı tahakkümün varlığının mesel olunmadığı yerdir mesele. Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın AKP Milletvekili Ahmet Aydın'ın kuzeni ve danışmanı Ömer Faruk Işık ile ilgili attığı tweet ve aynı kişi ile ilgili 2 diğer tweet “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle erişime engellendi. Kararda bu sonuca her neden varıldığı bildirilmez. Bunlar gibi nicesinin ulu orta sorgusu, beklentilen yanıtın bir türlü verilmezliği karşımıza derin, dehşetengiz bir karanlık ülke im ve halini suna gelir." sesli meram 

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Հաշուեյարդար -- Վահան ԹԷՔԷԵԱՆ

Հաշուեյարդար. ի՜նչ մնաց. կեանքէն ինծի ի՞նչ մնաց.
Ինչ որ տուի ուրիշին. տարօրինա՜կ, ա՛յն մնաց.
Խանդաղատանք մը ծածուկ, օրհնութիւններ անիմաց,
Երբեմն հատնումը սրտիս ու մերթ արցունք մը անձայն...:

Ինչ որ գնաց ուրիշին՝ վերադարձաւ անուշցած
Ու զօրացած՝ հոգիիս մէջ մնալու յաւիտեան.
Ինչ որ տարաւ Սէրն ինծմէ՝ չկորսնցուց զայն Աստուած,
Տուաւ ինձ ետ ու ըրաւ կեանքս անով միշտ բուրեան...:

Եւ այժմ, ո՛վ Տէր, հակառակ իմ տանջանքիս, հակառակ
Ինծի համար սա՛ չորցած երջանկութեան աղբիւրին.
Հին գինիով յորդաբուխ ես կ'արբենա՜մ տակաւին...:

Ու չեմ ըսեր «ի՞նչ մնաց...»: Ի՞նչ մնաց հողին տակ
Եղէգներէն դիւրաթէք, կաղնիներէն հաստաբուն,
Արեւն ըմպած ըլլալու մխիթարանքը անհուն:

Comments