sesli meram 320 -- մատչելի

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_320_//_karşı_192_//մատչելի

10 ağustos 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Iyre - Asrama (Goldfat Records)
2- Iyre - Zainab (Goldfat Records)
3- Chillhomers - Rooftops (Live History Records)
4- Chillhomers - Too Good To Be True (Live History Records)
5- Funkware - Groovin' In Paris (Funkstuff Recordings)
6- Funkware - Ressurection (Funkstuff Recordings)
7- Audbl - No One Like You (Bay 6 Recordings)
8- Audbl - I've Been Thinking (Bay 6 Recordings)

/////arz-i-hal
"Döne döne bata çıka, hep dibine, hep daha kötüsüne yollanan bir ülke imgesi, tümüyle iş bu ülkenin hakikati kılınıyor. Kötülüğün, kötünün ve betin göndere çekildiği bir yer, saha ve yurt tahayyülünün gerçekliği kendiliğinden ortaya saçılıyor. Büyük resim yıkımın hali, suretinden mülhem kılınıyor artık. Devletin şimdisi, şu anki sahiplerinin çoğalta geldiği her cerahat, var ettikleri her hamle, arka arkaya dizdikleri her şema / tespit / eylem başka bir yıkımın dipsiz koyaklarına yollanmayı sağlıyor. Bir ülke hep birlikte çöküşüne anlık olarak tanıklık ediyor. Bir ülke her gün yeniden yıkımla buluşur kılınıyor. Bir ülkede tüm o hayat imecesi, müşterek bir mesele yerle bir ediliyor. Gizli saklı kalmadan, çekilişsiz ve kurasız anlık.

Döne döne bata çıka, hep daha dibine yollanıyor menzil. Bir ülkedeki hayat hakkının açık bir biçimde eksiltilmesinin kayıtsız şartsız biatle sağlama alınmasının yörüngesi bugün şu sahnededir. Olmakta olan, olması için gayret gösterilen ve düpedüz evin ev olmasının da önünü alan her şey güncellenendir. Böyle bir toplamla, bu kadar afaki bir cürüm istemini savunarak ne yol kalır ne izan, ne gün kalır ne yarın. Bitimsiz, doymak nedir bilmeyen bir cerahat memleketi yiyip tüketmektedir. Bitimsiz, kesintisiz bir yıkım / terör / tahakkümün her türünden birer kesit güncellenendir. İsmi yeni kendisi eskinin ta kendisi olagelmiş ol ülke metaforunun mecazi değil doğrudan, dosdoğru yıkımı var edilir bir kez daha. Bugün on dokuzuncu yılını geride bırakan siyasal islam motifli, ırkçı, hizipçi, kendinden menkul kendisinin tarafında olanların hamisi diğerlerinin düşmanı olarak bellenmiş, bildirilmiş ol aklın var ettiği şablon derin bir çürümeyi sabit kılar.

Memleket memleketlikten çıkartılmasının suretleri ile doluyor güncellik. 24 saati geçmez bir biçimde güne düşürülen her yeni acı / her yeni kırım / her yeni devletli gölgesinin açık bir sonu, nihai anlamda beşerinin haklarının gasbını ihtiva ettiği artık çok açıktır. Bugünü dünden de ağır, şimdiden de bir yarını yerle yeksan etmelerin uzamında onca baş efendiye ait nutkun karşılığı koca bir hezimettir. Bir haftadır Ege ve Akdeniz’i kuşatan yangınların, birisi bitmeden bir başkasının var edildiği bir düzlemin hazin hikayesinde, topu hep taca sallayıp, sorumluluk almak bir yana iyice sorumsuzlaşmanın varlığına dair kesitler, atıflar ve nicesi bu meramın da özetidir. Göz göre göre bir memleketin yakılarak yok edilmesini var eden bir muktedir karşısında hayatın ederi de anlamı da bir hiçtir, bunu her defasında çok acı biçimlerde yaşayarak teyit ediyoruz." sesli meram 

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Կարոտանք -- Ալեքսանդր ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ

Մտքի ծով ընկած՝ ծովի ափերին
Լուռ թափառում եմ, որպես ուրվական.
Վարդ֊լուսաբացին թե խոր գիշերին
Երկինքն է թախծիս անմռունչ վըկան...

Թախծում եմ, ընկե՛ր, ու քեզ փափագում
Գեղուն վայրերի կապույտ երկնի տակ.
Այս ճոխ բընության թավածիլ գըրկում
Միայն դո՛ւ չըկաս, ա՛յ իմ հըրեշտակ։

Խաղուն առվակի կարկաչն եմ լըսում,
Թե ականջ դընում բըլբուլին հովտում —
Ձայնի՜կդ է անուշ հոգիս երազում,
Անո՜ւշ լեզվիդ եմ էրված կարոտում...

Ա՜խ, ո՞ւր ես, թև ա՛ռ, թըռի՜ր, իմ թըռչնա՛կ,
Շողա՛ գեթ վայրկյան, որպես լույս-երազ,
Իմ կարոտ աչքին... Այս շող-երկնի տակ
Միայն քո շողուն պատկերն է պակա՜ս...

Comments