kenarlık # 4 - oneohtrix point never - replica (sft 010/mexican summer-software records)


zaman mevhumu bir ilerleme sembolü müdür? yoksa çakılı kaldığımız handiyse nefessiz kalışlarımızı bu satıhda enikonu resmileştiren bir çetelenin tutucusu mu? bir yanımız ileriye doğru hamle etmeye gayret ederken erk, muktedir, hükmedenin gözetiminde nasıl da geriye, bayağı bildiğiniz anlamında gerisin geriye doğru ilerlediğimizin dikkat çekici yansıması işte bu koskoca üçyüzaltmışbeş gün ve altı saatlik zaman diliminin ardına iliştirilebilecek "özet" kabilinden yegane şey olarak değerlendirilebilir. belleksizliğin en uç noktalarına alenen ulaştırmak adına, elden gelenin yarına hiç bırakılmadığı iş bu güncelliğin içerisinde olumsuzluğun, bunca fena tesadüfün üzerine sığınabildiğimiz tek kaynak sesler olmaktadır. tek yardımcımız sadece müzik. bir koca yıl devrilmişken elde kalanı tortu olarak betimleyebilmek bariz bir biçimde dinleyebildiklerimizin kapsamıyla parallelikler barındırır. kah özlediğimiz, kah öykündüğümüz. kah hüzünlerine gark olduğumuz kah döne döne sevinç naraları atmaya fırsat kolladığımız, heveslendiğimiz. düşleneni akla düşeni kelama dönüştüren bir olgu olan tını öbekleri bütün bu kaotizm yüklemli güncenin belki de en su katılmamış tahlillerine girişebilmek adına bir kazanımdır. adıyla sanıyla... koyverilip gittikçe, ucu kaçıp gitmiş koyvermişlikten azade bir sorumluluğun bünyeye dahil olmasını sağlar. sorgulatır. heder edebilmek çabasıyla şekillendirilen tüm tahakkümlerin aslen ne menem şeylerden ibaret olduğunu ifşa eder. duyumsatır. bariz klişelerden uzak düşünsellik makamında yol kat edebilmeyi, işin özü düşünmeye teşvik ettirir ses kapağından şarkı sözlerine kadar bir bütünlük dahilinde...


aslen sindirilip unutuşlara terk edilmiş ses yüzeylerini yeniden işleyerek, kâh drone, kâh egzantrik space pop disiplinleri arasında seyyahlık eyleyen daniel lopatin'in oneohtrix point never mahlasıyla yayınladığı ses seyyahlığının 2011 mahsülü replica kaydı, bütün bu meramın bir bağlacını oluşturacak kayıt olarak dinleyenlere tavsiyemiz olacaktır. muhteviyat keskinliğinden ırak handiyse suya sabuna dokunulmayan her ne varsa onun yüceltildiği bir güncellikte, oneohtrix point never'in ses erimi anın kesişimlerini gözler önüne daha rahat serebilmemize imkan sunan öğeler ihtiva eder. parçalar arasında geçişkenlikler izdüşüm ve yansıtıcı vazifesinin ötesinde sorgulanabilirliği akla getirmeyi başaran deneyimler oluşturur. her katman arasında dahil edilmiş olan ses dönemeçleriyle, bir kesitten diğerine ulaşırken oluşturulan sekanslar, kesintiler, lo-fi biçimlendirmeler, kes ve yapıştırlarla günün özetini ortaya çıkartır lopatin. beklenenin sınırlandırılmışlığını, belirliliğini alaşağı etmek istercesine hınzır cümleler apartarak, bunları şarkıların içerisine dahil ederek resmin kenarında olanlar için gerçekçil tahayyülerin sunumlandırılmasını gerçekleştirir. bütün meram gani gani replica albümünün belki de en anlamlı kurgularından birisi ise power of persuasion'dır. minimalist deneysellik üzerinden bina edilen döngünün, kesintili saikler içerisinde karşılaştığı değişim ve dönüşümler bugün, cereyan etmekte olan düşünselliğin köküne kibrit suyu dökme gayretini ve bizleri bekleyeduran geleceğe dair net bir çıkarsamayı beraberinde getirmektedir. vinyetlere, belli bir bakışımın tespit böcüğü olmuş! janjanlı ambalajlarla süslenip püslenmiş içi kurtlu elmalara hemen kanılmasın diye uyaranlara ev sahipliği yapan bir odak. gerçekçil olan zaman akışı içerisinde neyle karşılaşacağımızın kocaman bir muallak olması iyisi mi yoksa tersi mi her şey ikna kabiliyetini v meramını en net anlatabilenin biçimlendirmelerine bakacak... daniel lopatin gibi sesin sınırlarını, sözün kerametiyle bütünleştirmeye gayretkeş olan müzik "mihmandarlarının" sunageldikleriyle beraber bugünün ötesine hazırlıklıyız şimdi ve burada...

*daha önce grizine için burutay yalçın tarafından derlenen 2011 halet-i ruhiye külliyatı için kaydedilmiş ocağın 28'inde küçük tefek oynalamalarla halihazırda okumuş olduğunuz yeni biçimlendirmesi gerçekleştirilmiştir...

oneohtrix point never official
oneohtrix point never üzerine - drwarp - deuss ex machina
oneohtrix point never - replica album via mexican summer-software records shop
oneohtrix point never - rubio stream via gorilla vs. bear
[2011] halet-i ruhiye külliyatı - grizine

Comments