sesli meram 328 -- շփոթեցնող

kay(ıp)bedenler k/lan+-dereasonable (vv)arp presents
sesli_meram_328_//_karşı_200_//շփոթեցնող

05 ekim 2021 salı günü yayınlanmış programın parça dizinidir.

/////sesli meram muhteviyatı\\\\\
1- Zero T & Ian Urbina - Modified (The Outlaw Ocean)
2- Zero T & Ian Urbina - Self Destruct (The Outlaw Ocean)
3- Fishy & Luciano - Way Of Life (DNBB Digital)
4- Fishy & Luciano - Falcon Dive (DNBB Digital)
5- Senpai - Cold Rain (Live History Records)
6- Senpai - Chakra (Live History Records)
7- FX909 - Marsupial (FX909 Music)
8- FX909 - Distinguished (FX909 Music)

/////arz-i-hal
"Gerçekliğini yitirmiş bir menzilde hayatın esamesi için hangi bildirimde bulunursak bariz bir fayda sağlanır? Müştereklerimizin yerle yeksan edildiği, dahası kesintisiz bir biçimde, bütün bir sahnede hemen ikiletmeksizin devamlılığı sağlanmış bir kötülük döngüsü içinde yol ve rotanın kaybedildiği bir güncellikte hayat mefhumunun anlamı her neye “tekabül” etmektedir? Biçimlendirilmiş olanın eksik gedik taşımadan bir yıkım döngüsünün bizatihi var eden taşıyan ve güncelleyen olduğu bir zeminde hayatın ehemmiyeti nasıl bildirilecek her nasıl sorgulanacaktır? Göz göre göre yitim / tüketim ve tükeniş dört bir yanı sararken, her gün biraz daha fazla baskı unsuru oluşturulurken, dört bir yanda benzeş cümleler tabi ki bir de nutuklar zikredilirken ortaya çıkan irini her nasıl okumalıyız, sahi ama sahiden!

Tükeniş sarmalının orta yerinde cerahat yeniden ve yeniden imal ediliyor artık. Hayata ait ona dair olan hiçbir kelamın duyulmadığı, onca var edilmiş yaranın bırakın fark edilmesi, tedavisi için hamle etmeyi her şey çok daha kötü kılınsın diye çabalanıyor muktedir. Erk, muktedir, iktidarın ülküsündeki yeni ülke formunun bütün normatif mefhumunu alaşağı etmekten gayrısını var etmediği günbegün daha belirgin kılınıyor. Yirmi koca yıllık tüm o iktidar pratiğinin nasıl bir cendereye dönüştüğünün de nişanesi düşüyor günceye. Hemen her anlamda yitimi önceleyen, zayiat verebildiği kadarını yeterli görmeyip çok daha ağırı, çok daha hazini biteviye kılmanın ikliminde hayat ne haldedir sahiden de? Ne muğlak ne de mübalağa bir tanımlama halinde cerahatin deney sahnesi kılınmış olagelen bu yerdeki o hayat imgesi tarumar edilendir, aralıksız pert edilendir. Gördüğümüz, yaşadığımız şeyin bundan ötesi olmadığı artık can yakıcı bir biçimde barizdir.

Tümden dibe doğru çekilen, aralıksız karanlığın kollarına rehin edilen, bir bu bildirilen o yer mesele değil midir, hala değil midir? Umudun paçavraya dönüştürüldüğü, ümit varlık meselinin hep ama hep bir biçimde hiçe sayıldığı, yok yere değil bile isteye cürmün salt, sırf cürmün güncellenmesinin yolunun arşınlandığı yerde hayat her neye tekabül edendir? Güncenin satır aralarına yerleşen her devletli hamlesi, hemen her yerden çıka gelen şiddet parametreleri, eylemsellik ve kararlılık vurgusunda ortaya saçılan / daha fazla önemsenen kötülük ve beraberindekilerle birlikte bir uzamdaki yaşam akdi kökünden zehirlenir. Açık bir biçimde yıldırıdan bir menzil istikameti var edilendir. Kötülüğün pik yapmasındaki ol aralıksız hal cerahatin boyunduruğundaki ülkeyi göstere gelir. Ülkeden geriye herhangi bir şey kaldıysa şayet." sesli meram 

*akla düşenler, yola çıkıldıktan sonra derinleşen açmazlar ve sorun yumaklarının bireyi neredeyse dakika sekmeksizin nefessiz bırakışı karşısında hala "akil" olanı aramaya devam ediyoruz. akil olanın belirli kural ve kıstaslarla belirlenmiş zümreler için özel bir armağan olmadığına inatla inanmak istiyoruz. derdimiz meramın görünür kılınabilmesi. bahis açtıklarımız ana akımın yüz göz olmaya tenezzül etmedikleri. etmekten bir özenle koşar adım kaçındığı şeyler olmaya devam ediyor günahıyla sevabıyla ve yazabildiğimiz kadarıyla fark edilebilir ayrıntılar ile dönüştürücü, ayrıksı duruşların sebeplerini irdeleyerek endişe giderici, tanımlanmamış olanı arz etmeye çabalayarak yardımcı olmaya sesli meram // deuss ex machina ile devam...iyi haftalar...

allame-i ulul arz’dan ara nağmeler 
okuma parçası

sesli meram // deuss ex machina [ex.] genel geçer disiplinlerden uzak kalıp, deneysel ögeler ihtiva eden müzik türlerine kapısı açık bir yapılandırmayı sunmaya gayret eder. ambient’dan - folk’a uzanan ses şeceresinden alıntıları her salı akşamı 21.00-22.00 saatleri (gmt+3) arasında karşı radyo'dan iliştirmeye devam ediyoruz. aralıksız on yedi yıldır... bir direniş hali içinde... yayındayız!...

her türlü eleştiri ve öneri için iletişim kanallarımız;
---------------------------------------------------------

/////poemé
Ո՞րն է, Բաբո -- Հովհաննես ՇԻՐԱԶ

-Ո՞րն է, բաբո, մեր հայրենիք:
-Էն, որ ունի բարձր երկինք,
Էն, որ ունի կարմիր արեւ`
Յուր կապուտակ գլխի վերեւ.
Էն, որ ունի լեռն Ալագյազ`
Հավքերն` աշուղ, ջրերը` սազ:
Էն, որ տեսքով իր Սեւանի`
Մազերն արձակ ու գեղանի`
Նստած հարսի կնմանի:
Էն, որ ունի աշխարհի թագ`
Քանց թագավոր` Մասիս ճերմակ,
Ճերմակ Մասիս` սիրտը մրմուռ,
Գլուխը վեր` դրախտի դուռ:
Էն, որ ունի Մասիսն ի վար
Հին-հին բերդեր, վանքեր մթար,
Որ ավերակ, բայց դեռ դարեր
Լուռ կաղոթեն երկինքն ի վեր:
Էն, որ ունի Արազ, Տղմուտ,
Եւ ափերը մամռոտ ու մութ
Գերեզմաններն են պապերուդ...
Էն, որ Ղազբեկն ու Արագած`
Արտերու մեջ` ախպեր կանգնած`
Ձեռ կզարնեն գինով թասին
Ու կձայնեն մեր Մասիսին,
Թե` "Հե՜յ, բաբո, բավ չէ՞ մենակ
Պանդուխտ մնաս ամպերու տակ..."

Comments