sesli meram 325 -- լանջին

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_325_//_karşı_197_//լանջին

14 eylül 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Joseph Rubiano - Seven Days To Love (Behind The Sun Records)
2- Joseph Rubiano - But Sometimes (Behind The Sun Records)
3- A:D - That's The Reality (Smooth N Groove Records)
4- A:D - Follow Eye (Smooth N Groove Records)
5- QZB & Gardna - Landline (Critical Music)
6- QZB & Rider Shafique - The Banker (Critical Music)
7- Nelver & Nic Zigzag - Shining (Galacy Records)
8- Nelver & Nic Zigzag - Unfolded (Galacy Records)

/////arz-i-hal
"Dediğim dedik çaldığım düdük. Bir istikamet üstünde kendi bildiğini okumaktan artık hiç geri durmayan, zorbalığı ve dayatmacı politikalarını nesnelleştiren bir akımın / iktidar hal ve şablonunun pratiği artık bu kısacık vecizle çıkagelir. Gücün zorlayıcılığı, yakalanmış o ivmenin getirdiği dehşete dahi çıkar için ortak olma hevesinin yıkıcılığı ile bütünüyle işte bu sahanın dönüşümü o vecizle ortak yapılandırılır. Demokrasi eriminin çöp kılındığı, bir biçimde hürriyet mefhumunun hiçe terk edildiği, eşitlik bahsinin yıkımının anbean hemen her yerde var edildiği bir coğrafyada sözün naçar kılınmasının istikametidir, bütünüyle ol dediğim dedik çaldığım düdük.

Yirminci yılını arşınlayan bir iktidar tahayyülünün gün geçtikçe çok daha yıkıcı, çok daha ezici, çok daha eksilten olmasının yönelimi artık saklanamaz. Her konuda öne sürülmüş o yalanların refakatinde, birbiri peşi sıra ilave edilen tehditler, her itirazı tahrip ederek ama ve fakatlarla geçiştirmeler, dahası karar merci olan bir meclis tasvirine dahi müsamaha hiç gösterilmeyecek olduğunu bildirme halleriyle bu döngü sabitlenir. Naçar bir bahistir iş bu menzilde demokrasi. İsmi çokça anılsa da, sandık zamanları akla düşüp, öyle, böyle ol bahis geçtikten hemen sonra ivedilikle unutturulan bir meseledir artık demokrasi. Herkesi kapsayan bir müşterek idenin önünün alınmasının dahası tek satır itirazın dahi bile isteye duyulmamasının yolunun açıldığı bir sahnede kenar süsü olarak bile bırakılmayandır işte o demokrasi.

İnsan hakları eylem planını açıklayıp, yarım yamalak da olsa bir iyileştirmenin varlığına dahi müsamaha gösterilmemesidir mesele. En ufak itirazın duyulmadığı, görülmediği hiç ama hiçbir biçimde hayatiyet arz eden mesellere vaktinde münazara edilmediği, sorgusu için harekete geçilmediği yerin meselesidir, tükenmeye yüz tutan demokrasi. AKP ile bir ve beraber iktidarı paylaşmakta olan MHP’nin de kullana geldiği dil, somut bir biçimde savunduğu doktrin demeye bin şahit ucuzluk dolu pespayelik düzeyindeki nefret temsili ve eylemleriyle bu çürüme / demokrasinin biteviye yıkımı güncellenendir." sesli meram

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Լռությունը ոսկի է -- Գէորգ ԷՄԻՆ

Որ,
Այդ վաղուցվա~ հայտնություն է.
Թեև ես միշտ զարմացե~լ եմ,
Թեև հաճախ զայրացե~լ եմ,
Սակայն հիմա հավատու’մ եմ,
Որովհետև… հասկացե~լ եմ:

Լռությունը ա’յն ոսկին է,
Այն հանցանքի ծա~նր գինը,
Որ խոհող մարդն ստանում էր,
Երբ տեսնելով սպանումը,
Երբ տեսնելով կեղծն ու սուտը,
Քծնությունը, դավն ու մութը,
Հուզվու’մ, խոսու’մ, կամ գրու?մ էր._
Ո’չ,
Տեսնու’մ էր, բայց լռու~մ էր…
Ամուր սերտած` ո’չ կռվելու,
Այլ տեսնելու’ և լռելու’
Ճորտի~ն վայել հայտնությունը,
Թե…:

Comments